Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | informacje ogolne
Wyszukiwarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | informacje ogolne

Dział

Informacje ogólne

W tej sekcji znajdziesz informacje o nowych regulacjach dotyczących produkcji żywności, wytyczne dotyczące żywienia specjalistycznego a także oznakowania produktów niezbędne producentom żywności. Zamieszczamy tu także informacje o aktualnych raportach i najnowszych badaniach dotyczących zdrowego żywienia.

Świadomość konsumenta w świetle raportu EFSA

Świadomość konsumenta w świetle raportu EFSA

Dobór i zakup odpowiednich produktów w diecie jest jednym z ważnych elementów zdrowego stylu życia. Konsument, dzięki informacjom zawartych na etykiecie, może w sposób świadomy i odpowiedzialny komponować swoją dietę. Musi jednak wiedzieć na co powinien zwrócić szczególną uwagę i jak interpretować te informacje. Edukacja w zakresie czytania etykiet przyczynia się do wzrostu świadomości konsumentów i wyboru produktów o wyższej jakości zdrowotnej, a tym samym mobilizuje producentów do produkcji żywności prozdrowotnej.

czytaj dalej
Żywność w świetle etykiet okiem konsumenta

Żywność w świetle etykiet okiem konsumenta

Każdy jednostkowy produkt spożywczy staje się składową całościowej diety, dlatego zmiana sposobu żywienia powinna zaczynać się od jego świadomego wyboru. Aby umożliwić konsumentowi charakterystykę produktu pod względem żywieniowym regulacje prawne narzucają zamieszczanie na etykietach coraz bardziej szczegółowych informacji.

czytaj dalej
Właściwości lecznicze żywności

Właściwości lecznicze żywności

Jedną ze znanych sentencji głoszonych przez Hipokratesa była: Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Mędrzec zdziwiłby się zapewne po analizie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, które stanowią że: produkty lecznicze nie mogą być żywnością, żywności nie można przypisywać właściwości zapobiegania lub leczenia chorób ani też odwoływać się do takich właściwości.

czytaj dalej
Kraj i miejsce pochodzenia w etykietowaniu, prezentacji i reklamie żywności

Kraj i miejsce pochodzenia w etykietowaniu, prezentacji i reklamie żywności

Decyzje nabywcze konsumentów dotyczące środków spożywczych są wypadkową wielu różnych czynników (np. ekonomicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych). Powszechny dostęp do informacji na temat żywności zwiększa świadomość konsumentów, dzięki której rośnie zapotrzebowanie na konkretne informacje, w tym również dotyczące kraju lub miejsca pochodzenia oferowanej żywności.

czytaj dalej
Nowa żywność – zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Nowa żywność – zasady stosowania i wprowadzania do obrotu w Unii

Wprowadzenie na rynek UE żywności, która nie posiada znaczącej historii bezpiecznego stosowania w celach żywieniowych przed 15 maja 1997 r. musi być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia wydawanego przez Komisję Europejską (KE). Należy przy tym pamiętać że: 1. historia znaczącego spożycia żywności w Unii, oznacza powszechną dostępność i stosowanie tej żywności w zwyczajowej diecie przez znaczącą liczbę osób: – historia stosowania wyłącznie jako składnik suplementów diety nie będzie wystarczająca do udokumentowania znaczącego spożycia w Unii, jeśli składnik ma zostać użyty w innym rodzaju żywności, – termin powszechnej dostępności nie obejmuje dowodów dotyczących na przykład sprzedaży wyłącznie w farmaceutycznych kanałach dystrybucji, 2. dokumentowanie historii bezpiecznego stosowania żywności nie powinno obejmować zastosowań innych niż żywieniowe ani tych, które wykraczają poza ramy normalnej diety.

czytaj dalej
Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – odpowiedzialność podmiotów branży spożywczej

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – odpowiedzialność podmiotów branży spożywczej

Metal, drewno, szkło, papier i ceramika to tradycyjne materiały opakowaniowe żywności, które coraz częściej ustępują miejsca innowacyjnym opakowaniom z tworzyw sztucznych i materiałów wielowarstwowych (często łączonych z papierem i aluminium) oraz opakowaniom funkcjonalnym takim jak materiały aktywne i inteligentne. Branża materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością dostarcza coraz częściej pełnych innowacji produktów, które mają niezmiernie ważny wpływ zarówno na bezpieczeństwo żywności jak i jej atrakcyjność użytkową z punktu widzenia konsumentów.

czytaj dalej
„Naturalność” w etykietowaniu i reklamie środków spożywczych

„Naturalność” w etykietowaniu i reklamie środków spożywczych

Moda na wyróżnianie naturalnych cech dotyczy wszystkich rodzajów żywności. Odniesienia do naturalności najczęściej dotyczą marek i nazw środków spożywczych, często spotykane są także przy wyróżnieniach dotyczących naturalności składników, metod produkcji oraz cech organoleptycznych określonej żywności (np. kolor, smak). Naturalny w rozumieniu konsumentów oznacza najczęściej: bez dodatków, w tym bez konserwantów i bez sztucznych barwników – za to barwiony składnikami owocowymi lub warzywnymi, minimalnie przetworzony, taki który zgodnie z przepisami nie zawiera wykazu składników lub w skład którego wchodzą wyłącznie składniki, które mogą być określane mianem naturalnych.

czytaj dalej
Innowacje w produkcji żywności, a prawo dotyczące nowej żywności

Innowacje w produkcji żywności, a prawo dotyczące nowej żywności

Innowacyjność w branży spożywczej dotyczy wielu czynników. Zależnie od tego czy mamy do czynienia z profesjonalistą czy konsumentem, dla jednych innowacje będą utożsamiane na przykład z wykorzystaniem dotychczas niestosowanych surowców, opakowań lub nowych technologii, dla drugich innowacją będzie nowy smak znanego już produktu, wyższa jakość lub szczególne walory zdrowotne. Rosnące zainteresowanie prozdrowotnym stylem życia i ciekawość rozwijana przez dynamicznie zmieniające się trendy żywieniowe to ważne czynniki, które pobudzają konsumentów do poszukiwania nowych środków spożywczych. W konsekwencji powyższego ważną grupą działań innowacyjnych w branży spożywczej stają się nowe surowce o atrakcyjnych cechach żywieniowych i technologicznych oraz nowe technologie produkcji i przetwórstwa mające wpływ na jakość żywności.

czytaj dalej
Informacje w etykietowaniu żywności a bezpieczeństwo konsumentów

Informacje w etykietowaniu żywności a bezpieczeństwo konsumentów

Termin „informacje na temat żywności” w rozumieniu prawa żywnościowego oznacza informacje dotyczące określonego środka spożywczego jakie udostępniane są konsumentowi finalnemu za pośrednictwem etykiety, innych materiałów towarzyszących lub innych środków, włączając nowoczesne narzędzia technologiczne lub przekaz ustny (art. 2 pkt 2 lit. a, rozporządzenia 1169/2011).

czytaj dalej