Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Ostre zapalenie trzustki – opieka nad pacjentem i postępowanie dietetyczne po opuszczeniu szpitala – cz. 1

Ostre zapalenie trzustki – opieka nad pacjentem i postępowanie dietetyczne po opuszczeniu szpitala – cz. 1

Po przebyciu ostrego zapalenia trzustki większość chorych z postacią obrzękową powraca po kilku tygodniach zupełnie do zdrowia pod warunkiem usunięcia czynnika wywołującego chorobę (alkohol, kamica żółciowa). U ok. 15% pacjentów po przebyciu martwiczej postaci OZT występują zaburzenia gospodarki węglowodanowej (cukrzyca), oraz objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Postępowanie dietetyczne w okresie rekonwalescencji ma istotne znaczenie dla uzyskania pełnej sprawności czynnościowej trzustki, a po przebyciu ciężkiej postaci choroby pacjent może wymagać wielomiesięcznego leczenia dietetycznego z dodatkowym leczeniem objawów zaburzeń trawienia i wchłaniania oraz cukrzycy.

czytaj dalej
Ostre zapalenie trzustki – opieka nad pacjentem i postępowanie dietetyczne po opuszczeniu szpitala – cz. 1

Ostre zapalenie trzustki – przebieg kliniczny choroby

Wyróżnia się dwie postacie ostrego zapalenia trzustki: obrzękową i martwiczą. Początek objawów jest zazwyczaj nagły, pojawia się ból w jamie brzusznej i wzrasta aktywność α-amylazy. Obok metod laboratoryjnych, w diagnostyce OZT odgrywają ważną rolę metody obrazowania (USG, tomografia komputerowa, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna). W postaciach lekkich rokowanie jest dobre (śmiertelność nie przekracza 1%), natomiast w ciężkim przebiegu z powikłaniami wielonarządowymi rokowanie jest poważne, a śmiertelność może osiągać 20%).

czytaj dalej
Ostre zapalenie trzustki – opieka nad pacjentem i postępowanie dietetyczne po opuszczeniu szpitala – cz. 1

Ostre zapalenie trzustki – czynniki predysponujące

Ostre zapalenie trzustki jest chorobą objawiającą się bólem w jamie brzusznej i wzrostem aktywności α-amylazy. Pod względem anatomicznym cechuje się uszkodzeniem trzustki i tkanek okołotrzustkowych, a u części chorych powikłaniami wielonarządowymi. Główne przyczyny ostrego zapalenia trzustki to kamica żółciowa (w ok. 40-50%) i nadmierne spożywanie alkoholu (30-40%).

czytaj dalej
Ostre zapalenie trzustki – opieka nad pacjentem i postępowanie dietetyczne po opuszczeniu szpitala – cz. 1

Ostre zapalenie trzustki – opieka nad pacjentem i postępowanie dietetyczne po opuszczeniu szpitala – cz. 2

Po przebyciu ostrego zapalenia trzustki u 15% chorych z postacią martwiczą występują zaburzenia gospodarki węglowodanowej (cukrzyca) oraz objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Pacjent może wymagać wielomiesięcznego leczenia dietetycznego z dodatkowym leczeniem objawów zaburzeń trawienia i wchłaniania oraz cukrzycy.

czytaj dalej