Profesor NIZP-PZH pracująca w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Instytutu.

Kierownik i uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych; specjalista w zakresie chemicznych metod analizy żywności oraz akredytacji laboratoriów badawczych.

Obszar jej badań naukowych obejmuje metabolomikę żywności i żywienia, w tym lipidomikę; jakość i bezpieczeństwo żywności ze szczególnym uwzględnieniem roli kwasów tłuszczowych; ocenę narażenia człowieka na chemiczne zanieczyszczenia żywności, ze szczególnym uwzględnieniem związków powstających w czasie przetwarzania termicznego (m.in. akryloamid) oraz ocenę markerów ustrojowych pobrania z dietą składników odżywczych i zanieczyszczeń żywności. Autor ponad 100 publikacji naukowych nt. jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Kwasy omega 3 a COVID-19

Kwasy omega 3 a COVID-19

Sposób żywienia i stan odżywienia organizmu może w zasadniczy sposób wpływać na podatność na infekcje i przebieg szeregu chorób, nie tylko żywieniowozależnych. Panująca obecnie epidemia choroby COVID-19 skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania, dlaczego przebieg choroby w jednych przypadkach jest ciężki, a w innych stosunkowo łagodny oraz czy obecność określonych składników w diecie może znacząco wpływać na podatność na zachorowanie, obraz przebiegu choroby i szybkość rekonwalescencji.

czytaj dalej
Co nowego w e-Bazie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności?

Co nowego w e-Bazie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności?

Elektroniczna Baza danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych (e-Baza) została utworzona w 2017r. w ramach zadania 3.1.7. pn. „Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 2017 – 2020” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

czytaj dalej
Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych – stan aktualny

Izomery trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA, tłuszcze trans), z punktu widzenia budowy chemicznej, oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans[1].

czytaj dalej
Olej konopny – czy warto stosować?

Olej konopny – czy warto stosować?

Olej konopny wytwarzany jest z nasion konopi siewnych zwanych również włóknistymi (Cannabis sativa L.). Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, konopie włókniste, z których pozyskiwany jest olej konopny, są to „rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

czytaj dalej
Masło klarowane – co warto wiedzieć?

Masło klarowane – co warto wiedzieć?

Aktualne zalecenia żywieniowe rekomendują ograniczanie spożycia tłuszczu do nie więcej niż 30% energii z diety. Zalecane jest również zastępowanie tłuszczów zwierzęcych tłuszczami/olejami roślinnymi, z wyłączeniem olejów tropikalnych (palmowego i kokosowego). Masło klarowane jest tłuszczem mlecznym (zwierzęcym), ale jest często postrzegane jako zdrowsze niż tradycyjne. Czy tak jest rzeczywiście i czym różni się masło klarowane od masła tradycyjnego?

czytaj dalej
Izomery trans pod lupą nauki – wywiad z prof. Hanną Mojską

Izomery trans pod lupą nauki – wywiad z prof. Hanną Mojską

– Jakie jest przeznaczenie funkcjonalne, a jaki sens naukowy przygotowywanej bazy? – W Instytucie Żywności i Żywienia (IŻŻ) została opracowana, po raz pierwszy w Polsce, elektroniczna baza zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności wraz z wyszukiwarką. Utworzona w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 baza pełni przede wszystkim rolę informacyjną i edukacyjną dla konsumentów.

czytaj dalej
Czy margaryny miękkie zawierają izomery trans?

Czy margaryny miękkie zawierają izomery trans?

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami w profilaktyce chorób żywieniowo zależnych, w tym przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych, tłuszcze zwierzęce powinny być zastępowane olejami roślinnymi z wyjątkiem olejów tropikalnych (palmowego i kokosowego). Szczególnie zalecane jest zastępowanie masła margarynami miękkimi (kubkowymi), które zawierają mało niekorzystnych dla zdrowia nasyconych kwasów tłuszczowych, a dużo – zalecanych w żywieniu – jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto podkreślić, że miękkie margaryny kubkowe są, obok masła, zalecane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w żywieniu zdrowych dzieci do lat trzech. Powstaje jednak pytanie czy margaryny miękkie nie zawierają niekorzystnych dla zdrowia izomerów trans kwasów tłuszczowych (ang. trans fatty acids, TFA) tzw. tłuszczów trans?

czytaj dalej
Izomery TRANS – jak dokonywać wyborów zakupowych

Izomery TRANS – jak dokonywać wyborów zakupowych

Trans kwasy tłuszczowe (TFA) zostały naukowo uznane za czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz wielu innych chorób i zaburzeń stanu zdrowia. Dlatego Instytut Żywności i Żywienia udostępnił internetową bazę danych o tłuszczach trans, aby uświadomić konsumentom, w których grupach produktów żywnościowych można na te tłuszcze natrafić.

czytaj dalej