Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników pozwalającym zadbać o zdrowie. Rodzina pełni ogromną rolę w nauczeniu dzieci, jak być i pozostać aktywnym. Oznacza to, że osoby, które już w dzieciństwie aktywnie spędzały czas wolny, najprawdopodobniej będą brały czynny udział w rekreacji w okresie dorosłym. Kształtowanie nawyku systematycznej aktywności fizycznej i zaszczepienie w dziecku zamiłowania do ruchu będzie więc procentować w całym jego późniejszym życiu.

Czy wiesz, że…

Z opracowanej w latach 70. XX w. koncepcji czynników zdrowia (ryc. 1) wynika, że jego stan jest zależny od naszego stylu życia aż w 50%. Idea ta stworzyła podstawy do rozwoju promocji zdrowia.

Wśród  najważniejszych korzyści wynikających dla zdrowia z uprawiania aktywności fizycznej wymienić można:

 • poprawę ogólnej sprawności fizycznej,

 • zwiększenie wydolności organizmu,

 • wpływ na wzrastanie i mineralizację kości oraz wartość szczytowej masy kostnej,

 • zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej bez utraty tkanki mięśniowej,

 • zwiększenie aktywności procesów metabolicznych, co pozwala na utrzymanie należnej masy ciała,

 • wzmocnienie siły mięśniowej i koordynacji ruchów, co przyczynia się do zachowania prawidłowej postawy ciała,

 • usprawnienie układu krążenia, polepszenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych całego organizmu,

 • zachowanie w granicach normy ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku i obniżenie jego wartości w czasie wysiłku,

 • podwyższenie stężenia HDL–cholesterolu (tzw. dobrego cholesterolu, chroniącego organizm przed miażdżycą) i obniżenie stężenia LDL–cholesterolu (tzw. złego cholesterolu, miażdżycorodnego),

 • poprawę wykorzystania glukozy przez komórki,

 • poprawę sprawności układu oddechowego poprzez zwiększenie zdolności pochłaniania tlenu,

 • poprawę samopoczucia, zmniejszenie napięć i stresów,

 • poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Wartością rodzinnej aktywności ruchowej są nie tylko efekty zdrowotne, czy w przypadku rekreacji plenerowej kontakt z naturą, lecz przede wszystkim dobre samopoczucie psychofizyczne rodziców wynikające z satysfakcji i spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.

Czy wiesz, że…

Wartością rodzinnej aktywności ruchowej są nie tylko efekty zdrowotne, czy w przypadku rekreacji plenerowej kontakt z naturą, lecz przede wszystkim dobre samopoczucie psychofizyczne rodziców wynikające z satysfakcji i spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.

 
 

Inne nowości z kategorii Aktywność fizyczna:

Zapisz się do naszego newslettera

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).