Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Miażdżyca – cz. 4. Główna przyczyna – niezdrowy styl życia

Miażdżyca – cz. 4. Główna przyczyna – niezdrowy styl życia

Do wczesnego rozwoju miażdżycy dochodzi szczególnie wtedy, gdy niezdrowy styl życia prowadzony jest przez osoby z podatnością genetyczną do niektórych zaburzeń metabolicznych. W szczególności wchodzą tu w rachubę podwyższony poziom cholesterolu LDL i ewentualnie triglicerydów w surowicy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość brzuszna. Efektem takiego skojarzenia jest niedokrwienna choroba serca, udary mózgu, czasem niewydolność nerek, a także przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych. Chorobotwórcze kojarzenie się tych stanów przedstawia tabela.

SFA – nasycone kwasy tłuszczowe (występują głównie w tłuszczach zwierzęcych). PUFA – wielonienasycone kwasy tłuszczowe (głównie w olejach roślinnych i miękkich margarynach). omega 3 – kwasy tłuszczowe wielonienasycone (głównie w tłustych rybach morskich). LDL – lipoproteiny miażdżycorodne; HDL – lipoproteiny o działaniu ochronnym.

Wadliwe żywienie i mała aktywność fizyczna indukują ujawnienie się endogennych czynników ryzyka u ludzi z podatnością genetyczną. Palenie tytoniu, jak już pisałem, powoduje dysfunkcję błony wewnętrznej tętnic, ułatwiając przenikanie do niej lipoprotein. Mała aktywność fizyczna natomiast sprzyja otyłości. Otyłość z kolei, w szczególności brzuszna, jest ważnym czynnikiem rozwoju cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, wysokich poziomów triglicerydów i niskich stężeń lipoprotein HDL. W efekcie takiego skojarzenia zagrożenie chorobami powodowanymi miażdżycą jest bardzo wysokie.

Przeczytaj też poprzednie artykuły o miażdżycy prof. Wiktora B. Szostaka.

  1. Szostak W.B., Szostak-Węgierek D., Cybulska B.: Historia badań nad miażdżycą. Wyd. I. ITEM Publishing. Warszawa 2016.
Miażdżyca – cz. 3. Czynniki ryzyka

Miażdżyca – cz. 3. Czynniki ryzyka

W poprzednim artykule napisałem, że główną przyczyną miażdżycy jest wysoki poziom cholesterolu w surowicy. Z obserwacji lekarskich wynika jednak, że są ludzie z wysokim poziomem cholesterolu, którzy dożywają późnej starości bez klinicznych objawów miażdżycy. I przeciwnie, trafiają się pacjenci z chorobą niedokrwienną serca lub udarem mózgu, u których poziom cholesterolu jest niski przez całe życie. Wynika stąd wniosek, że cholesterol, chociaż jest głównym winowajcą, to nie jest winowajcą jedynym.

Miażdżyca może mieć różne przyczyny

Miażdżyca jest chorobą wieloczynnikową, przez co należy rozumieć, że przyczyny mogą być różne. Nazywamy je czynnikami ryzyka. Do najważniejszych należą: wysoki poziom złego cholesterolu w surowicy, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość brzuszna.

W poprzednim artykule napisałem, że pożądany poziom złego cholesterolu powinien mieścić się w granicach 100-115 mg/dl (2,5-3 mmol/l). W badaniach dużych populacji wykazano, że poczynając od tych wartości zagrożenie chorobą niedokrwienną serca rośnie wraz ze wzrostem stężenia cholesterolu w surowicy.

Czynniki ryzyka miażdżycy: palenie tytoniu

Silnym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. Składniki dymu tytoniowego przedostając się do krwi powodują upośledzenie ochronnych funkcji śródbłonka. Wówczas lipoproteiny LDL (zły cholesterol), z większą łatwością przenikają do ściany tętnicy i powodują stopniowy rozwój zmian miażdżycowych. Stąd wniosek, że u palaczy tytoniu może dochodzić do choroby niedokrwiennej serca, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych lub udaru mózgu przy względnie niskich poziomach cholesterolu.

Czynniki ryzyka miażdżycy: nadciśnienie tętnicze

Także nadciśnienie tętnicze poważnie zwiększa zagrożenie miażdżycą. Lipoproteiny LDL przenikają przez uszkodzony śródbłonek tętnic pod wpływem ciśnienia krwi. Im wyższe ciśnienie, tym więcej lipoprotein przechodzi do ściany tętnicy. Wysokie ciśnienie uszkadza mechanicznie śródbłonek. Wynika z tego, że u ludzi z nadciśnieniem tętniczym łatwiej dochodzi do miażdżycy, niż przy niskim ciśnieniu. Szczególnie jednak ważne jest, że współwystępowanie nadciśnienia i palenia tytoniu uszkadza śródbłonek znacznie silniej niż każdy z tych czynników osobno. A jeżeli takie skojarzenie występuje u ludzi z podwyższonym poziomem cholesterolu, to zagrożenie chorobami rozwijającymi się na podłożu miażdżycy jest szczególnie duże.

