Dział

System HACCP

W sekcji znajdziesz informacje o tym, jak …

HACCP – definicja i cele

HACCP – definicja i cele

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy zakład działający w ramach tzw. produkcji wtórnej, do której zalicza się skupy płodów rolnych, rzeźnie, mleczarnie, zakłady produkcyjno-przetwórcze, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady transportu spożywczego, hurtownie, sklepy, targowiska, a także ruchome i tymczasowe obiekty, jest zobligowany do wdrożenia zasad systemu HACCP. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, za nie wdrażanie zasad systemu HACCP lub nieprzestrzeganie zasad higieny w przedsiębiorstwie grozi ustawowa kara grzywny.

czytaj dalej