Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Najnowsze badania aktywności fizycznej na świecie
Wyszukiwarka
Home 9 Aktywność fizyczna 9 Najnowsze badania aktywności fizycznej na świecie

Najnowsze badania aktywności fizycznej na świecie

Autor

Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature opublikowano ostatnio wyniki badania, które pozwoliło na stworzenie mapy aktywności fizycznej większości krajów na świecie.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Najnowsze badania aktywności fizycznej na świecie

Nie od dziś wiadomo, że rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy między innymi otyłość, cukrzycę typu 2 czy choroby układu krążenia, jest ogromna. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby dorosłe powinny poświęcać na aktywność fizyczną przynajmniej 150 minut tygodniowo w przypadku, kiedy intensywność ćwiczeń jest umiarkowana, lub 75 minut, gdy wysiłek fizyczny jest intensywny. W celu osiągnięcia dodatkowych korzyści zdrowotnych – redukcji masy ciała czy też poprawy kondycji fizycznej należy zwiększyć planowaną aktywność fizyczną do 300 minut tygodniowo.

Pamiętajmy jednocześnie, że aktywność fizyczna to nie tylko ściśle zaplanowane i zorganizowane formy ruchu, ale także całość działań podejmowanych w ciągu dnia związanych z pracą czy zabawą. W profilaktyce i leczeniu chorób ważna jest zarówno planowana, jak i codzienna aktywność fizyczna.

Jak zmierzyć aktywność fizyczną w dużej grupie osób?

Pomiar aktywności fizycznej w badaniach naukowych zawsze był problematyczny. Wybór metody uzależniony jest zawsze od celu i zakresu badań. O ile w przypadku małych grup nie stanowi to większego problemu, o tyle w badaniach dużych populacji wybór narzędzia do pomiaru ma ogromne znaczenie. Większość badaczy do oceny aktywności fizycznej posługuje się różnego rodzaju kwestionariuszami, których zastosowanie jest proste w użyciu, tanie, niewymagające specjalistycznego sprzętu i zapewnienia odpowiednich warunków.

Użycie kwestionariuszy do badania ma jednak spore ograniczenia, dlatego coraz częściej naukowcy korzystają z nowych rozwiązań technologicznych. Aktualnie w części badań dotyczących aktywności fizycznej używa się profesjonalnych krokomierzy lub… aplikacji, które instalowane są na urządzeniach mobilnych. Z takiego właśnie rozwiązania skorzystali amerykańscy naukowcy konstruując swoje badanie.

Kim byli i skąd pochodzili uczestnicy badania?

Do badania wykorzystano dane ze smartfonów ponad 700 tysięcy osób ze 111 krajów na świecie i przeanalizowano 68 milionów dni aktywności fizycznej. Bardziej wnikliwe analizy przeprowadzono dla krajów, w których liczba uczestników była większa niż tysiąc osób. Uczestnicy wprowadzali do aplikacji takie dane jak wiek, płeć, masa ciała, a średnia ilość zarejestrowanych dni wynosiła 95.

Jest to niewątpliwie jedno z największych badań dotyczących aktywności fizycznej jakie do tej pory zostało opublikowane. Celem badania było nie tylko zebranie najnowszych danych dotyczących aktywności fizycznej ogółem, ale również identyfikacja różnic pomiędzy poszczególnymi krajami i wewnątrz nich, w zależności od płci, środowiska życia oraz masy ciała.

Najbardziej leniwe i najbardziej aktywne kraje świata

Analiza naukowców wykazała, że średnia liczba wykonywanych kroków w analizowanych krajach wynosi 4961 w ciągu 14 godzin, ale w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana. Państwa, które charakteryzowały się najwyższą liczbą kroków, zbliżając się prawie do 6 tysięcy dziennie, to przede wszystkim Japonia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Hiszpania czy Chiny. Najmniejszą zaś, bo poniżej 4 tysięcy kroków, charakteryzowały się Arabia Saudyjska, Libia i Indonezja.

