Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | informacje ogolne
Wyszukiwarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | informacje ogolne

Dział

Informacje ogólne

W tej sekcji znajdziesz informacje o nowych regulacjach dotyczących produkcji żywności, wytyczne dotyczące żywienia specjalistycznego a także oznakowania produktów niezbędne producentom żywności. Zamieszczamy tu także informacje o aktualnych raportach i najnowszych badaniach dotyczących zdrowego żywienia.

Efekty planu Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz globalnej eliminacji izomerów trans kwasów tłuszczowych z żywności

Efekty planu Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz globalnej eliminacji izomerów trans kwasów tłuszczowych z żywności

Plan WHO na rzecz całkowitego wyeliminowania tłuszczów częściowo utwardzonych/ uwodornionych:
„REPLACE Trans Fat” to ogłoszony w 2018 roku przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) 6-stopniowy kompleksowy plan całkowitej globalnej eliminacji do roku 2023 tłuszczów trans ze światowych zasobów żywności. Akronim „REPLACE” pochodzi od pierwszych liter głównych obszarów działania programu: Revievw, Promote, Legislate, Assess, Create, Enforce.

czytaj dalej
Substancje dodatkowe – reformulacja produktów.

Substancje dodatkowe – reformulacja produktów.

Biorąc pod uwagę istniejący trend przeciwdziałania otyłości, istnieje zapotrzebowanie na produkty spożywcze o obniżonej wartości energetycznej, bez dodatku cukru, o obniżonej zawartości tłuszczu itp. Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu producenci starają się zmienić receptury produktów eliminując cukier lub zmniejszając zawartość tłuszczu. Aby takie produkty zachowały właściwe cechy organoleptyczne, niezbędne jest zastosowanie substancji dodatkowych takich jak np. substancje słodzące lub niektóre zagęstniki, stabilizatory lub emulgatory.

czytaj dalej
Nadchodzące zmiany dotyczące znakowania produktów ekologicznych

Nadchodzące zmiany dotyczące znakowania produktów ekologicznych

Żywność ekologiczna w ostatnim czasie zdobywa coraz większą rzeszę konsumentów. Bycie „eko”, a co za tym idzie, spożywanie produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego jest w ostatnim czasie równie popularne jak bycie „vege”, czyli spożywanie produktów wegańskich. Zapewne, większość konsumentów kojarzy produkty ekologiczne jako te, które są oznakowane listkiem otoczonym gwiazdkami na zielonym tle, ale to tylko jeden z elementów. Na terenie Unii Europejskiej obowiązują ściśle określone przepisy dotyczące produktów, które mogą zostać oznaczone, jako „ekologiczne”.

czytaj dalej
Wymagania dla żywienia szpitalnego – co nowego

Wymagania dla żywienia szpitalnego – co nowego

Prawidłowe postępowanie żywieniowe warunkuje skuteczność i powodzenie leczenia u chorych. Żywienie chorych hospitalizowanych powinno pokrywać ich zapotrzebowanie na energię i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, a jednocześnie wspomagać leczenie i rekonwalescencję. W celu prawidłowego zaplanowania leczenia żywieniowego konieczne jest obliczenie należnej masy ciała a następnie określenie zapotrzebowania energetycznego. Jednakże u chorych na oddziale intensywnej terapii (OIT) nie można precyzyjnie określić wydatku energetycznego, wówczas złotym standardem dla precyzyjnego określenia zapotrzebowania energetycznego jest kalorymetria pośrednia.

czytaj dalej
Systemy znakowania wartością odżywczą na przodzie opakowania.

Systemy znakowania wartością odżywczą na przodzie opakowania.

Sposób odżywania jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Dla utrzymania zdrowia ważna jest zarówno, jakość, jak i ilość spożywanej żywności, a także jej wartość odżywcza. Informacje o wartości żywieniowej produktów spożywczych można znaleźć na etykietach.

czytaj dalej
Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA, tłuszcze trans), z punktu widzenia budowy chemicznej, oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans[1].

czytaj dalej
Żywienie szpitalne a zasady zdrowego żywienia

Żywienie szpitalne a zasady zdrowego żywienia

Bardzo ważnym elementem leczenia pacjentów, szczególnie pacjentów szpitalnych jest ich prawidłowy sposób żywienia. Żywienie szpitalne ma zapewnić chorym pacjentom dostarczanie żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze oraz spełniać wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności, które zostały uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustalającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w Ustawie o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia.

czytaj dalej
Bezpieczeństwo żywności – podstawowe zagadnienia, aktualne zagrożenia

Bezpieczeństwo żywności – podstawowe zagadnienia, aktualne zagrożenia

Zgodnie z najprostszą definicją, podana przez FAO, bezpieczeństwo żywności odnosi się do zapewnienia, że żywność nie spowoduje szkody dla konsumenta gdy jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z przeznaczeniem. Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia.

czytaj dalej
Innowacyjny sposób etykietowania produktów

Innowacyjny sposób etykietowania produktów

Etykiety są ważną pomocą dla konsumentów, ponieważ pomagają w szybki sposób uzyskać informacje o produkcie lub procesie produkcyjnym. Ponadto odgrywają istotną rolę w wyborze produktu przez konsumenta. Konsument mając możliwość wyboru spośród różnych marek, zazwyczaj wybierze opakowanie, które przyciągnie jego uwagę. Dlatego producenci dokładają wszelkich starań, by opakowanie ich produktu było atrakcyjne i zwracało uwagę konsumentów.

czytaj dalej
Żywienie zbiorowe – zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i obrocie żywnością

Żywienie zbiorowe – zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i obrocie żywnością

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego realizujące żywienie zbiorowe są zobligowane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego,  art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami, do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności jakimi są m.in. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

czytaj dalej