Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Kontakt
Wyszukiwarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Kierownik Projektu: Karolina Marek-Woźny
Lider merytoryczny projektu: Baszar El-Helou

e-mail: kontakt-ncez@pzh.gov.pl 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
telefon centrali: 22 54-21-400
telefon recepcji: 22 54-21-200
fax.: 22 849-74-84, 849-35-13
e-mail: pzh@pzh.gov.pl

Centrum Dietetyczne Online

bezpłatne konsultacje dietetyka, psychodietetyka, fizjoterapeuty

Kierownik CDO: mgr Izabela Pawluk
Umów się na spotkanie online: https://cdo.pzh.gov.pl
e-mail: cdo@pzh.gov.pl

Kontakt dla mediów:

Dział Promocji i Rozwoju NIZP PZH – PIB
Sylwia Kalska-Myziak
e-mail: skalska-myziak@pzh.gov.pl