Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. NIZP PZH - PIB
Wyszukiwarka
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. NIZP PZH - PIB

Profesor NIZP-PZH pracująca w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Instytutu.

Kierownik i uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych; specjalista w zakresie chemicznych metod analizy żywności oraz akredytacji laboratoriów badawczych.

Obszar jej badań naukowych obejmuje metabolomikę żywności i żywienia, w tym lipidomikę; jakość i bezpieczeństwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem roli kwasów tłuszczowych; ocenę narażenia człowieka na chemiczne zanieczyszczenia żywności, ze szczególnym uwzględnieniem związków powstających w czasie przetwarzania termicznego (m.in. akryloamid) oraz ocenę markerów ustrojowych pobrania z dietą składników odżywczych i zanieczyszczeń żywności.

Autor ponad 100 publikacji naukowych nt. jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia.