Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dzieci i młodziez
Wyszukiwarka

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | dzieci i młodziez

Dział

Dzieci i młodzież

W tej sekcji zamieszczamy informacje i wytyczne dotyczące wskazanej dla dzieci i młodzieży aktywności fizycznej. Rola ruchu w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży jest kluczowa, warto zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na ten temat.

Dziecko w szkole – jak wspierać jego rozwój?

Dziecko w szkole – jak wspierać jego rozwój?

Skończył się okres przedszkolny, nasze dziecko rozpoczyna naukę w szkole i będzie ją kontynuowało przez najbliższych kilka lat. Pierwsze lata nauki określane są przez psychologów jako młodszy wiek szkolny lub wiek starszego dzieciństwa. Okres ten trwa od rozpoczęcia nauki w szkole do pojawienia się oznak dojrzewania płciowego (około 10.–12. roku życia).

czytaj dalej
Wpływ aktywności fizycznej na masę ciała

Wpływ aktywności fizycznej na masę ciała

Konsekwencją małej aktywności fizycznej i niewłaściwej diety jest narastanie częstości występowania nadwagi i otyłości już we wczesnym okresie życia. Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Zwalczania Nadwagi i Otyłości (International Obesity Task Force – IOTF, 2005 r.) wśród młodych Europejczyków (4-18 lat) 16-22% ma nadwagę lub otyłość, a wśród nich 4-6% to otyli.

czytaj dalej
Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Na początku września na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) odbył się Bielański Pięciobój Przedszkolaków. Była to masowa impreza sportowo-rekreacyjna towarzysząca Mistrzostwom Świata Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym, rozgrywanym w tym czasie na terenie AWF. Zawody dla dzieci zorganizowano z inicjatywy władz uczelni, dzielnicowego Zespołu Sportu i Rekreacji oraz zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego (PZPNow).

czytaj dalej
Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Podstawą szkolnej aktywności ruchowej są lekcje wychowania fizycznego (wf), które w swoim założeniu mają wszechstronnie oddziaływać na rozwój ucznia. Głównym ich celem jest kształtowanie dbałości o ciało, czyli pożądanych postaw prozdrowotnych. Lekcje wf umożliwiają ponadto rozwijanie sprawności motorycznej, zdobywanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych umiejętności ruchowych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury fizycznej.

czytaj dalej
Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników pozwalającym zadbać o zdrowie. Rodzina pełni ogromną rolę w nauczeniu dzieci, jak być i pozostać aktywnym. Oznacza to, że osoby, które już w dzieciństwie aktywnie spędzały czas wolny, najprawdopodobniej będą brały czynny udział w rekreacji w okresie dorosłym. Kształtowanie nawyku systematycznej aktywności fizycznej i zaszczepienie w dziecku zamiłowania do ruchu będzie więc procentować w całym jego późniejszym życiu.

czytaj dalej