Polska i pozostałe kraje Europy środkowej oraz zachodniej znalazły się ponad średnią i charakteryzują się aktywnością fizyczną, którą można oszacować na 5-6 tysięcy kroków. Można zatem śmiało stwierdzić, że mieszkańcy naszego kraju na tle pozostałych cechują się całkiem dobrym poziomem aktywności fizycznej.

Najbardziej aktywni w rankingu mieszkańcy Hongkongu osiągnęli wartość 6880 kroków, natomiast średnia ilość kroków wykonywana przez mieszkańców Indonezji wyniosła zaledwie 3513.

Często przywoływane w różnych publikacjach naukowych jako przykład mało aktywnych społeczeństw Stany Zjednoczone i Meksyk charakteryzują się podobną średnią wykonywanych kroków wynoszącą odpowiednio: 4774 i 4629.

Różnice w aktywności fizycznej

Autorzy badania zwracają uwagę na fakt spadku aktywności fizycznej wraz z wiekem. Wniosek ten jest spójny z innymi badaniami prowadzonymi w tym zakresie. Dodatkowo zwrócono uwagę, że niższą aktywnością fizyczną charakteryzują się kobiety.

Z kolei w oparciu o dane zgromadzone z 69 miast w Stanach Zjednoczonych wykazano, że wyższą aktywnością fizyczną wykazują się mieszkańcy miast, w których infrastruktura sprzyja chodzeniu i aktywności fizycznej, jak np. w Nowym Jorku i San Francisco, podczas gdy w niesprzyjających pieszym wędrówkom Houston i Memphis zaobserwowano najniższą liczbę wykonywanych kroków. Co więcej, odnotowano, iż w większych miastach sprzyjających aktywności fizycznej jest ona wyższa w dni powszednie w godzinach porannych i w godzinach wieczornych, a także w porze obiadowej i w weekendy po południu. Wskazuje to na fakt, że przyjazne spacerom miasta przyczyniają się do zwiększenia aktywności nie tylko w czasie wolnym, ale również podczas pracy, w przerwach. To kolejny dowód na to, jak duże znaczenie w ograniczeniu aktywności fizycznej i rozwoju otyłości ma środowisko, w którym żyjemy.

Ponadto zaobserwowano także, iż w krajach o najmniejszym stopniu nierówności w aktywności fizycznej ilość osób z nadmierną masą ciała była najniższa. Do krajów o najmniejszych nierównościach zaliczono między innymi Hongkong, Chiny czy Szwecję, natomiast największe różnice charakteryzowały takie kraje jak Arabia Saudyjska, Australia, Kanada czy Egipt. Polska pod względem nierówności w aktywności fizycznej znalazła się w połowie rankingu.

Autorzy badania zgodnie twierdzą, że wyniki pracy mogą przyczynić się do szybszego rozwoju badań łączących aktywność fizyczną z otyłością oraz istotnie wpłynąć na politykę w zakresie zdrowia publicznego. Wierzą również, że podobne badania mogą posłużyć w przyszłości jako wytyczne przy projektowaniu miast przyjaznych aktywności fizycznej, co przełoży się na zmniejszenie ilości osób z nadwagą i otyłością.

Sprawdźmy więc, ile kroków dziennie wykonujemy sami. To proste – wystarczy zainstalować na swoim smartfonie jedną z licznych aplikacji mierzących kroki.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Najnowsze badania aktywności fizycznej na świecie
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

  1. World Health Organization (WHO). Global Recommendations On Physical Activity For Health. http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/ (WHO, 2010); dostęp: 13.07.2017
  2. Althoff T., Sosič R., Hicks J. L. i wsp.: Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality. Nature. 2017; doi:10.1038/nature23018
  3. Kohl H. W., Craig C. L., Lambert E. V. i wsp.: The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 2012; 380, 294–305.
  4. Blanchard C1, Shilton T, Bull F.: Global Advocacy for Physical Activity (GAPA): global leadership towards a raised profile. Glob Health Promot. 2013; 20(4 Suppl):113-21.

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Aktywność fizyczna: