Właściwe żywienie dzieci w przedszkolu i szkole jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia energii i składników odżywczych do optymalnego rozwoju organizmu. Prawidłowe żywienie w placówkach oświatowych, w których dzieci przebywają nawet kilka godzin dziennie, ma decydujący wpływ na zdrowie zarówno obecnie jak
i w przyszłości. Odpowiednia organizacja żywienia jest podstawowym elementem dobrego funkcjonowania dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole a także kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

czytaj dalej