Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka

Dr Renata Czarniecka jest starszym wykładowcą w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Odbywała staże naukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie w Alicante, Barcelonie i Maladze.

Jest autorką publikacji w obszarze pedagogiki kultury fizycznej i metodyki wychowania fizycznego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą: (1) efektywności procesu wychowania fizycznego w kontekście postaw uczniów i zachowań prozdrowotnych, (2) programów wychowania fizycznego, (3) kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Dr Renata Czarniecka jest starszym wykładowcą w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Odbywała staże naukowo-dydaktyczne na Uniwersytecie w Alicante, Barcelonie i Maladze.

Jest autorką publikacji w obszarze pedagogiki kultury fizycznej i metodyki wychowania fizycznego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą: (1) efektywności procesu wychowania fizycznego w kontekście postaw uczniów i zachowań prozdrowotnych, (2) programów wychowania fizycznego, (3) kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Podstawą szkolnej aktywności ruchowej są lekcje wychowania fizycznego (wf), które w swoim założeniu mają wszechstronnie oddziaływać na rozwój ucznia. Głównym ich celem jest kształtowanie dbałości o ciało, czyli pożądanych postaw prozdrowotnych. Lekcje wf umożliwiają ponadto rozwijanie sprawności motorycznej, zdobywanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych umiejętności ruchowych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury fizycznej.

czytaj dalej
Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników pozwalającym zadbać o zdrowie. Rodzina pełni ogromną rolę w nauczeniu dzieci, jak być i pozostać aktywnym. Oznacza to, że osoby, które już w dzieciństwie aktywnie spędzały czas wolny, najprawdopodobniej będą brały czynny udział w rekreacji w okresie dorosłym. Kształtowanie nawyku systematycznej aktywności fizycznej i zaszczepienie w dziecku zamiłowania do ruchu będzie więc procentować w całym jego późniejszym życiu.

czytaj dalej