Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka
Wyszukiwarka
Home 9 Aktywność fizyczna 9 Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Autor

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników pozwalającym zadbać o zdrowie. Rodzina pełni ogromną rolę w nauczeniu dzieci, jak być i pozostać aktywnym. Oznacza to, że osoby, które już w dzieciństwie aktywnie spędzały czas wolny, najprawdopodobniej będą brały czynny udział w rekreacji w okresie dorosłym. Kształtowanie nawyku systematycznej aktywności fizycznej i zaszczepienie w dziecku zamiłowania do ruchu będzie więc procentować w całym jego późniejszym życiu.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Czy wiesz, że…

Z opracowanej w latach 70. XX w. koncepcji czynników zdrowia (ryc. 1) wynika, że jego stan jest zależny od naszego stylu życia aż w 50%. Idea ta stworzyła podstawy do rozwoju promocji zdrowia.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie Twojego dziecka

Wśród  najważniejszych korzyści wynikających dla zdrowia z uprawiania aktywności fizycznej wymienić można:

 • poprawę ogólnej sprawności fizycznej,

 • zwiększenie wydolności organizmu,

 • wpływ na wzrastanie i mineralizację kości oraz wartość szczytowej masy kostnej,

 • zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej bez utraty tkanki mięśniowej,

 • zwiększenie aktywności procesów metabolicznych, co pozwala na utrzymanie należnej masy ciała,

 • wzmocnienie siły mięśniowej i koordynacji ruchów, co przyczynia się do zachowania prawidłowej postawy ciała,

 • usprawnienie układu krążenia, polepszenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych całego organizmu,

 • zachowanie w granicach normy ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku i obniżenie jego wartości w czasie wysiłku,

 • podwyższenie stężenia HDL–cholesterolu (tzw. dobrego cholesterolu, chroniącego organizm przed miażdżycą) i obniżenie stężenia LDL–cholesterolu (tzw. złego cholesterolu, miażdżycorodnego),

 • poprawę wykorzystania glukozy przez komórki,

 • poprawę sprawności układu oddechowego poprzez zwiększenie zdolności pochłaniania tlenu,

 • poprawę samopoczucia, zmniejszenie napięć i stresów,

 • poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Wartością rodzinnej aktywności ruchowej są nie tylko efekty zdrowotne, czy w przypadku rekreacji plenerowej kontakt z naturą, lecz przede wszystkim dobre samopoczucie psychofizyczne rodziców wynikające z satysfakcji i spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.

Czy wiesz, że…

Wartością rodzinnej aktywności ruchowej są nie tylko efekty zdrowotne, czy w przypadku rekreacji plenerowej kontakt z naturą, lecz przede wszystkim dobre samopoczucie psychofizyczne rodziców wynikające z satysfakcji i spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.

 
 

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Aktywność fizyczna: