Korzyści zdrowotne uzyskiwane z systematycznych ćwiczeń fizycznych są niewątpliwe i potwierdzone wieloma badaniami epidemiologicznymi. Jednak aktywność fizyczna rekreacyjna i sportowa wiąże się także z występowaniem zagrożeń zdrowia. Podczas ćwiczeń mogą zdarzyć się nam urazy i obrażenia sportowe. Przyczynami powstania urazu mogą być: nadmierna intensywność wysiłków, złe przygotowanie techniczne do ćwiczeń, nieodpowiednie przygotowanie miejsca ćwiczeń lub sprzętu, złe warunki atmosferyczne, niewłaściwa rozgrzewka, brak wymaganych zabezpieczeń, a także zdarzenia losowe.  

czytaj dalej