Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | mgr Paulina Bartosik
Wyszukiwarka
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | mgr Paulina Bartosik

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Doświadczenie z pacjentami zdobyła diagnozując oraz udzielając pomocy psychologicznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradniach zdrowia psychicznego i placówkach oświatowych oraz prowadząc szkolenia dla uczniów, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych. Jako psychodietetyk Centrum Dietetycznego Online NCEŻ konsultuje w sposób holistyczny – bierze pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpływać na stan zdrowia i samopoczucie pacjenta. Swoją pracę stale poddaje superwizji.