Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Filmy z warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach
Wyszukiwarka
Home 9 Aktualności 9 Filmy z warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Filmy z warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Autor

Do tegorocznej edycji warsztatów edukacyjnych pn. „Lekcja zdrowia” zaprosiliśmy realizatorów zbiorowego żywienia z 50 placówek szkolnych w tym z oddziałami przedszkolnymi.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Filmy z warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Zajęcia składały się z części teoretycznej, podczas której przypominaliśmy najważniejsze zasady żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz komponowania menu z uwzględnieniem ich potrzeb, a także z części praktycznej, w czasie której uczestnicy przygotowywali smaczne i atrakcyjne wizualnie posiłki na bazie opracowanych przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB receptur. Zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci oraz przepisami prawnymi, w tym wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia są istotnym elementem kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.

Ważną rolę w tym procesie pełnią placówki oświatowe – przedszkola, szkoły, gdzie dzieci spędzają często znaczną część dnia. Dlatego zachęcamy do obejrzenia filmu o warsztatach edukacyjno-kulinarnych dla realizatorów żywienia zbiorowego, które są okazją do wzbogacenia lub uporządkowania wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Działając razem na polu edukacji żywieniowej, zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym, możemy wspomóc kształtowanie lepszego środowiska prozdrowotnego w placówkach oświatowych.

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych: