Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Rozpoczęcie nauki w szkole – pogorszenie żywienia dziecka?
Wyszukiwarka
Home 9 Dzieci i młodzież 9 Rozpoczęcie nauki w szkole – pogorszenie żywienia dziecka?

Rozpoczęcie nauki w szkole – pogorszenie żywienia dziecka?

Autor

Po rozpoczęciu nauki w szkole często dochodzi do pogorszenia sposobu odżywiania uczniów. Prawdopodobnie dlatego, że dzieci przebywają więcej czasu poza domem, stają się bardziej samodzielne. Kupują też żywność w sklepikach szkolnych, które oferują wiele niekorzystnych, z punktu widzenia prawidłowego żywienia, produktów.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Rozpoczęcie nauki w szkole – pogorszenie żywienia dziecka?

Prawidłowe nawyki żywieniowe to także odpowiednie wybory produktów spożywczych. Dzieci w wieku szkolnym dokonują tych wyborów nie tylko w domu, pod kontrolą rodziców, ale także w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach oraz w różnych innych sytuacjach, gdzie wybór określonych produktów zależy od nich samych. Takie wybory żywieniowe dokonywane są np. podczas zakupów w sklepiku szkolnym.

Uczniowie kupują słodycze

Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że większość uczniów kupuje cukierki, lizaki, żelki; następnie chipsy, napoje słodkie oraz batony. Wodę butelkowaną kupuje tylko 10% uczniów, kanapki – 4,9%, a owoce – 1%. W innym badaniu przeprowadzonym wśród uczniów z V i VI klas warszawskich szkół podstawowych wykazano, że aż 30% dziewczynek i 22% chłopców nie spożywało śniadań codziennie przed wyjściem do szkoły.

W związku z tym, że posiłki powinny być spożywane regularnie 4-5 razy dziennie, a przerwy pomiędzy nimi nie powinny być dłuższe niż 3-4 godziny, bardzo ważne jest, żeby dziecko jadło drugie śniadanie czy obiad w szkole. Musimy pamiętać, że uczeń przebywa w szkole kilka godzin, a czas ten wydłuża się w przypadku dojazdów do szkół.

Drugie śniadanie lub obiad w szkole

Uczniowie przebywający w szkole do 6 godzin powinni zjeść co najmniej jeden posiłek – drugie śniadanie lub ciepłe danie, natomiast przebywający ponad 6 godzin powinni spożyć w tym czasie dwa posiłki.

Przy zbyt długich przerwach pomiędzy posiłkami dochodzi do znacznego spadku poziomu glukozy w krwi, co wpływa na zmniejszenie wydolności fizycznej i umysłowej, obniżenie zdolności koncentracji czy rozdrażnienie.

Dowiedz się więcej: Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole

Szkolny posiłek sprzyja nauce

Udowodniono, że dzieci spożywające posiłek w szkole lepiej wykonują niektóre zadania związane z koncentracją i pamięcią niż dzieci, które posiłku nie spożywają i osiągają lepsze wyniki w takich przedmiotach, jak geografia czy matematyka. Uczniowie, którzy nie jedzą w szkole, częściej mają problemy z nauką, zachowaniem i emocjami. Często skarżą się na bóle brzucha lub głowy, odczuwają osłabienie, rozdrażnienie, wykazują się gorszą koncentracją uwagi.

W szkołach, gdzie organizowane są przerwy, na których dzieci spożywają śniadania, obserwuje się wśród uczniów większe skupienie, aktywniejszy udział dzieci w lekcjach i lepsze wyniki w nauce.

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Dzieci i młodzież: