Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dr inż. Katarzyna Stoś, prof.  NIZP PZH - PIB
Wyszukiwarka
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dr inż. Katarzyna Stoś, prof.  NIZP PZH - PIB

Kierownik Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Ekspert w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej z zakresu prawa żywnościowego, suplementów diety, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności, znakowania żywności.

Uczestniczy w pracach Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. żywienia oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jest członkiem sieci naukowej EFSA ds. danych o spożyciu żywności oraz  krajowych grup ekspertów m.in. zespołu ds. Suplementów Diety w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS.

Obszary działań: badania spożycia żywności, ocena spożycia witamin, składników mineralnych, suplementów diety, dodatków do żywności, skład i jakość zdrowotna żywności, programy zmniejszania ryzyka chorób na tle wadliwego żywienia (szczególnie na tle niedoboru jodu,); ocena składu, kwalifikacji i znakowania środków spożywczych, w tym suplementów diety.

Wykładowca SGGW, WUM oraz realizator programów edukacyjnych i szkoleń.

Doświadczenie i umiejętności w pracy z pacjentem zdobyła pracując w przychodniach i poradniach dietetycznych, a także współpracując z fundacjami zajmującymi się edukacją żywieniową.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom żywienia człowieka zdrowego i chorego. Zdobytą wiedzę w praktyczny sposób przekazuje swoim pacjentom. W swojej pracy stawia przede wszystkim na edukację żywieniową, indywidualne podejście do pacjenta. Przedstawia praktyczne zastosowanie zaleceń żywieniowych – z teorii na talerz.