Plan WHO na rzecz całkowitego wyeliminowania tłuszczów częściowo utwardzonych/ uwodornionych:
„REPLACE Trans Fat” to ogłoszony w 2018 roku przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) 6-stopniowy kompleksowy plan całkowitej globalnej eliminacji do roku 2023 tłuszczów trans ze światowych zasobów żywności. Akronim „REPLACE” pochodzi od pierwszych liter głównych obszarów działania programu: Revievw, Promote, Legislate, Assess, Create, Enforce.

czytaj dalej