Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Szczególne właściwości żywności – oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci
Wyszukiwarka
Home 9 Informacje dla producentów żywności 9 Szczególne właściwości żywności – oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci

Szczególne właściwości żywności – oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci

Autor

W pierwszej Szczególne właściwości żywności – oświadczenie żywnościowe i zdrowotne podano definicję oświadczenia, rodzaje oświadczeń, jak również szczegółowo omówiono kwestię oświadczeń żywieniowych. Druga cześć to cykl poświęcony zagadnieniom oświadczeń zdrowotnych: - oświadczeniom zdrowotnym innym niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci - oświadczeniom o zmniejszaniu ryzyka choroby - oświadczeniom odnoszącym się do rozwoju i zdrowia dzieci.    
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Szczególne właściwości żywności – oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci

II GRUPA – część 2

OŚWIADCZENIA O ZMNIEJSZANIU RYZYKA CHOROBY ORAZ OŚWIADCZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ROZWOJU I ZDROWIA DZIECI

Oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci

Zgodnie z interpretacją Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zawartą w Przewodniku dotyczącym stosowania rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (14 grudzień 2007 r.) za oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci należy uznać oświadczenia w przypadku, których istnieje uzasadnienie naukowe tylko w odniesieniu do dzieci, tzn. uzasadnienie to opiera się na badaniach przeprowadzonych z udziałem dzieci. Za oświadczenia odnoszące się do dzieci uznaje się również oświadczenia zamieszczane na produktach przeznaczonych wyłącznie dla dzieci takich jak np. mleka do początkowego i dalszego żywienia niemowląt. W przypadku, gdy uzasadnienie naukowe dla oświadczenia odnoszącego się do roli składnika odżywczego bądź innej substancji we wzroście, rozwoju i innych funkcjach ciała dotyczy całego okresu życia bądź jednocześnie populacji dzieci i innej grupy populacji, wtedy należy uznać to za oświadczenie inne niż odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby i rozwoju i zdrowia dzieci, czyli oświadczenia zdrowotne z grupy I.

            Jak już było wspomniane w części II.b cyklu Szczególne właściwości żywności – OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE i ZDROWOTNE na stronie Komisji Europejskiej – w unijnym rejestrze dostępne są informacje dotyczące zarówno dozwolonych, jak i odrzuconych oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci. Poniżej przestawione są wybrane przykłady takich oświadczeń.

Przykłady dopuszczonych oświadczeń dotyczących rozwoju i zdrowia dzieci i warunki ich stosowania:

  • kwas dokozaheksaenowy (DHA): „Spożywanie kwasu dokozaheksaenowego (DHA) przez matkę wspomaga prawidłowy rozwój mózgu u płodu i niemowląt karmionych piersią”.

Warunkiem stosowania tego oświadczenia jest informacja dla kobiet ciężarnych i karmiących matek, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg DHA dziennie ponad zalecane dzienne spożycie kwasów tłuszczowych omega-3 dla dorosłych, tj.: 250 mg DHA i EPA. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej dzienne pobranie przynajmniej 200 mg DHA,(rozporządzenie Komisji (UE) nr 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r.).

  • Wapń i witamina D: „Wapń i witamina D są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci”.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia i witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO…”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, (rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2009 z dnia 21 października 2009 r.).

  • Żelazo„Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci”.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO…”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, (rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2010 z dnia 22 października 2010 r.).

Przykłady odrzuconych oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci:

  • Przetwory mleczne – „Przetwory mleczne (mleko i sery) wpływają korzystnie na zdrowie zębów u dzieci”.
  • DHA i EPA – „Uspokaja, sprzyja korzystnemu rozwojowi dziecka”, – „Wspomaga wzrok”, – Wspomaga rozwój funkcji umysłowych”, – „Wspomaga koncentrację”, – „Wspomaga zdolność myślenia”, – „Wspomaga zdolność uczenia się”.
  • LACTORAL – „LACTORAL zawiera żywe bakterie probiotyczne, wyizolowane od zdrowych i żywionych w naturalny sposób niemowląt, charakteryzujące się dużą zdolnością do osiedlania się w jelitach”, – „LACTORAL zalecany w celu poprawy ogólnej odporności dzięki zachowaniu równowagi mikrobiologicznej”, –LACTORAL pomaga chronić system pokarmowy wykazując silny antagonizm wobec patogenów jelitowych i pomaga tworzyć naturalną barierę ochronną jelit”.
  • Kinder Chocolate® – „Kinder Chocolate® – czekolada, która pomaga rosnąć”.

Oświadczenia w odniesieniu, do których np. nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przedmiotem oświadczenia, a deklarowanym działaniem lub żywność będąca przedmiotem oświadczenia, nie została w dostatecznym stopniu scharakteryzowana, co nie pozwoliło na naukową ocenę oświadczenia – oświadczenia takie zostały przez Komisję uznane jako niespełniające wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i zezwolenie na ich stosowanie nie zostało udzielone.

Inne nowości z kategorii Informacje dla producentów żywności: