Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | osoby dorosłe
Wyszukiwarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | osoby dorosłe

Dział

Osoby dorosłe

W tej sekcji poznasz zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dorosłych. Poruszamy tematy zapobiegania nadmiernej masie ciała dzięki ruchowi oraz jak wspierać zdrową redukcję masy ciała poprzez aktywność fizyczną.

Aktywność fizyczna a redukcja masy ciała u kobiet i mężczyzn

Aktywność fizyczna a redukcja masy ciała u kobiet i mężczyzn

Każda osoba stosująca dietę redukcyjną traci zarówno tłuszcz, jak i mięśnie. Jeżeli dodatkowo zmniejszanie masy ciała odbywa się w sposób gwałtowny, straty masy mięśniowej mogą stanowić nawet 50% utraconej masy ciała. Skutkuje to spadkiem tempa metabolizmu, co utrudnia dalszą redukcję oraz zwiększa ryzyko szybkiego odzyskania utraconych kilogramów. Dlatego osobom, które się odchudzają zaleca się, aby do zmian w sposobie żywienia dołączyły właściwie dobrany zestaw ćwiczeń. Postępując w ten sposób można nie tylko przyspieszyć chudnięcie, ale również zwiększyć trwałość uzyskanych efektów.

czytaj dalej
Zagrożenia zdrowia związane z aktywnością fizyczną

Zagrożenia zdrowia związane z aktywnością fizyczną

Korzyści zdrowotne uzyskiwane z systematycznych ćwiczeń fizycznych są niewątpliwe i potwierdzone wieloma badaniami epidemiologicznymi. Jednak aktywność fizyczna rekreacyjna i sportowa wiąże się także z występowaniem zagrożeń zdrowia. Podczas ćwiczeń mogą zdarzyć się nam urazy i obrażenia sportowe. Przyczynami powstania urazu mogą być: nadmierna intensywność wysiłków, złe przygotowanie techniczne do ćwiczeń, nieodpowiednie przygotowanie miejsca ćwiczeń lub sprzętu, złe warunki atmosferyczne, niewłaściwa rozgrzewka, brak wymaganych zabezpieczeń, a także zdarzenia losowe.  

czytaj dalej
Aktywność fizyczna dla osób dorosłych prowadzących siedzący tryb życia

Aktywność fizyczna dla osób dorosłych prowadzących siedzący tryb życia

Rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą znaczące ograniczenie aktywności fizycznej człowieka. Wiele europejskich i krajowych badań potwierdza powszechność występowania siedzącego trybu życia, czyli – mówiąc językiem medycyny – hipokinezji. Jej skutki dotykają nie tylko aparatu ruchu, lecz także czynią spustoszenia w całym organizmie. Osobistym i społecznym obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwdziałanie skutkom siedzącego trybu życia poprzez podejmowanie świadomej, dopasowanej do potrzeb i możliwości osobniczych systematycznej aktywności fizycznej.

czytaj dalej
Aktywność fizyczna jako profilaktyka procesów starzenia

Aktywność fizyczna jako profilaktyka procesów starzenia

Życie człowieka to ciąg nieustannych zmian zachodzących w organizmie, które od pewnego momentu przyjmują charakter inwolucyjny – stopniowego obniżania się poziomu możliwości funkcjonalnych człowieka. Można jednak, wykorzystując reaktywność organizmu na bodźce zewnętrze, znacząco opóźnić moment ich wystąpienia i w dalszej perspektywie spowalniać tempo tych zmian. Systematyczna aktywność fizyczna pozwala hamować tempo procesów starzenia się i obniżania poziomu sprawności fizycznej.

czytaj dalej
Ruch – jak, ile i gdzie?

Ruch – jak, ile i gdzie?

Ciało ludzkie w doskonały sposób przystosowane jest do ruchu. Aparat ruchowy, w który wyposażony jest nasz organizm, to współpracujący ze sobą układ kostny i mięśniowy adaptujący się do różnych poziomów aktywności fizycznej. Rodzaj i nasilenie aktywności fizycznej podejmowanej przez człowieka istotnie wpływają na masę ciała i stan zdrowia oraz powinny być dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości organizmu. Liczy się bowiem nie tylko ilość, lecz także jakość aktywności fizycznej.

czytaj dalej