POZNAJ NAS

Nasi eksperci

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Beata Bondyra-Wiśniewska

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr Katarzyna Domosławska-Żylińska

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Małgorzata Dziekońska

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Beata Jabłonowska-Lietz

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr n. med. Magdalena Jodkiewicz

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Monika Kaczorek

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr inż. Wojciech Kłys

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Monika Korólczyk-Kowalczyk

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr inż. Małgorzata Mękus

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Justyna Malinowska

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. NIZP-PZH

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr inż. Paula Nagel

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Sylwia Pacyna

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr inż. Izabela Pawluk

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr inż. Katarzyna Stoś, prof.  NIZP-PZH

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr Anna Taraszewska

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr Aleksandra Wedziuk-Reszka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

mgr inż. Barbara Wojda

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|Nasi eksperci

dr Katarzyna Wolnicka

Współpracują z nami

dr n. med. Magdalena Białkowska
mgr Natalia Bieńko
mgr inż. Aleksandra Cichocka
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska
mgr inż. Zofia Chwojnowska
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
mgr Barbara Czarnecka
dr Renata Czarniecka
mgr inż. Beata Dłużniewska
dr Janusz Dobosz
Michał Dylewski
mgr Małgorzata Dziekońska
prof. dr hab. med. Jan Dzieniszewski
dr Diana Dudziak
mgr Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga
Sylwia Gańko
mgr inż. Paulina Gąsiewska
mgr inż. Iwona Gielecińska
mgr Aneta Głowala
lek. med. Ewa Godziemba Maliszewska
dr n. med. Izabela Grabowska
lek. med. Anna Grodowska
mgr inż. Sylwia Gugała-Mirosz
dr n. med. Agnieszka Jarosz
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
Joanna Jarzyńska
dr Mariusz Jaworski
dr Magdalena Jodkiewicz
mgr inż. Maciej Ołtarzewski
dr n. med. Lucyna Pachocka

mgr inż. Edyta Jasińska-Melon
mgr Wiktor Łazowski
dr hab. Monika Łopuszańska-Dawid, prof. nadzw.
dr inż. Dorota Łukasiewicz-Śmietańska
dr Anna Kęska
mgr inż. Emilia Kołodziejska
prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
dr Anna Kopiczko
mgr inż. Klaudia Kopczyńska
dr Dorota Korsak
mgr Justyna Kowalska
mgr Justyna Kowalska-Bąbik
mgr inż. Bogumiła Krygier
prof. dr hab. Hanna Kunachowicz
mgr inż. Ewa Matczuk
dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek, prof. nadzw. AWF
mgr inż. Paweł Mirosz
dr hab. med. Mariusz Niemczyk
dr Sylwia Nowacka-Dobosz
dr Elżbieta Olszewska
dr n. o zdr. Damian Parol
mgr Paulina Pawełczyk-Jabłońska
mgr Edyta Pietraś
lek. med. Krzysztof Pol
dr Jacek Postupolski

dr inż. Beata Przygoda
dr n. med. Wioletta Respondek
dr n. roln. Ewa Rychlik
mgr inż. Iwona Sajór
dr n. ekon. Włodzimierz Sekuła
mgr Julia Siech
mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska
mgr inż. Dijana Soroka
mgr Elżbieta Stasiowska
dr n. o zdr. Hanna Stolińska
dr Małgorzata Stroniawska-Woźniak
dr hab. Paweł Struciński
mgr Agnieszka Surwiłło
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak
dr hab. Lucjan Szponar, prof. nadzw. IŻŻ
mgr Tomasz Szymański
mgr Karolina Szynaka
mgr inż. Katarzyna Świderska
mgr Sylwia Urbańska
dr inż. Bożena Wajszczyk
mgr Justyna Wielgosz
mgr Klaudia Wiśniewska
dr Anna Wojtasik
mgr Diana Wolańska-Buzalska
mgr inż. Klara Zglińska
mgr Izabela Ziółkowska