Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Polityka prywatności
Wyszukiwarka

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego?

Polityka prywatności i warunki korzystania ze strony internetowej https://ncez.pzh.gov.pl/ oraz biuletynu informacyjnego

 1.   Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000069210, posiadający NIP: 5250008732, REGON: 000288461, jest właścicielem strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej pod adresem https://ncez.pzh.gov.pl/
 2. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest również administratorem danych osobowych i dba o ochronę prywatności użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.
 3.  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zapewnia nieodpłatny dostęp do treści publikowanych w otwartej części serwisu umieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://ncez.pzh.gov.pl/ oraz umożliwia rejestrację użytkownika w celu nieodpłatnego otrzymywania biuletynu informacyjnego. W procesie rejestracji dla otrzymywania biuletynu informacyjnego, użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o usługach świadczonych za pośrednictwem strony https://ncez.pzh.gov.pl/.
 4. Treści publikowane na stronie https://ncez.pzh.gov.pl/ oraz podstronach są własnością Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Republikowanie, kopiowanie, upublicznianie, dystrybuowanie którejkolwiek z treści w całości lub we fragmentach, na jakichkolwiek nośnikach i/lub platformach zewnętrznych jest dozwolone tylko po uprzednim uzyskaniem zgody NIZP-PZH pod adresem kontakt-ncez@pzh.gov.pl oraz za podaniem źródła tekstu (nazwy strony), autora oraz linku do oryginalnego tekstu na stronie NCEŻ lub CDO.
 5. Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym użytkownicy mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@pzh.gov.pl
 7. Dane osobowe użytkowników strony internetowej pod adresem https://ncez.pzh.gov.pl/ udostępnione w procesie rejestracji do biuletynu informacyjnego (tzw. newslettera), w zakresie adresu poczty elektronicznej (e-mail), przetwarzane są przez Administratora w celu okresowego dostarczania biuletynu informacyjnego dotyczącego tematyki omawianej na stronie internetowej https://ncez.pzh.gov.pl/ (zwanego dalej „biuletynem informacyjnym”) oraz informacji o usługach świadczonych za pośrednictwem strony https://cdo.pzh.gov.pl/ na podstawie zgody użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, takie jak pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi zapewniające obsługę techniczną i teleinformatyczną, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi dostarczania biuletynu informacyjnego, do momentu rezygnacji z usługi przez użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora.
 11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania tych danych oraz ich usunięcia.
 12. Użytkownik ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje zaprzestaniem dalszego dostarczania przez Administratora biuletynu informacyjnego oraz informacji o świadczonych usługach.
 13. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane dla celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 14. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi dostarczania biuletynu informacyjnego.
 15. Administrator nie podejmuje wobec użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 16. Informujemy również, że użytkownikowi przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Na stronie internetowej https://ncez.pzh.gov.pl/ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia prace nad jej optymalizacją.
 18. Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej https://ncez.pzh.gov.pl/.
 19. Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych zewnętrznych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 20. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej https://ncez.pzh.gov.pl/ wymagane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Strona wyświetla się prawidłowo na następujących przeglądarkach internetowych: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari.
 21. Koszt transmisji danych potrzebnych do korzystania z funkcjonalności strony internetowej spoczywa na użytkowniku. Administrator nie pobiera żadnych opłat tytułem udostępnienia treści w ramach strony internetowej, ani opłat za dostarczanie biuletynu informacyjnego.
 22. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, przy wykorzystaniu narzędzia rejestracyjnego do biuletynu informacyjnego, treści o charakterze bezprawnym.
 23. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu https://ncez.pzh.gov.pl/ użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 24. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail: iod@pzh.gov.pl .
 25. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej https://ncez.pzh.gov.pl/.
 26. Aby skontaktować się z nami, pisz na adres: kontakt-ncez@pzh.gov.pl