Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Program „Owoce i warzywa w szkole” - narzędzie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych
Wyszukiwarka
Home 9 Żywienie w placówkach edukacyjnych 9 Program „Owoce i warzywa w szkole” – narzędzie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Program „Owoce i warzywa w szkole” – narzędzie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Autor

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program „Owoce i warzywa w szkole” prowadzony w roku szkolnym 2014/2015 był kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Program „Owoce i warzywa w szkole” - narzędzie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

W Polsce w roku szkolnym 2014/2015 programem objęto 1 389 600 dzieci z zerówek oraz z klas I-III szkół podstawowych. Program finansowany był ze środków pochodzących z UE (88%) oraz z budżetu krajowego (12%), a całkowity koszt programu w roku szkolnym 2014/2015 wyniósł ok. 23,3 mln euro (96,8 mln zł). Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2-3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki (jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne). Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła w przypadku, gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

Ocena programu została przeprowadzona przez Instytut Żywności i Żywienia na terenie 5 województw: mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Wyniki wskazują, że zapewnienie bezpłatnej porcji owoców i warzyw w szkole wpłynęło na zwiększenie spożycia owoców i warzyw przez dzieci w porównaniu do grupy kontrolnej nie uczestniczącej programie. Program zwiększył ponadto wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania oraz wpłynął pozytywnie na zmianę nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw.

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych: