Home 9 Żywienie w placówkach edukacyjnych 9 Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Autor

Wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jest na tyle znaczący, że coraz częściej nosi nazwę epidemii
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Pamiętaj: nadmierna masa ciała jest ważną przyczyną występowania wielu chorób. Zadbaj o prawidłową dietę swojego dziecka i zachęcaj je do aktywności fizycznej, by zapobiec w ten sposób wystąpieniu nadmiernej masy ciała, lub pomóc mu uporać się z nadmiarem kilogramów.

Wyniki badań dotyczących występowania nadmiernej masy ciała u dzieci są bardzo niepokojące.

 • Zgodnie z danymi uzyskanymi z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), z nadwagą zmagało się aż blisko 19% dziewcząt i ponad 17% chłopców w wieku 9 lat. Otyłość natomiast została rozpoznana aż u 4% dziewcząt i ponad 6% chłopców.

Z najnowszego raportu Instytutu Matki i Dziecka wynika, że w Polsce nadwaga i otyłość dotyczy 15% dziewcząt i 20% chłopców w wieku 11  lat. Większość badań w Polsce wskazuje, że otyłość częściej występuje u chłopców i w dużych miastach. Uwagę zwraca duża dynamika wzrostu odsetka częstości występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

 • Z badań IŻŻ wynika, że na przestrzeni ostatnich 30 lat w Warszawie, częstość występowania otyłości wśród chłopców w wieku 11-15 lat zwiększyła się 3-krotnie, natomiast u dziewczynek w tym samym wieku aż10-krotnie.

Otyłość jest chorobą wieloczynnikową, a jej rozwój spowodowany jest zachodzeniem wielu interakcji pomiędzy genami a środowiskiem. Otyłość rodziców zwiększa ryzyko wystąpienia nadmiernej masy ciała u dzieci. W badaniach wykazano, że otyłych rodziców miało aż prawie 33% otyłych dzieci i blisko 2% dzieci o prawidłowej masie ciała. Dzieci rodziców otyłych były 25-krotnie bardziej narażone na rozwinięcie się u nich otyłości, niż dzieci rodziców szczupłych.

Pamiętaj: nadmierna masa ciała Twojego dziecka może mieć podłoże genetyczne. Najczęściej jednak jej przyczyną jest nieprawidłowy sposób żywienia i zbyt niska aktywność fizyczna. O ile nie mamy wpływu na geny, to styl życia, w tym dieta, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Możemy w pełni decydować o tym, w jaki sposób odżywia się nasze dziecko i jak żywimy się my sami oraz w jaki sposób spędzamy wolny czas. Chcesz zapobiec wystąpieniu nadwagi i otyłości u swojego dziecka? Zapoznaj się z poniższą listą czynników, które są najczęstszą przyczyną wzrostu masy ciała:

 • niewłaściwe nawyki żywieniowe rodziców,

 • niespożywanie wspólnych posiłków w gronie rodzinnym,

 • opuszczanie posiłków (zbyt mała ich ilość),

 • łatwy dostęp do dań typu fast food, słodyczy i napojów słodzonych,

 • zbyt niskie spożycie warzyw i owoców,

 • niski poziom aktywności fizycznej,

 • zbyt długi czas spędzany przed komputerem, TV – zwiększone narażenie na działanie reklamy,

 • zbyt krótki czas snu.

  Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Epidemia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Inne nowości z kategorii Żywienie w placówkach edukacyjnych: