Home 9 Aktywność fizyczna 9 Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Autor

Podstawą szkolnej aktywności ruchowej są lekcje wychowania fizycznego (wf), które w swoim założeniu mają wszechstronnie oddziaływać na rozwój ucznia. Głównym ich celem jest kształtowanie dbałości o ciało, czyli pożądanych postaw prozdrowotnych. Lekcje wf umożliwiają ponadto rozwijanie sprawności motorycznej, zdobywanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych umiejętności ruchowych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury fizycznej.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Aktywność fizyczna w wieku szkolnym

Rodzicu, mamy nadzieję, że tak jak my doceniasz rolę, jaką pełni wychowanie fizyczne w rozwoju Twojego dziecka. Pamiętaj, że systematyczne uczestnictwo w lekcjach wf (uzupełnione o udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności) jest najprostszym sposobem profilaktyki chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga i otyłość, nowotwory, cukrzyca typu 2 czy dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Niestety jakość szkolnego wychowania fizycznego jest wyraźnie zróżnicowana, nierzadko pozostawiając sporo do życzenia. Potwierdzają to zarówno obserwacje codziennej szkolnej rzeczywistości, jak i wyniki badań poświęconych tej problematyce. Mimo to uczniowie szkół podstawowych na ogół chętnie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. Problem frekwencji rozpoczyna się najczęściej w gimnazjum i dotyczy w głównej mierze dziewcząt. Wśród przyczyn unikania lekcji wf wymienia się często ograniczony dostęp do obiektów sportowych i bazy sanitarnej, system oceniania oparty głównie na wynikach prób sprawnościowych czy zawężony zakres realizowanych zajęć (np. niemal wyłącznie koszykówka).

Na wszystkich poziomach edukacyjnych istnieją jednak szkoły, które z powodzeniem uporały się z problemem niskiej frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego. Wymaga to jednak zaangażowania i dobrej woli ze strony dyrekcji placówki, nauczycieli tego przedmiotu, rodziców oraz uczniów. Dlatego, drogi Rodzicu, nie zwalniaj swojego dziecka z lekcji wf bez istotnych ku temu przyczyn.

 

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Aktywność fizyczna: