Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Reklama a wybory żywieniowe dzieci
Wyszukiwarka
Home 9 Dzieci i młodzież 9 Reklama a wybory żywieniowe dzieci

Reklama a wybory żywieniowe dzieci

Autor

Wiemy, że rola rodziców w kształtowaniu nawyków żywieniowych dziecka jest niezwykle ważna. Są jednak również inne czynniki zewnętrzne wpływające na preferencje i wybory żywieniowe dzieci. To m.in. wpływy społeczno-kulturalne, otoczenie, rówieśnicy. Okazuje się jednak, że jednym z najsilniejszych czynników, a wręcz dominującym, jest reklama żywności. Przez to, że pojawia się ona w telewizji i w Internecie, zazwyczaj towarzyszy dzieciom w codziennym życiu.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Reklama a wybory żywieniowe dzieci

Jak działa reklama na dziecko?

Reklama żywności działa na dzieci na kilka sposobów. Po pierwsze, rodzi oczekiwania, które zwiększają chęć zakupu i zjedzenia reklamowanego produktu. Po drugie, reklamy żywności dla dzieci odnoszą się do ich uczuć i emocji, które towarzyszą zakupowi/ posiadaniu danego produktu (zadowolenie, szczęście). Kolejna sprawa, to zabawny wymiar reklamy, który generuje pozytywne skojarzenia i tworzy miły nastrój, zaburzając przy tym obiektywną ocenę produktu. To wszystko zachęca do posiadania i zjedzenia reklamowanej żywności.

Dzieci są łatwym celem reklam, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że są poddawane manipulacji. Uczucia pojawiające się u dzieci, ale nie tylko, wraz z oglądaniem reklamy żywności prowadzą do mniej świadomych wyborów żywieniowych.

„Niezdrowa” reklama

Reklamy skierowane do dzieci dotyczą głównie żywności niezalecanej, czyli o dużej kaloryczności, a małej wartości odżywczej. Pod ich wpływem dzieci wybierają właśnie tego typu jedzenie i przekąski. Często też w dziecięcej świadomości takie produkty pojmowane są jako smaczne i ulubione. Istnieje niezaprzeczalne powiązanie między oglądaniem reklam a niezdrowymi wyborami żywieniowymi, a także otyłością u dzieci.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w „Journal of Pediatrics”, dzieciom w wieku 3-8 lat podczas oglądania kreskówki emitowano reklamę frytek. Po zakończeniu bajki, gdy były poproszone o wybranie „kuponu” na frytki lub jabłka, okazało się, że frytki wybrała znaczna większość dzieci (71%). Nawet po namowach rodziców (do wyboru jabłek) była to nadal ponad połowa (55%). Nieprawidłowe wybory żywieniowe związane z ogladaniem reklam, mogą prowadzić do nadmiernej masy ciała i w konsekwencji do otyłości. Dzieci jako najbardziej podatne na działanie reklamy, są również najbardziej narażone na jej szkodliwe skutki.

Obserwujmy i rozmawiajmy

O czym rodzice powinni pamiętać:

  • zwracajmy uwagę na to, co ogląda nasze dziecko w telewizji i Internecie,
  • uświadamiajmy dzieciom, jaką rolę pełni reklama,

a co najważniejsze –

  • edukujmy w zakresie żywienia i dbajmy o to, żeby dzieci poznawały różnorodne, smaczne i lepsze pod kątem żywieniowym produkty niż te, które poznaje w reklamach.

Jeśli będziemy dobrymi obserwatorami i edukatorami, uchronimy dzieci przed złymi wyborami żywieniowymi, a w ten sposób zadbamy o ich zdrowie na przyszłość.

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Dzieci i młodzież: