Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak rodzice mogą współpracować ze szkołą na rzecz zdrowia?
Wyszukiwarka
Home 9 Dzieci i młodzież 9 Jak rodzice mogą współpracować ze szkołą na rzecz zdrowia?

Jak rodzice mogą współpracować ze szkołą na rzecz zdrowia?

Autor

Współpraca rodziców ze szkołą w aspekcie działań prozdrowotnych może mieć różną formę dostosowaną zarówno do ich zainteresowań, wykonywanego zawodu, hobby, jak i możliwości czasowych. Uczestnictwo  w życiu szkoły jest prostym i wyraźnym sygnałem dla dziecka, że to co dzieje się w szkole, jest dla rodzica ważne. Dlatego, drogi Rodzicu, zaangażuj się w działalność szkoły na rzecz zdrowia. Możesz to zrobić na kilka różnych sposobów!
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Jak rodzice mogą współpracować ze szkołą na rzecz zdrowia?

Bierz udział w imprezach szkolnych

Coraz częściej w szkołach organizowane są imprezy prozdrowotne dla całej rodziny, takie jak  pikniki, rajdy, festyny, dni zdrowego żywienia, wycieczki. Uczniowie wraz z rodzicami mogą czynnie uczestniczyć w przygotowaniach, jak i w różnorodnych zajęciach podczas trwania tych imprez. Jest to doskonała forma wspólnego spędzania czasu i zabawy, podczas której sporządza się zdrowe potrawy, poznaje zasady racjonalnego żywienia oraz uprawia rozmaite formy aktywności fizycznej. Rodzic ma okazję do poznania szkoły z innej niż naukowa strony, a także możliwość zobaczenia, jak jego dziecko funkcjonuje w środowisku szkolnym.

Pamiętaj: uczestnictwo w imprezach prozdrowotnych pokaże dziecku, że wspierasz i akceptujesz takie działania, a co za tym idzie, motywujesz swoje dziecko do poznawania różnych form aktywności prozdrowotnej.

Korzystaj z zajęć skierowanych do rodziców

Od pewnego czasu w szkołach organizowanych jest coraz więcej działań skierowanych bezpośrednio do rodziców. Korzystaj więc z proponowanych przez szkołę form edukacji, np. z prelekcji, spotkań ze specjalistą (dietetykiem, psychologiem), które organizowane są najczęściej w dniach zebrań z rodzicami.

Coraz większa liczba szkół umożliwia rodzicom uczniów atrakcyjną, a zarazem efektywną formę przekazywania wiedzy drogą elektroniczną. Korzystaj więc z interesujących Cię informacji z wiarygodnego źródła, jakim jest szkoła. Informacje docierające z placówki dotyczą konkretnych problemów związanych np. z wychowaniem, rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka.

Działaj

Szkoła powinna zachęcać rodziców do aktywnego wspierania działań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia. Działania te nie są jednak jednostronne i sami rodzice mogą mieć duży wpływ na organizację pracy szkoły w tym zakresie. Dlatego Rodzicu, działaj!

Przykładem takiej współpracy jest wpływ rodziców na asortyment sklepików szkolnych. Rodzic powinien wspierać działania na rzecz promowania i dostępności zdrowych oraz naturalnych produktów, których spożycie sprzyja utrzymaniu dobrego zdrowia uczniów. Często, niestety, rodzice nieświadomi roli prawidłowej diety działają przeciwko zdrowiu własnych dzieci.

Pamiętaj: rolą rodziców jest wspieranie działań szkoły na rzecz poprawy sposobu żywienia dzieci, a nie walka m.in. z systemem wprowadzającym zmiany w asortymencie sklepików.

Jak znaleźć czas?

Podstawowym problemem wielu rodziców jest brak czasu. Nawał obowiązków nie zawsze pozwala na angażowanie się w działalność szkoły. Dobrym pomysłem jest zapoznanie się na początku roku szkolnego z harmonogramem działań w szkole, ponieważ bardzo często imprezy są tradycją danej placówki i wpisane są na stałe w jej kalendarz. Dzięki temu z wyprzedzeniem można zorganizować swoją obecność i ewentualną pomoc.

Pamiętaj: nawet jeśli na początku wydaje Ci się, że nie znajdziesz czasu na współpracę, np. przy organizacji szkolnego festynu, przemyśl to i dołóż starań, aby jednak tak zorganizować obowiązki, by w danym dniu być razem z dzieckiem w szkole. Przekonasz się, że ten wspólnie spędzony czas to wielka przyjemność dla obu stron.

 

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii Dzieci i młodzież: