Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB
Wyszukiwarka
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny), a także wykładowca akademicki.

 Ekspert w zakresie żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem diety w okresie ciąży. Inicjator wielu badań naukowych, autor licznych ekspertyz z obszaru bezpieczeństwa żywności i sposobu żywienia.

 Wykładowca na ogólnopolskich konferencjach naukowych. W dorobku naukowym ma ponad 60 publikacji, w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Od lat aktywnie wspiera popularyzację wiedzy naukowej.