Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka

Kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki w Instytucie Żywności i Żywienia.

Z wykształcenia żywieniowiec, dietetyk, menedżer projektów badawczych oraz mgr ekonomiki. Nauczyciel akademicki, promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunku Dietetyka i kierunku Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prac licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie.

Autorka publikacji naukowych, popularnonaukowych, materiałów dydaktycznych i opracowań specjalistycznych. Wykładowca na konferencjach naukowych i szkoleniowych w zakresie żywności, żywienia i oceny stanu odżywienia różnych grup ludności.

Inicjatorka m.in. społecznej akcji profilaktyki „Cukrzyca. Wygrajmy razem” zorganizowanej przez kapitułę Nagrody Zaufania „Złoty Otis” 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki w Instytucie Żywności i Żywienia.

Z wykształcenia żywieniowiec, dietetyk, menedżer projektów badawczych oraz mgr ekonomiki. Nauczyciel akademicki, promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunku Dietetyka i kierunku Zdrowie Publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prac licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie.

Autorka publikacji naukowych, popularnonaukowych, materiałów dydaktycznych i opracowań specjalistycznych. Wykładowca na konferencjach naukowych i szkoleniowych w zakresie żywności, żywienia i oceny stanu odżywienia różnych grup ludności.

Inicjatorka m.in. społecznej akcji profilaktyki „Cukrzyca. Wygrajmy razem” zorganizowanej przez kapitułę Nagrody Zaufania „Złoty Otis” 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Wymagania dla żywienia szpitalnego – co nowego

Wymagania dla żywienia szpitalnego – co nowego

Prawidłowe postępowanie żywieniowe warunkuje skuteczność i powodzenie leczenia u chorych. Żywienie chorych hospitalizowanych powinno pokrywać ich zapotrzebowanie na energię i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, a jednocześnie wspomagać leczenie i rekonwalescencję. W celu prawidłowego zaplanowania leczenia żywieniowego konieczne jest obliczenie należnej masy ciała a następnie określenie zapotrzebowania energetycznego. Jednakże u chorych na oddziale intensywnej terapii (OIT) nie można precyzyjnie określić wydatku energetycznego, wówczas złotym standardem dla precyzyjnego określenia zapotrzebowania energetycznego jest kalorymetria pośrednia.

czytaj dalej
Żywienie szpitalne a zasady zdrowego żywienia

Żywienie szpitalne a zasady zdrowego żywienia

Bardzo ważnym elementem leczenia pacjentów, szczególnie pacjentów szpitalnych jest ich prawidłowy sposób żywienia. Żywienie szpitalne ma zapewnić chorym pacjentom dostarczanie żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze oraz spełniać wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny żywności, które zostały uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ustalającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w Ustawie o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia.

czytaj dalej
Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

W przypadku astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) odpowiednia dieta jest istotnym elementem leczenia niefarmakologicznego. Jest to ważne między innymi dlatego, że u osób cierpiących na astmę dodatkowym problemem zdrowotnym bywa otyłość, natomiast u ciężko chorych na POCHP może występować niedobór masy ciała i zmniejszenie masy mięśniowej.

czytaj dalej
Dieta rozdzielna

Dieta rozdzielna

Diety rozdzielne polegają na niełączeniu pewnych produktów spożywczych podczas spożywania posiłków. Twórcą diety rozdzielnej był doktor William Howard Hay, który w latach dwudziestych XX wieku opublikował książkę pod tytułem ‘’Health via Food’’ (Zdrowie poprzez jedzenie). Dieta „niełączenia” dr. Haya polega na rozdzieleniu produktów na kwasowe, zasadowe oraz neutralne i spożywaniu ich oddzielnie lub w takim połączeniu, aby pH tych produktów ze sobą nie kolidowało.

czytaj dalej
Dieta wysokobiałkowa – korzystna czy niebezpieczna?

Dieta wysokobiałkowa – korzystna czy niebezpieczna?

Diety wysokobiałkowe, np. dieta Dukana czy Atkinsa, mogą dawać szybkie efekty zmniejszenia masy ciała. Zwykle jednak są to krótkotrwałe efekty. Natomiast dłuższe stosowanie podobnych diet wiąże się z wieloma zagrożeniami i może np. prowadzić do stanów zapalnych nerek, niewydolności wątroby i wielu innych niekorzystnych dla zdrowia zmian w organizmie.

czytaj dalej