Home 9 Informacje dla producentów żywności 9 Słowniczek substancji dodatkowych

Słowniczek substancji dodatkowych

Autor

W słowniczku substancji dodatkowych znajdziemy wyjaśnienia terminów, które możemy spotkać na etykietach produktów żywnościowych.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Słowniczek substancji dodatkowych
 • Barwniki – to substancje nadające lub przywracające żywności barwę, obejmujące naturalne składniki żywności i naturalne źródła, które w normalnych warunkach ani nie są same spożywane jako żywność, ani nie są stosowane jako typowe składniki żywności. Barwnikami są preparaty uzyskane ze środków spożywczych i innych jadalnych surowców naturalnych uzyskanych poprzez fizyczną lub chemiczną ekstrakcję, której efektem jest selektywna ekstrakcja pigmentów względem składników odżywczych lub aromatycznych

 

 • Dopuszczalne (akceptowane) dzienne pobranie (z ang. Acceptable Daily Intake, ADI) – tj. ilość substancji, która może być pobierana codziennie w ciągu życia nie powodując ryzyka zagrożenia zdrowia – zgodnie z obecnym stanem wiedzy – wyrażana w mg/kg masy ciała/dzień

 

 • Emulgatory – to substancje umożliwiające utworzenie lub utrzymanie jednorodnej mieszaniny dwóch lub większej liczby niemieszających się faz, takich jak olej i woda w środkach spożywczych

 

 • Gazy do pakowania – oznaczają gazy inne niż powietrze, wprowadzane do pojemnika przed, w trakcie lub po umieszczeniu środka spożywczego w tym pojemniku

 

 • Gazy nośne – oznaczają gazy inne niż powietrze, które wypychają środek spożywczy z pojemnika

 

 • Kwasy – to substancje, które zwiększają kwasowość środka spożywczego lub nadają mu kwaśny smak

 

 • Nośniki – to substancje stosowane do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi lub wykorzystania czy zastosowania ich

 

 • Przeciwutleniacze – to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy

 

 • Regulatory kwasowości – to substancje zmieniające lub kontrolujące kwasowość lub zasadowość środka spożywczego

 

 • Sekwestranty – to substancje tworzące związki chemiczne z jonami metali

 

 • Skrobie modyfikowane – to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem

 

 • Sole emulgujące – to substancje które zmieniają białka zawarte w serze w formę zdyspergowaną, wprowadzając w ten sposób jednorodne rozłożenie tłuszczów i innych składników

 

 • Stabilizatory – to substancje umożliwiające utrzymanie właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych; stabilizatory obejmują substancje umożliwiające utrzymanie w środkach spożywczych jednorodnej dyspersji dwóch lub większej liczby wzajemnie nierozpuszczalnych substancji, substancje stabilizujące, zachowujące lub wzmacniające istniejącą barwę środków spożywczych i substancje zwiększające zdolność środków spożywczych do wiązania, w tym do tworzenia wiązań poprzecznych pomiędzy białkami, umożliwiających wiązanie się elementów środków spożywczych, a tym samym uzyskiwanie produktów zrekonstytuowanych

 

 • Substancje glazurujące (w tym środki do smarowania) – to substancje, które po nałożeniu na zewnętrzną powierzchnię środka spożywczego tworzą warstwę ochroną lub nadają jej błyszczący wygląd

 

 • Substancje konserwujące – to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem spowodowanym obecnością mikroorganizmów lub chroniące przed wzrostem mikroorganizmów patogennych

 

 • Substancje pianotwórcze – to substancje umożliwiające powstanie jednorodnej dyspersji fazy gazowej w środkach spożywczych w płynie lub w postaci stałej

 

 • Substancje przeciwpieniące – to substancje zapobiegające lub ograniczające powstawanie piany

 

 • Substancje przeciwzbrylające – to substancje ograniczające tendencję pojedynczych cząstek środka spożywczego do zlepiania się

 

 • Substancje słodzące – to substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych

 

 • Substancje spulchniające – to substancje lub mieszaniny substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta

 

 • Substancje utrzymujące wilgoć – to substancje zapobiegające wysychaniu żywności poprzez przeciwdziałanie wpływom atmosferycznym, posiadające niski stopień wilgotności, lub ułatwiające rozpuszczanie się proszku w środowisku wodnym

 

 • Substancje wiążące – to substancje powodujące lub utrzymujące jędrność lub kruchość tkanek owoców i warzyw lub współdziałające z substancjami żelującymi w tworzeniu lub wzmacnianiu żelu

 

 • Substancje wypełniające – to substancje zwiększające objętość środka spożywczego nie zwiększając znacząco jego wartości energetycznej

 

 • Substancje zagęszczające – to substancje zwiększające lepkość środków spożywczych

 

 • Substancje żelujące – to substancje nadające środkom spożywczym konsystencję poprzez tworzenie żelu

 

 • Środki do przetwarzania mąki (polepszacze) – to substancje, inne niż emulgatory, dodawane do mąki lub ciasta w celu poprawy ich właściwości wypiekowych

 

 • Wzmacniacze smaku – to substancje wzmacniające istniejący smak lub zapach środków spożywczych

Inne nowości z kategorii Informacje dla producentów żywności: