Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
Wyszukiwarka
Home 9 Aktywność fizyczna 9 Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Autor

Na początku września na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) odbył się Bielański Pięciobój Przedszkolaków. Była to masowa impreza sportowo-rekreacyjna towarzysząca Mistrzostwom Świata Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym, rozgrywanym w tym czasie na terenie AWF. Zawody dla dzieci zorganizowano z inicjatywy władz uczelni, dzielnicowego Zespołu Sportu i Rekreacji oraz zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego (PZPNow).
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Przykład imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

W imprezie brało udział blisko 200 uczestników z 16 placówek przedszkolnych dzielnicy Warszawa-Bielany. Jej celem była przede wszystkim promocja aktywności ruchowej, z preferencją form zabawy i zespołową rywalizacją sportową w tle. Każda drużyna liczyła dwanaścioro dzieci, w tym 6 dziewcząt i 6 chłopców. Konkurencje odbywające się w ramach zawodów przedszkolaków imitowały dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju nowoczesnego: bieg, jazdę konną, pływanie, strzelectwo i szermierkę. Pod względem rozwiązań organizacyjnych zastosowano formę obwodu ćwiczebnego, powszechnie znaną w wychowaniu fizycznym i umożliwiającą sprawne przeprowadzenie zawodów. Nad sędziowaniem i prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali wolontariusze – nauczyciele akademiccy i studenci AWF. Poszczególne konkurencje miały następujący przebieg:

  • Bieg (sztafetowy) – wybiegając z linii startu, pierwsze dziecko okrążało znajdujący się na półmetku pachołek, a nstępnie wracało na metę, przekazując kolejnemu członkowi drużyny kółko ringo pełniące funkcję pałeczki sztafetowej. Pomiar czasu zatrzymywano z chwilą przekroczenia linii mety przez ostatniego uczestnika biegu;

  • jazda konna (sztafeta) – skoki na piłkach gimnastycznych z uchwytami (tzw. fitballach lub gimballach) po wyznaczonej trasie, na której rozstawione były płotki o lekkiej konstrukcji (dzieci przemieszczały się pod płotkami);

  • pływanie– dzieci czołgały się kolejno w tekstylnym „tunelu” („rękawie”) w pozycji leżącej na brzuchu

  • strzelectwo – ta konkurencjamiała charakter masowy, co oznacza, że wszyscy członkowie drużyny startowali jednocześnie. Ich zadanie polegało na przeniesieniu 60 plastikowych piłeczek z kosza umieszczonego na trawie do siatki znajdującej się

  • w odległości około 15-20 metrów, umieszczonej na poziomie ich oczu. Przy czym jednorazowo można było „przetransportować” tylko jedną piłeczkę, a następnie należało wrócić po kolejną, aż koszyk na linii startu był pusty;

  • szermierka – w tej konkurencji oprócz dzieci brał/a również udział ich przedszkolny opiekun/ka. Osoba dorosła zajmowała miejsce wewnątrz ułożonej na trawie obręczy gimnastycznej w odległości około 3 metrów od ustawionych w rzędzie dzieci. Opiekun/ka miał/a na twarzy maskę szermierczą, a w ręku trzymał/a floret.  Dzieci wykonywały kolejno po 3 rzuty kółkiem serso (lekkie plastikowe kółko o średnicy około 30 cm), starając się trafić na floret. Opiekunowi/ce nie wolno było wyjść poza obręcz. Liczyła się liczba trafionych rzutów.

Z wyjątkiem ostatniej z wymienionych konkurencji wszystkie pozostałe odbywały się na czas. Jedynie szermierka była dyscypliną, w której liczyła się celność.    

Dla wszystkich dzieci ufundowano okolicznościowe medale z logo Międzynarodowej Federacji Pięcioboju Nowoczesnego.Ponadto zdobywcy I, II i III miejsca w zawodach zostali uhonorowani pucharami. Pozostałe przedszkola zajęły… IV miejsce. Dla dorosłych biorących udział w tym przedsięwzięciu największą nagrodą był uśmiech dzieci i dobra zabawa, co widać na załączonych fotografiach.

Zorganizowanie tego typu wydarzenia wymagało pewnych nakładów finansowych oraz sprawnej koordynacji działań trzech  instytucji. Z całą pewnością jednak podobne zawody, o nieco mniejszym zasięgu, można zorganizować przy udziale skromniejszych środków, zapraszając do współpracy rodziców.  Opis tego typu imprez znaleźć można w publikacji Krzysztofa Piecha (2012) zatytułowanej Olimpiady Przedszkolaków z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców i dzieci (zeszyt 3). Wydawcą rekomendowanej pozycji jest Klub Fair Play PKOl.

w_14-09-05_5997_full

w_14-09-05_6062_full

w_14-09-05_6085_full

Autorką relacji fotograficznej jest M. Godlewska.

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Aktywność fizyczna: