Wpływ organizacji żywienia w szkołach na sposób żywienia i nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży

W wielu krajach przeprowadzono badania, w jaki sposób zmiana żywności dostępnej w szkołach - w szkolnych stołówkach, sklepikach i automatach - wpływa na nawyki żywieniowe dzieci. Okazuje się, że warto wprowadzać zdrowe produkty żywnościowe, także za pomocą zmian w prawie.  

W Szwecji w ramach Sztokholmskiego Projektu Zapobiegania Otyłości STOPP zbadano, jak wpływa na nawyki żywieniowe dzieci zmiana dostępnej na terenie szkoły żywności na prozdrowotną połączona z kampanią edukacyjną.

W pięciu szkołach asortyment sklepików szkolnych zastąpiono produktami zalecanymi do spożycia w diecie dzieci – owocami, warzywami, sokami owocowymi, produktami mlecznymi – oraz dokonano zmian w jadłospisach stołówek szkolnych na bardziej prozdrowotne. W kolejnych pięciu szkołach, stanowiących grupę kontrolną, sklepiki i stołówki pozostawiono bez zmian.

Po czterech latach w szkołach, w których wprowadzono zmiany, zaobserwowano spadek nadwagi wśród młodzieży z 22% do 16%. W szkołach grupy kontrolnej odsetek dzieci z nadwagą wzrósł z 18% do 21%.

W szkole można jeść zdrowo

W 2006 r. w Wielkiej Brytanii w szkołach podstawowych wprowadzono standardy żywieniowe dotyczące posiłków wydawanych w szkole, a od 2008 są one obowiązkowe i dodatkowo uzupełnione. W brytyjskich badaniach przeprowadzanych w latach 1990-2007 porównywano wartość odżywczą posiłków szkolnych z wartością odżywczą lunchów przynoszonych z domu. Po wprowadzeniu obowiązujących w szkołach standardów żywieniowych odnośnie do wartości odżywczej posiłków szkolnych zaobserwowano, że posiłki typu lunch przynoszone z domu zawierały więcej cukrów prostych, nasyconych kwasów tłuszczowych i sodu niż posiłki serwowane przez szkołę. Wprowadzenie zaleceń w postaci tych standardów wpłynęło zatem na poprawę wartości odżywczej posiłków szkolnych.

W innym brytyjskim badaniu zaobserwowano, że całodzienna dieta dzieci, które spożywały prawidłowo skomponowane posiłki szkolne, miała wyższą wartość odżywczą niż dzieci, które przynosiły posiłki z domu.

Ważna jest również dostępność innych produktów spożywczych na terenie szkoły, co może wpłynąć na spożycie i skład wybieranego przez dzieci lunchu w szkole oraz na wybór produktów i spożycie posiłków korzystnych dla zdrowia.

Regulacje prawne sprzyjają zdrowemu żywieniu

We Francji badano zależność pomiędzy częstotliwością spożycia posiłków szkolnych a sposobem żywienia uczniów. Wykazano, że spożywanie lunchów w szkole wiązało się z większym urozmaiceniem diety, większą ilością owoców i niższą ilością tłuszczu w diecie dzieci, a wśród dzieci starszych – z mniejszym spożywaniem słodkich napojów. Autorzy sugerują, że regulacje prawne co do wartości odżywczej posiłków szkolnych mogłyby zatem przyczynić się do dalszej poprawy żywienia dzieci i młodzieży.

W innym badaniu potwierdzono, że zmiany związane z wprowadzeniem obowiązkowych standardów szkolnych posiłków mają wpływ na prozdrowotne wybory żywieniowe uczniów i lepszą wartość odżywczą potraw i produktów wybieranych przez uczniów w czasie lunchu

Rola szkoły w edukacji żywieniowej

Wyniki opisanych badań wskazują, że żywienie w szkołach jest ważnym elementem w drodze do poprawy nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Szkoła jako środowisko biorące udział w edukacji żywieniowej była do tej pory pomijana lub niedoceniana. Tymczasem jest to miejsce, gdzie można zdziałać bardzo wiele w dziedzinie promocji zdrowia.

W celu poprawy żywienia dzieci w wieku szkolnym duże znaczenie mają obowiązujące obecnie, oparte na normach żywienia człowieka standardy dotyczące wartości odżywczej posiłków obiadowych wydawanych w szkolnych stołówkach oraz żywności dostępnej na terenie szkół. Sprzyjają temu przepisy prawne w tym zakresie, które są jednym z elementów polityki państwa na rzecz poprawy żywienia dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej: Rekomendacje dotyczące sprzedaży żywności w szkołach w Polsce i krajach Europy

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych:

Zapisz się do naszego newslettera

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).