Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|osoby dorosłe

Dział

Osoby dorosłe

W tej sekcji poznasz zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dorosłych. Poruszamy tematy zapobiegania nadmiernej masie ciała dzięki ruchowi oraz jak wspierać zdrową redukcję masy ciała poprzez aktywność fizyczną.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|osoby dorosłe

Aktywność fizyczna a redukcja masy ciała u kobiet i mężczyzn

Każda osoba stosująca dietę redukcyjną traci zarówno tłuszcz, jak i mięśnie. Jeżeli dodatkowo zmniejszanie masy ciała odbywa się w sposób gwałtowny, straty masy mięśniowej mogą stanowić nawet 50% utraconej masy ciała. Skutkuje to spadkiem tempa metabolizmu, co utrudnia dalszą redukcję oraz zwiększa ryzyko szybkiego odzyskania utraconych kilogramów. Dlatego osobom, które się odchudzają zaleca się, aby do zmian w sposobie żywienia dołączyły właściwie dobrany zestaw ćwiczeń. Postępując w ten sposób można nie tylko przyspieszyć chudnięcie, ale również zwiększyć trwałość uzyskanych efektów.

czytaj dalej
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|osoby dorosłe

Zagrożenia zdrowia związane z aktywnością fizyczną

Korzyści zdrowotne uzyskiwane z systematycznych ćwiczeń fizycznych są niewątpliwe i potwierdzone wieloma badaniami epidemiologicznymi. Jednak aktywność fizyczna rekreacyjna i sportowa wiąże się także z występowaniem zagrożeń zdrowia. Podczas ćwiczeń mogą zdarzyć się nam urazy i obrażenia sportowe. Przyczynami powstania urazu mogą być: nadmierna intensywność wysiłków, złe przygotowanie techniczne do ćwiczeń, nieodpowiednie przygotowanie miejsca ćwiczeń lub sprzętu, złe warunki atmosferyczne, niewłaściwa rozgrzewka, brak wymaganych zabezpieczeń, a także zdarzenia losowe.  

czytaj dalej
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|osoby dorosłe

Aktywność fizyczna dla osób dorosłych prowadzących siedzący tryb życia

Rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą znaczące ograniczenie aktywności fizycznej człowieka. Wiele europejskich i krajowych badań potwierdza powszechność występowania siedzącego trybu życia, czyli – mówiąc językiem medycyny – hipokinezji. Jej skutki dotykają nie tylko aparatu ruchu, lecz także czynią spustoszenia w całym organizmie. Osobistym i społecznym obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwdziałanie skutkom siedzącego trybu życia poprzez podejmowanie świadomej, dopasowanej do potrzeb i możliwości osobniczych systematycznej aktywności fizycznej.

czytaj dalej
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|osoby dorosłe

Aktywność fizyczna jako profilaktyka procesów starzenia

Życie człowieka to ciąg nieustannych zmian zachodzących w organizmie, które od pewnego momentu przyjmują charakter inwolucyjny – stopniowego obniżania się poziomu możliwości funkcjonalnych człowieka. Można jednak, wykorzystując reaktywność organizmu na bodźce zewnętrze, znacząco opóźnić moment ich wystąpienia i w dalszej perspektywie spowalniać tempo tych zmian. Systematyczna aktywność fizyczna pozwala hamować tempo procesów starzenia się i obniżania poziomu sprawności fizycznej.

czytaj dalej
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej|osoby dorosłe

Ruch – jak, ile i gdzie?

Ciało ludzkie w doskonały sposób przystosowane jest do ruchu. Aparat ruchowy, w który wyposażony jest nasz organizm, to współpracujący ze sobą układ kostny i mięśniowy adaptujący się do różnych poziomów aktywności fizycznej. Rodzaj i nasilenie aktywności fizycznej podejmowanej przez człowieka istotnie wpływają na masę ciała i stan zdrowia oraz powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości organizmu. Liczy się bowiem nie tylko ilość, lecz także jakość aktywności fizycznej.

czytaj dalej