„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – efektywne narzędzie edukacji prozdrowotnej w szkole.

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – efektywne narzędzie edukacji prozdrowotnej w szkole.

Styl życia, w tym prawidłowe żywienie, aktywność fizyczna, higiena, odpowiednia długość snu są bardzo istotnymi czynnikami prawidłowego rozwoju dziecka, jego zdrowia, samopoczucia oraz zdolności poznawczych. Kształtowanie prawidłowych nawyków stylu życia wśród dzieci, determinuje zdrowie młodego człowieka obecnie, jak i w przyszłości.

czytaj dalej
Skrzynka kontaktowa dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Skrzynka kontaktowa dla realizatorów żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach

Właściwe żywienie dzieci w przedszkolu i szkole jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia energii i składników odżywczych do optymalnego rozwoju organizmu. Prawidłowe żywienie w placówkach oświatowych, w których dzieci przebywają nawet kilka godzin dziennie, ma decydujący wpływ na zdrowie zarówno obecnie jak
i w przyszłości. Odpowiednia organizacja żywienia jest podstawowym elementem dobrego funkcjonowania dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole a także kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

czytaj dalej