Cholesterol, palenie i nadciśnienie – ryzyko spotęgowane

Omówione trzy czynniki ryzyka znane są jako główne przyczyny miażdżycy co najmniej od lat pięćdziesiątych XX wieku. W badaniach przeprowadzonych w miejscowości Framingham w USA wykazano, że obecność jednego czynnika ryzyka, czyli wysokiego poziomu cholesterolu lub palenia tytoniu, albo nadciśnienia tętniczego, zwiększa ryzyko zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca ponad dwukrotnie, w porównaniu z ludźmi, u których nie wykazano czynników ryzyka. Współistnienie dwóch czynników ryzyka zwiększa zagrożenie czterokrotnie, a współistnienie trzech zwiększa prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę niedokrwienną serca ponad dziesięciokrotnie.

Z obserwacji przeprowadzonych w Polsce wynika, że w naszej populacji u mężczyzn najczęściej zdarzają się osoby, u których występuje skojarzenie 2 czynników ryzyka.

Czynniki ryzyka miażdżycy: cukrzyca i otyłość brzuszna

Cukrzyca i otyłość brzuszna to kolejne czynniki zagrożenia częste w Polsce. Omawiany typ otyłości wywołuje w organizmie wiele zaburzeń o dużej szkodliwości. Przyczynia się do nadciśnienia tętniczego i wysokich poziomów cholesterolu, a w szczególności zwiększa ryzyko cukrzycy. W efekcie u ludzi otyłych z cukrzycą zawały serca lub udary mózgu stwierdza się znacznie częściej niż u ludzi zdrowych.

Dowiedz się więcej:
Miażdżyca – cz. 1: Choroba cywilizacyjna na tle wadliwego żywienia
Miażdżyca – cz. 2. Cholesterol, główny winowajca

Miażdżyca – cz. 2. Cholesterol, główny winowajca

Miażdżyca – cz. 2. Cholesterol, główny winowajca

W poprzednim artykule na temat miażdżycy napisałem, że jest spowodowana odkładaniem się cholesterolu w ścianie tętnic. Cholesterol pochodzi z osocza, z którego przenika do ściany tętnicy pod wpływem ciśnienia krwi. Tętnica jest jakby miękką i elastyczną rurą, wysłaną po wewnętrznej stronie śródbłonkiem, zbudowanym z jednej warstwy ściśle przylegających do siebie komórek. Spełnia on rolę filtru, przepuszcza bowiem osocze, ale hamuje przenikanie do ściany tętnicy małych drobin substancji biologicznych nierozpuszczalnych w osoczu. Do takich drobin należy cholesterol.

Cholesterol jest substancją tłuszczowatą, nierozpuszczalną w osoczu. Aby utrzymać się w krwi, łączy się z białkiem, fosfolipidami, a także z triglicerydami tworząc małe kuliste drobiny. Białko i fosfolipidy mają zdolność wiązania się z wodą i dzięki temu cholesterol i triglicerydy z nimi związane mogą utrzymać się w osoczu docierając z krwią do wszystkich tkanek i narządów.

Tak zbudowane drobiny noszą nazwę lipoprotein. Nie są one jednorodną grupą cząsteczek, różnią się między sobą rodzajem białka. Natomiast cholesterol, triglicerydy i fosfolipidy w różnych cząsteczkach lipoprotein są takie same, chociaż występują w różnych proporcjach. Różnice w rodzaju białka powodują odmienne zachowanie się lipoprotein w organizmie, co ma kluczowe znaczenie w powstawaniu miażdżycy. Najważniejsze są tu tzw. lipoproteiny LDL i lipoproteiny HDL.

Napisałem powyżej, że śródbłonek hamuje przenikanie do ściany tętnicy małych drobin substancji biologicznych nierozpuszczalnych w osoczu. Chodzi tu o zdrowy, nieuszkodzony śródbłonek. Lipoproteiny są właśnie takimi drobinami, których przenikanie do ściany tętnicy hamuje zdrowy śródbłonek. Przez śródbłonek uszkodzony lipoproteiny mogą przenikać. Czynnikiem uszkadzającym śródbłonek są najczęściej składniki dymu tytoniowego (u palaczy) i nadciśnienie tętnicze wywierające szkodliwy mechaniczny wpływ na śródbłonek.

Lipoproteiny LDL, nieco większe niż HDL, po przeniknięciu pod śródbłonek powodują odkładanie się pod nim cholesterolu. Natomiast lipoproteiny HDL przenikają przez całą ścianę tętnicy razem z osoczem. W jej zewnętrznej warstwie są zbierane przez naczynia limfatyczne i razem z limfą wracają do krwi żylnej. Cholesterol HDL nie powoduje miażdżycy, dlatego nazywany jest dobrym cholesterolem, natomiast cholesterol LDL złym. Lipoproteiny HDL zabierają cholesterol ze ściany tętnicy i przenoszą do wątroby, zatem działają przeciwmiażdżycowo.

Z powyższego wynika, że im wyższy jest poziom złego cholesterolu w osoczu, tym większe jest ryzyko miażdżycy. I odwrotnie, wysoki poziom dobrego cholesterolu przemawia za hamowaniem rozwoju miażdżycy. Dlatego najważniejszym dążeniem w profilaktyce miażdżycy jest obniżenie poziomu złego cholesterolu do wartości uważanych za bezpieczne. Są to wartości rzędu 100-115 mg/dl (2,5-3 mmol/l) u ludzi zdrowych.

Dieta jest głównym sposobem obniżania poziomu cholesterolu, a tym samym profilaktyki miażdżycy. Poleca się codzienne spożywanie warzyw, owoców, orzechów, chudego mleka i jego przetworów, pełnoziarnistego pieczywa, olejów roślinnych, a do smarowania pieczywa miękkich margaryn. Mięso czerwone (wieprzowina, wołowina) powinny być zastępowane rybami i mięsem z drobiu. Pożądane jest częste spożywanie nasion roślin strączkowych.

Unikać należy tłuszczów zwierzęcych, a ludzie z wysokim poziomem cholesterolu powinni uważać również na ilość spożytych w ciągu dnia jaj. Utwardzone tłuszcze roślinne (twarde margaryny) i tłuszcze cukiernicze wymagają wykluczenia z diety.

Więcej o diecie w profilaktyce i leczeniu miażdżycy w następnych artykułach o miażdżycy.

  1. Szostak W.B., Szostak-Węgierek D., Cybulska B.: Historia badań nad miażdżycą. Wyd. I. ITEM Publishing. Warszawa 2016.
Miażdżyca – cz. 1: Choroba cywilizacyjna na tle wadliwego żywienia

Miażdżyca – cz. 1: Choroba cywilizacyjna na tle wadliwego żywienia

Zmiany w tętnicy mają charakter ogniskowy, to znaczy, że miejsce nagromadzenia cholesterolu sąsiaduje z niezmienioną ścianą tętnicy. Takie ogniskowe nagromadzenie się cholesterolu nazywamy blaszką miażdżycową. Blaszki miażdżycowe gromadzą się najczęściej w tętnicach wieńcowych serca, tętnicach szyjnych, mózgowych, albo w tętnicach kończyn dolnych, co powoduje odpowiednio chorobę niedokrwienną serca (choroba wieńcowa), udary mózgu, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych.

Miażdżyca z reguły powoduje niedotlenienie tkanek i narządów zaopatrywanych w krew przez tętnice dotknięte miażdżycą. Typowym objawem niedotlenienia jest ból. W przypadku serca lub kończyn dolnych występuje on zazwyczaj podczas wysiłku i łagodnieje po jego zaprzestaniu. W przypadku bólu serca nazywamy go bólem wieńcowym, w przypadku kończyn dolnych chromaniem przestankowym.

Miażdżyca – choroba niezdrowego stylu życia

Miażdżyca jest chorobą cywilizacyjną, to znaczy, że rozwija się jako skutek wywołanego współczesną cywilizacją niezdrowego stylu życia. Charakteryzuje się on głównie sposobem żywienia, małą aktywnością fizyczną, paleniem tytoniu. Spośród tych czynników najważniejsze jest żywienie, bowiem oddziałuje na organizm człowieka przez całe życie. Dlatego też miażdżyca rozwija się stopniowo od wczesnych okresów życia, najczęściej od okresu pokwitania.

Rozwój miażdżycy jest powolny i przez wiele lat nie daje żadnych objawów. Dopiero znaczniejsze zwężenie tętnic około 50 roku życia wywołuje objawy kliniczne i najczęściej dopiero wtedy choroba jest rozpoznawana. Jest to już okres zaawansowanej choroby.

Profilaktyka hamuje rozwój miażdżycy

Możliwości leczenia są duże, ale nigdy nie prowadzi ono do zupełnego cofnięcia się zmian w tętnicach. Znacznie większe szanse daje wcześnie, zazwyczaj już w dzieciństwie zastosowana profilaktyka. Konsekwentnie wdrożona hamuje rozwój miażdżycy i ułatwia utrzymanie tętnic w stanie zdrowia. Rzadką przyczyną przedwczesnej miażdżycy jest genetycznie uwarunkowane duże stężenie cholesterolu (rodzinna hipercholesterolemia).

Miażdżyca stanowi obecnie wielką epidemię szerzącą się na całym świecie. Stąd powszechnie podejmowane wysiłki, aby przekonać ludzi do zmiany stylu życia na taki, który hamuje rozwój tej choroby.

Im lepiej ludzie rozumieją istotę rozwoju miażdżycy, tym łatwiej przekonać ich do systematycznego stosowania profilaktyki. Dlatego w następnych odcinkach tej serii artykułów omówię najważniejsze elementy rozwoju choroby i przeciwdziałanie im przez zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia.

Dowiedz się więcej:
Miażdżyca – cz. 2. Cholesterol, główny winowajca
Miażdżyca – cz. 3. Czynniki ryzyka

Zdjęcie: Ludraman, domena publiczna