Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Kierownik Projektu: dr Katarzyna Wolnicka 

kontakt@ncez.pl 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa
telefon centrali: 22 54-21-400
telefon recepcji: 22 54-21-200
fax.: 22 849-74-84, 849-35-13
E-mail: pzh@pzh.gov.pl

Centrum Dietetyczne Online

bezpłatne konsultacje dietetyka, psychodietetyka, fizjoterapeuty

Kierownik CDO: mgr Izabela Przybysz
Umów się na spotkanie online: www.cdo.pzh.gov.pl
Kontakt: poradnia@ncez.pl

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej utworzono ze środków finansowych projektu “Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia.