Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2015 roku zatrudniona w Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia jako asystent następnie adiunkt. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wybrane zainteresowania naukowe: ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia, wpływ żywienia i aktywności fizycznej na stan mineralny układu kostnego, czynniki modyfikowalne ryzyka rozwoju osteopenii i osteoporozy. Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2015 roku zatrudniona w Zakładzie Antropologii i Promocji Zdrowia jako asystent następnie adiunkt. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wybrane zainteresowania naukowe: ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia, wpływ żywienia i aktywności fizycznej na stan mineralny układu kostnego, czynniki modyfikowalne ryzyka rozwoju osteopenii i osteoporozy.
Osteosarkopenia – nowy zespół chorobowy tkanki kostnej i mięśniowej

Osteosarkopenia – nowy zespół chorobowy tkanki kostnej i mięśniowej

W związku z przyspieszonym starzeniem się społeczeństwa i tendencją fizjologicznej utraty masy tkanki kostnej i mięśniowej, naukowcy na całym świecie intensywnie badają nowo występujące, współistniejące schorzenia w tej grupie populacyjnej. Osteosarkopenia to nowy zespół opisujący współistnienie osteoporozy (dawna nazwa zrzeszotnienie kości; choroba szkieletu prowadzącą do złamań kości) i sarkopenii (powiązana z wiekiem utrata masy mięśniowej, ich funkcji i siły) – dwóch przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych ze starzeniem się.

czytaj dalej
Sprawność ukierunkowana na zdrowie

Sprawność ukierunkowana na zdrowie

Wyzwania koncepcji Health-Related Fitness (H-RF) w dobie pandemii COVID-19
Współczesna definicja sprawności fizycznej wg Światowej Organizacji Zdrowia WHO ujmuje ją jako istotny element zdrowia, obok sprawności psychicznej i społecznej. Ma być ona źródłem i warunkiem satysfakcjonującego życia. Niezależnie od naszego wieku czy miejsca zamieszkania dobra sprawność fizyczna zapewnia wyższą jakość życia i minimalizuje ryzyko większości problemów zdrowotnych.

czytaj dalej
Palenie papierosów a zdrowie kości

Palenie papierosów a zdrowie kości

Badania epidemiologiczne od wielu lat dostarczają mocnych dowodów na niekorzystny wpływ palenia papierosów na zdrowie. Nawet niska ekspozycja na dym tytoniowy może prowadzić do niektórych chorób serca, chorób naczyń obwodowych oraz przewlekłych chorób płuc. A jak jest w przypadku tkanki kostnej? Czy osoby palące lub przebywające wśród palaczy mają większe ryzyko osteoporozy?

czytaj dalej
Nietrzymanie moczu – wstydliwy kłopot. Ale jest na to rada!

Nietrzymanie moczu – wstydliwy kłopot. Ale jest na to rada!

Pierwsze objawy problemów z nietrzymaniem moczu mogą wystąpić już u młodych kobiet, u których przeważa wysiłkowe nietrzymanie moczu. Wraz z wiekiem wzrost liczby incydentów nietrzymania moczu z powodu parć naglących zmniejsza różnicę między występowaniem tej choroby u kobiet i u mężczyzn. Jakie są przyczyny, a jakie sposoby radzenia sobie z tym schorzeniem?

czytaj dalej
Małe ćwiczenia – duży efekt

Małe ćwiczenia – duży efekt

Codzienna aktywność fizyczna może przejawiać się na wiele sposobów. Czasem bywa planowana, podejmowana celowo z dobranymi indywidualnie formami ruchu, a czasem spontaniczna, wynikająca z potrzeby ruchu w trakcie zwykłych czynności dnia codziennego. Jak wskazują badania, warto wykonywać nawet najdrobniejsze ćwiczenia, a efekty mogą nas pozytywnie zaskoczyć.

czytaj dalej