Dział

Żywienie w przedszkolach i szkołach

Jak żywią się polskie przedszkolaki?

Jak żywią się polskie przedszkolaki?

W badaniach naukowych wykazano związek między błędami żywieniowymi w trakcie rozwoju dzieci we wczesnych fazach życia a  ryzykiem chorób zależnych od żywienia w późniejszych okresach. Mimo, że żywienie w wieku przedszkolnym ma wpływ na rozwój i stan zdrowia, często jest ono niedoceniane przez osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci. Stąd też liczne błędy żywieniowe w tym okresie. A to przecież od dorosłych zależy, czy dieta dzieci jest bogata w produkty zawierające składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju.

czytaj dalej
Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

Sklepiki szkolne a kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów

Każdy uczeń ma prawo do spożycia w szkole co najmniej jednego pełnowartościowego posiłku – obiadu lub drugiego śniadania, szkoła zaś powinna stworzyć warunki do wydawania takich posiłków. W wielu placówkach nie ma jednak technicznych możliwości do przygotowywania i wydawania obiadów szkolnych. W większości z nich funkcjonują natomiast sklepiki, w których uczniowie mogą kupować drobne materiały piśmienne i wybrane produkty spożywcze. Sprzedaż tych ostatnich, w aspekcie ich asortymentu i jakości zdrowotnej, posiada szczególne znaczenie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych młodego pokolenia, a w dalszej perspektywie – w zapobieganiu nadwadze, otyłości i licznym chorobom dietozależnym.

czytaj dalej