Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Skrzynka kontaktowa dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Skrzynka kontaktowa dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Jednym z narzędzi wspierających tworzenie środowiska prozdrowotnego w przedszkolu czy szkole są posiłki przygotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży oraz przepisami prawnymi, w tym wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Posiłki takie powinny być również smaczne i atrakcyjne wizualnie. Rola osób odpowiedzialnych w placówce za przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży, która często wymaga pogodzenia różnych wymagań i oczekiwań, jest więc bardzo ważna.

Mając tego świadomość oraz wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom odnośnie żywienia zbiorowego dzieci w oparciu o przepisy i rekomendacje, w ramach działań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej stworzyliśmy dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach skrzynkę mailową:

zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl

na którą można przesyłać zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz zasad prawidłowego żywienia dzieci w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Liczymy na to, że ta forma kontaktu i możliwość wyjaśnienia niektórych wątpliwości co do wymagań wynikających z rozporządzenia i zasad zdrowego żywienia dzieci będzie pomocna w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za planowanie i przygotowywanie posiłków w przedszkolach i szkołach.