Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej
Wyszukiwarka
Home 9 Aktywność fizyczna 9 Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej

Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej

Autor

Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Kształtowanie w dziecku nawyków czynnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienie w nim zamiłowania do ruchu procentuje w całym późniejszym życiu.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej

Rola rodziców

Za wspieranie wszechstronnego (w tym fizycznego) rozwoju dzieci i młodzieży w znacznym stopniu odpowiadają rodzice. Pełnią oni ogromną rolę w nauczeniu swoich pociech, jak być i pozostać aktywnym zwłaszcza w pierwszych latach życia. W tym czasie najbardziej naturalnym i jednocześnie najskuteczniejszym na to sposobem jest aktywność ruchowa podejmowana wspólnie przez rodziców i dzieci. Początkowo (wziąwszy pod uwagę ograniczone możliwości psychoruchowe małego dziecka) mogą to być elementarne formy ruchu oparte na pełzaniu i czworakowaniu lub najprostszych zabawach z piłką, później – np. wspólne wycieczki rowerowe.

Dzieci i młodzież uczą się bardzo wiele o aktywności fizycznej przez obserwację zachowań swoich rodziców i pozostałych członków rodziny. Zarówno przedszkolak, jak i nastolatek przygląda się temu, co robią jego rodzice i potrzebuje ich osobistego przykładu. Opiekunowie dziecka powinni pomóc mu wykształcić pozytywne nastawienie do aktywności fizycznej. Powinni również wspierać je w umiejętnym równoważeniu siedzącego (TV, komputer, rozmowy/sms-y ze znajomymi przez telefon czy komunikatory) i aktywnego trybu życia.

Rola szkoły

Na zainteresowanie aktywnością ruchową dzieci i młodzieży istotny (pozytywny lub negatywny) wpływ wywiera jakość szkolnego wychowania fizycznego. Właściwemu oddziaływaniu zajęć WF na kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu lub/i rekreacji ruchowej sprzyja motywujący dziecko system oceniania. Ocenie podlegać powinny przede wszystkim zaangażowanie i systematyczność ucznia oraz czynione przez niego postępy.

Kolejnym elementem motywującym ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, zwłaszcza na etapie edukacji w szkole podstawowej, jest różnorodność zajęć i bogactwo proponowanych treści ruchowych. Umożliwia to wszechstronny i harmonijny rozwój sprawności oraz wybór ulubionych dyscyplin, konkurencji i form ruchu. W okresie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym ograniczeniu negatywnych postaw wobec WF i zahamowaniu plagi zwolnień służy stworzenie oferty zajęć do wyboru, umożliwiających udział uczniów w lekcjach o wybranym profilu.

Z opinii doświadczonych nauczycieli wynika również, że warto uświadamiać uczniom prozdrowotne efekty wykonywanych ćwiczeń oraz ich związek ze sprawnością, smukłą sylwetką czy prawidłową postawą ciała. Wypowiedzi uczniów z kolei wyraźnie sugerują, że pożądanymi cechami nauczyciela wychowania fizycznego są: wyrozumiałość, cierpliwość, obiektywizm, kreatywność. Ponadto, według opinii wychowanków, powinien doceniać wysiłki zwłaszcza mniej sprawnych dzieci.

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych: