Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W Instytucie Żywności i Żywienia od wielu lat zajmuje się wykonywaniem oznaczeń analitycznych białka i wody w laboratorium referencyjnym. Autorka publikacji w zakresie oceny wartości odżywczej białka; współwykonawca projektów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych, m.in. EuroFIR/UE European Food Information Resource Network. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W Instytucie Żywności i Żywienia od wielu lat zajmuje się wykonywaniem oznaczeń analitycznych białka i wody w laboratorium referencyjnym. Autorka publikacji w zakresie oceny wartości odżywczej białka; współwykonawca projektów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych, m.in. EuroFIR/UE European Food Information Resource Network.