Żywność dla sportowców w świetle bieżących przepisów

Żywność dla sportowców w świetle bieżących przepisów

Autor

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników zapobiegających wielu chorobom, dlatego powinna stać się stałym elementem zdrowego stylu życia. Dla niektórych osób aktywność fizyczna jest życiową pasją, bądź stanowi podstawę życia zawodowego. Dla nich tworzone są specjalne produkty żywnościowe, które zawierają składniki odgrywające szczególną rolę w trakcie i po intensywnym wysiłku fizycznym.  
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Żywność dla sportowców w świetle bieżących przepisów

Jak rozpoznać żywność dla sportowców wśród innych produktów?

Do niedawna produkty te mogły być kwalifikowane zarówno do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – jako „żywność przeznaczona dla osób o intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców”, jak i do żywności ogólnego spożycia. Na skutek zmiany przepisów o szczególnych grupach żywności, od 20 lipca 2016 r. produkty te są żywnością ogólnego spożycia.

Na etykietach takich produktów można znaleźć pewne informacje dotyczące specyficznego działania niektórych składników żywności, w warunkach intensywnego wysiłku organizmu.

Te informacje, to tzw. oświadczenia zdrowotne.

 

Przykładowe oświadczenia i warunki ich stosowania:

  • „Kreatyna zwiększa wydolność fizyczną w przypadku następujących po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych.”

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g kreatyny dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g kreatyny dziennie.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla osób dorosłych wykonujących ćwiczenia fizyczne o dużej intensywności.

  • „Węglowodany przyczyniają się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mięśni (skurczu) po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych.”

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej węglowodany przyswajalne przez organizm człowieka (z wyłączeniem polioli).

Podaje się również informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania węglowodanów, ze wszystkich źródeł, przy łącznym spożyciu wynoszącym 4 g na kg masy ciała, w dawkach przyjmowanych w ciągu pierwszych 4 godzin po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych, i nie później niż 6 godzin po takim wysiłku.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla osób dorosłych, które podjęły bardzo wytężony lub długotrwały wysiłek fizyczny prowadzący do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych.

  • „Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie i intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich.”

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 200 mg witaminy C dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (z późniejszymi zmianami)
  2. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on food intended for sportspeople, European Commission, Brussels, 15.6.2016 COM(2016) 402 final
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (z późniejszymi zmianami)

 

 

0 komentarzy