Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak szkoła może wpływać na upowszechnianie zdrowego stylu życia?
Wyszukiwarka
Home 9 Żywienie w placówkach edukacyjnych 9 Jak szkoła może wpływać na upowszechnianie zdrowego stylu życia?

Jak szkoła może wpływać na upowszechnianie zdrowego stylu życia?

Autor

Żywienie w szkole jest nieodłącznym elementem zapewniającym prawidłowy rozwój i zdrowie uczniów. Odgrywa również bardzo ważną rolę w prewencji chorób dietozależnych, na co wskazują badania ewaluacyjne prowadzonych za granicą programów prozdrowotnych.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak szkoła może wpływać na upowszechnianie zdrowego stylu życia?

Szwecja

Na przykład w ramach Sztokholmskiego Projektu Zapobiegania Otyłości w pięciu szkołach asortyment sklepików szkolnych zastąpiono produktami zalecanymi do spożycia w diecie dzieci: owocami, warzywami, sokami owocowymi, produktami mlecznymi oraz dokonano zmian w stołówkach szkolnych na bardziej prozdrowotne. W pięciu kolejnych szkołach (grupa kontrolna) sklepiki i stołówki pozostawiono bez zmian. Po czterech latach w placówkach poddanych zmianom zaobserwowano spadek z 22% do 16% nadwagi wśród młodzieży. W grupie kontrolnej zaś odsetek dzieci z nadwagą wzrósł z 18% do 21%.

Finlandia

Innym europejskim programem był North Karelia Project – działania interwencyjne podjęte na początku lat 70. XX w. w Karelii Północnej, a następnie w całej Finlandii, w celu zmniejszenia wysokiej umieralności z powodu chorób układu krążenia. Działania adresowane do dzieci obejmowały monitorowanie masy ciała, prowadzenie edukacji żywieniowej, ćwiczenia fizyczne, wydawanie w szkołach bezpłatnych posiłków oraz zakaz sprzedaży słodzonych napojów na terenie szkół. Obecnie Finlandia należy do krajów europejskich o najniższej częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci, a w ostatnich latach wzrost częstości występowania tych nieprawidłowości był tam znacznie mniejszy niż w innych krajach.

Niemcy

Kiel Obesity Prevention Study (KOPS) to program rozpoczęty w 1996 r., w Niemczech, w miejscowości Kiel. Do roku 2005 objęto nim prawie 10 tys. dzieci. Promocja zdrowia wśród uczniów i nauczycieli polega na edukacji żywieniowej, wprowadzaniu aktywnych przerw międzylekcyjnych. Edukacja na temat prozdrowotnych zachowań prowadzona jest również wśród rodzin, w których dzieci mają nadwagę lub otyłość, bądź są zagrożone rozwojem nadmiernej masy ciała. Po roku od rozpoczęcia działań interwencyjnych zaobserwowano ich wpływ na styl życia i stan odżywienia badanych. Średni przyrost tkanki tłuszczowej w ciągu roku dzieci z nadwagą ze szkół, gdzie były prowadzone badania, wynosił 0,4% w porównaniu do 3,6% u dzieci ze szkół z grupy kontrolnej.

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych: