Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów
Wyszukiwarka
Home 9 Żywienie w placówkach edukacyjnych 9 Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

Autor

Każdy uczeń ma prawo do spożycia w szkole co najmniej jednego pełnowartościowego posiłku – obiadu lub drugiego śniadania, szkoła zaś powinna stworzyć warunki do wydawania takich posiłków. W wielu placówkach nie ma jednak technicznych możliwości do przygotowywania i wydawania obiadów szkolnych. W większości z nich funkcjonują natomiast sklepiki, w których uczniowie mogą kupować drobne materiały piśmienne i wybrane produkty spożywcze. Sprzedaż tych ostatnich, w aspekcie ich asortymentu i jakości zdrowotnej, posiada szczególne znaczenie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych młodego pokolenia, a w dalszej perspektywie – w zapobieganiu nadwadze, otyłości i licznym chorobom dietozależnym.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

W swych założeniach sklepiki szkolne powinny promować produkty zalecane w codziennym żywieniu dzieci, pozwalać uzupełniać potrzeby żywieniowe uczniów oraz pełnić uzupełniającą rolę w stosunku do działalności szkolnych stołówek. Zmiany wprowadzone na rzecz promowania zdrowia wśród dzieci i młodzieży ograniczyły dostęp do niewłaściwych pod względem zdrowotnym produktów w szkole.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie produkty Twoje dziecko może kupić w sklepiku szkolnym, zapoznaj się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, które obowiązuje od sierpnia 2016 r.

Pamiętaj: dzieci spędzają w szkole coraz więcej czasu i to właśnie środowisko szkolne staje się miejscem, w którym nawyki prozdrowotne mogą być kształtowane lub utrwalane. Wspieraj więc działania szkoły na rzecz zdrowia swojego dziecka. unikając chociażby częstego dawania dziecku do szkoły słodyczy, słonych przekąsek czy słodzonych napojów. Miej na uwadze, że to rodzice w pierwszej kolejności wpływają na kształtowanie prozdrowotnych nawyków swoich pociech. Twoje zaangażowanie w promowanie takich nawyków oraz ich realizowanie w życiu codziennym rodziny będzie dla Twojego dziecka najlepszym przykładem tego, jak należy postępować.

 

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych: