Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Odwodnienie
Wyszukiwarka
Home 9 Seniorzy 9 Odwodnienie
Odwodnienie jest stanem organizmu, w którym zawartość wody oraz elektrolitów spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania.
Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Odwodnienie

Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwa związane z ryzykiem odwodnienia organizmu. Zagrożenie to wiąże się z wystąpieniem poważnych komplikacji klinicznych, które mogą upośledzać wiele funkcji organizmu.
 

Wczesne objawy odwodnienia mogą być niespecyficzne i trudne w rozpoznaniu. Z jednej strony, osoby starsze nie odczuwają pragnienia tak silnie, jak młodsze osoby. Z drugiej strony, jeśli pojawia się uczucie pragnienia, może być to już objaw wczesnej fazy łagodnego odwodnienia. Objawy i etapy odwodnienia – dowiedz się więcej. Dodatkowo jest wiele innych przyczyn narażenia osób w podeszłym wieku na większe ryzyko rozwoju odwodnienia.
 

Należy pamiętać, że całkowita ilość wody w organizmie zmniejsza się wraz upływem lat (z 60% do 52% u mężczyzn i od 52% do 46% u kobiet) o około 15%, co odpowiada ok. 6 litrom w okresie od 20. do 80. roku życia. Osoba dorosła powyżej 60. roku życia ma mniej wody do stracenia, co nie tylko zwiększa ryzyko odwodnienia, lecz także potęguje tempo tego procesu. Konsekwencje zdrowotne stają się coraz poważniejsze. Dodatkowo należy pamiętać o chorobach wieku podeszłego oraz przyjmowanych przewlekle lekach, które także mogą istotnie wpłynąć na tempo odwodnienia. Przyczyny odwodnienia – dowiedz się więcej. Co najważniejsze, osoby starsze słabiej odczuwają pragnienie, co powoduje, że piją mniej. Ważne są również zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie. W wyniku procesu starzenia się, nerki mają zmniejszoną zdolność do zagęszczania moczu i zatrzymywania wody w przypadku braku regularnego jej dostarczania do organizmu. Czynniki ryzyka odwodnienia – dowiedz się więcej.
 

Jest kilka elementów w codziennych zwyczajach żywieniowych, które skutecznie uchronią seniora przed zgubnymi skutkami odwodnienia.

0 komentarzy

Inne nowości z kategorii ABC Żywienia: