Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym
Wyszukiwarka
Home 9 Aktywność fizyczna 9 Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym

Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym

Autor

Wiek przedszkolny to właściwy czas, by kształtować dobre nawyki zdrowotne. Kilkuletnie dzieci najczęściej bardzo chętnie biegają, skaczą i uczestniczą w różnorodnych zabawach ruchowych. Naturalną, charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, potrzebę aktywności fizycznej nazywa się niekiedy „głodem ruchu”.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym

Zarówno rodzice, jak i wychowawcy mają niepowtarzalną okazję wykorzystać czteroletni okres pobytu dziecka w przedszkolu do zainteresowania go różnymi formami rekreacji ruchowej. Dla tego etapu życia najkorzystniejsza jest aktywność fizyczna powtarzana kilkukrotnie w ciągu dnia oraz trwająca jednorazowo kilkanaście minut. Małe dziecko na ogół nie potrzebuje do niej specjalnej zachęty. W takiej sytuacji rolą opiekuna jest zadbanie o stworzenie właściwych dla podejmowanej aktywności warunków, uwzględniających przede wszystkim bezpieczeństwo, wszechstron­ność i zabawowy charakter.

Aktywność fizyczna w przedszkolu

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Aktywność fizyczna w wieku przedszkolnym

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu istnieje wiele okazji do podejmowania aktywności fizycznej. Zorganizowane zajęcia prowadzą wychowawczynie przedszkolne w ramach tzw. podstawy programowej. Uzupełnienie stanowi spontaniczna aktywność dziecka podczas swobodnej zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Szczególne walory posiadają formy ruchu podejmowane na świeżym powietrzu. Szeroka jest również oferta dodatkowych zajęć dydaktycznych, jak: umuzykalnianie, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna, nauka tańca, języka obcego i inne, które w przeważającym stopniu mają charakter ruchowy.

Aktywność fizyczna w domu

Dziecko pięcioletnie wkracza w tzw. złoty okres dzieciństwa. Zewnętrznym przejawem tego etapu życia jest znaczny postęp w sprawności fizycznej. Dzieci w tym wieku nierzadko potrafią już jeździć na rowerze dwukołowym i hulajnodze oraz mogą stawiać pierwsze kroki narciarskie i łyżwiarskie. Warto również zapisać je na naukę pływania. Drogi Rodzicu, zadbaj o pozaprzedszkolną aktywność ruchową swojego dziecka i nabywanie przez niego nowych, przydatnych i wartościowych w dalszym życiu umiejętności.

 

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Aktywność fizyczna: