Jak sprawdzić, do kiedy możemy bezpiecznie spożyć produkt

Czy zastanawiałeś się, skąd producent wie, do kiedy możesz zjeść dany produkt? Jednym ze sposobów określenia „terminu ważności” są tzw. próby przechowalnicze. W toku tych eksperymentów umieszcza się produkt w komorze, w której prowokuje się szybsze psucie badanego produktu. 

Obowiązkiem producenta jest zapewnienie nam, konsumentom, bezpiecznej żywności

Producent ma wiele obowiązków względem nas, czyli konsumentów, a jednym z nich jest określenie terminu ważności, czyli do kiedy produkt jest bezpieczny i zachowuje swoje właściwości pod warunkiem jego właściwego przechowywania.

Kiedy możemy zjeść produkt po upływie „daty ważności”?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie kluczowe jest poznanie dwóch sformułowań, które wbrew pozorom nie oznaczają tego samego.

„Należy spożyć do:” – napis umieszczany na produktach szybko psujących się, np.: jogurtach, mleku czy wędlinach. Tak opisanych produktów nie jedzmy po upłynięciu terminu umieszczonego na opakowaniu, gdyż mogą się w nich rozwinąć niekorzystne dla zdrowia bakterie, czyli ryzykujemy zatrucie. Taki produkt może być niebezpieczny!

„Najlepiej spożyć przed:”/„Najlepiej spożyć przed końcem:” – napis ten umieszcza się najczęściej na produktach sypkich, które nie psują się łatwo i zachowują swoje właściwości, jeśli są przechowywane w odpowiednich warunkach (określonych przez producenta), np.: mąka, ryż, kasza. Jeśli w domu mamy mąkę, ryż lub kaszę po terminie oznaczonym na opakowaniu, nie musimy ich wyrzucać, ponieważ nie stwarzają one zagrożenia dla naszego zdrowia. Upłynięcie tego terminu oznacza jednak, że w produktach tych mogła się zmniejszyć się zawartość niektórych składników odżywczych, np. witamin.

Niezależnie od użytego terminu nie wolno handlować produktami po „terminie ważności”. Jeśli znajdziemy taki produkt na półce – żądajmy jego wycofania od pracowników sklepu. Jesteśmy wtedy świadomymi konsumentami.

Inne nowości z kategorii ABC Żywienia: