Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Co warto wiedzieć o alergii pokarmowej?
Wyszukiwarka
Home 9 Choroba a dieta 9 Alergie i nietolerancje pokarmowe 9 Co warto wiedzieć o alergii pokarmowej?

Co warto wiedzieć o alergii pokarmowej?

Autor

Alergią pokarmową określana jest nieprawidłowa, niewspółmierna do bodźca reakcja układu odpornościowego organizmu na specyficzny związek (alergen), na który dany organizm się uczulił. Występuje wtedy immunologiczna odpowiedź organizmu na spożyte produkty lub związki dodawane do żywności, powodująca występowanie różnych objawów klinicznych.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Co warto wiedzieć o alergii pokarmowej?

Objawy te przyjmują zawsze tę samą postać i zawsze występują po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest uczulona. Spożycie nawet małej ilości pokarmu może wywołać reakcje alergiczne.

Najczęstsze objawy alergii pokarmowej

Najczęstszymi objawami alergii pokarmowej są: objawy żołądkowo-jelitowe (np. biegunki), zmiany skórne (np. egzema, pokrzywka), zaburzenia ze strony układu oddechowego (np. kaszel, nieżyt nosa, astma), zaburzenia układu sercowo-naczyniowego. Najcięższym przypadkiem alergii jest szok anafilaktyczny.

Kiedy może pojawić się alergia pokarmowa?

Alergia pokarmowa może wystąpić w każdym wieku, najczęściej jednak ujawnia się u niemowląt i małych dzieci. Wiąże się to z występującą we wczesnym okresie życia zwiększoną podatnością układu immunologicznego przewodu pokarmowego na nieprawidłowe reakcje. Stosunkowo często jest pierwszym objawem predyspozycji organizmu do innych chorób alergicznych. W wielu przypadkach alergia pokarmowa ustępuje wraz z wiekiem.

Alergia pokarmowa jest jedną z trzech najczęściej występujących chorób alergicznych (po alergiach na pyłki roślinne i roztocza). W całej populacji częstość występowania alergii pokarmowej wynosi 1–2% u ludzi dorosłych i około 8% u dzieci, przy tym zarówno w Europie, jak i na świecie występuje tendencja wzrostowa zachorowań na alergię pokarmową.

Przyczyny alergii pokarmowej

Zasadniczą rolę w występowaniu alergii odgrywają uwarunkowania genetyczne. Ryzyko wystąpienia alergii u dzieci zdrowych rodziców wynosi 5–15%, podczas gdy w przypadku alergii u obojga rodziców wzrasta ono aż do 60–80%.

Drugim, bardzo ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie alergii jest szybko postępujący rozwój cywilizacyjny oraz – będące jego konsekwencją – coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Obserwowany wzrost zachorowań wynika z niekorzystnego współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych. Do głównych przyczyn wzrostu zachorowań na alergie pokarmowe należy zwiększenie spożycia niektórych produktów spożywczych (np. egzotycznych owoców i warzyw) oraz częstsze spożywanie żywności zarówno wysoko przetworzonej, jak i wykorzystywanie jej do przygotowywania posiłków (gotowe produkty lub półprodukty).

Alergia a nietolerancja pokarmowa

Bardzo często alergia mylona jest z nietolerancją pokarmową. Przy alergii pokarmowej (np. alergia na orzeszki ziemne czy skorupiaki) po spożyciu określonego pokarmu występuje zazwyczaj ostra i natychmiastowa reakcja układu immunologicznego.

Nietolerancja pokarmowa związana jest z mechanizmami nieimmunologicznymi, do których należą wrodzone i nabyte zaburzenia enzymatyczne w jelicie cienkim. Przykładowo w nietolerancji laktozy występuje brak lub niedobór laktazy – enzymu rozkładającego cukier mleczny. Objawy nietolerancji pokarmowej są rozłożone w czasie i mają miejsce od kilku godzin do kilku dni od spożycia pokarmu.

Jak wybierać bezpieczne produkty?

Osoby z alergią na pokarm, nietolerancją, czy predysponowane do tego typu zaburzeń stanu zdrowia powinny unikać alergenów w takim stopniu, jak to jest możliwe. Podstawą tego jest przejrzyste podawanie informacji na etykietach produktów dotyczących zawartych w nich składników, w tym alergizujących. Można się o nich dowiedzieć, czytając informacje o składzie produktu, umieszczone na opakowaniach.

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Choroba a dieta: