Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Czynniki warunkujące proces starzenia
Wyszukiwarka
Home 9 Seniorzy 9 Czynniki warunkujące proces starzenia

Czynniki warunkujące proces starzenia

Autor

Nie ma (jeszcze) eliksiru młodości. Naukowcy cały czas próbują zidentyfikować „gen długowieczności”. Prawdopodobnie istnieje wiele czynników, które chronią organizm przed zmianami powodującymi miażdżycę, nadciśnienie tętnicze czy udar mózgu. Badania dowodzą, że geny tylko w 30% wpływają na szybkość procesu starzenia się.  Pozostałe 70% stanowią czynniki, które zależą od nas samych i naszych wyborów!
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Czynniki warunkujące proces starzenia

Na co mam wpływ?

  • styl życia czyli codzienna aktywność fizyczna, zaangażowanie w życie społeczne, kulturowe, formy relaksu, jakość snu,

  • wybory produktów spożywczych, czyli to co kupujemy i jemy na poszczególne posiłki oraz przekąski między nimi,

  • podejście do życia i radzenie sobie w różnych sytuacjach  – ludzie szczęśliwsi żyją dłużej i łatwiej im pokonywać problemy życia codziennego.

Zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej to klucz do tzw. zdrowego starzenia się. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako umowną granicę starości przyjęto 65. rok życia. Proces starzenia przebiega bowiem w różnym tempie, stąd też każdy z nas starzeje się w inny sposób. Niektóre osoby starsze są sprawniejsze fizycznie i umysłowo niż osoby młodsze wiekowo. W literaturze można spotkać różne „kategorie” procesów starzenia się według określonych grup wiekowych, np.:

Określenie

Przedział wiekowy

Cechy charakterystyczne

Wiek przedstarczy, wiek średni

45-59 r.ż

Pojawia się zwiększona troska o zdrowie i przyszłość

Wczesna starość tzw. „młodzi-starzy”, wiek podeszły

60-74 r.ż

Spada motywacja do aktywności fizycznej, życia społecznego, większe prawdopodobieństwo chorób wieku podeszłego

Wiek starczy tzw. „starzy-starzy”, późna starość

75-89 r.ż

Bardzo często konieczna jest opieka i pielęgnowanie przez osoby drugie, rehabilitacja

Długowieczność tzw. długowieczni, wiek sędziwy

90 lat i więcej

Zwykle wymagana jest intensywna opieka geriatryczna nad chorym

 

Proces starzenia się zachodzi u każdego w odmienny sposób. Nie tylko długość życia człowieka się zwiększa, lecz także jego jakość ulega poprawie. Jest wielu stulatków, którzy są samodzielni, zaangażowani w życie społeczne, podróżują, uprawiają aktywnie sport i cieszą się dobrą pamięcią! Najstarsza Polka ma obecnie 110 lat i, zapytana o receptę na długie życie, wymienia głównie aktywny tryb życia, a pewien 85-letni pan wciąż jest dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej – od 63 lat!

 

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii ABC Żywienia: