Osteosarkopenia – nowy zespół chorobowy tkanki kostnej i mięśniowej

Osteosarkopenia – nowy zespół chorobowy tkanki kostnej i mięśniowej

Pojęcie „osteosarkopenia” pojawiło się w 2009 roku wraz z pierwszym artykułem naukowym Binkleya i Buehringa i jest obecnie używane w odniesieniu do podgrupy pacjentów w podeszłym wieku z osteoporozą i sarkopenią.

Osteosarkopenia, czyli „niebezpieczny duet”

Osteosarkopenia to jednoczesne występowanie stanu niskiej masy kostnej i osłabionej mikroarchitektury tkanki kostnej oraz stanu utraty masy, siły i funkcji mięśni.

Połączenie tych dwóch schorzeń coraz częściej określa się mianem „niebezpiecznego duetu”, gdyż sarkopeniczna skłonność do upadków działa synergistycznie z osteoporotyczną kruchością kości, zwiększając znacznie ryzyko złamań.

W dostępnych badaniach naukowych udokumentowano kilka mechanizmów w jaki sposób osteoporoza i sarkopenia oddziałują na siebie. Dokładne i pełne wyjaśnienie tych oddziaływań wymaga jednak dalszych badań.

Ze względu na starzenie się społeczeństwa osteosarkopenia jest problemem zdrowia publicznego, który w przyszłości będzie coraz bardziej istotny. Etiologia, czyli przyczyna powstawania tego zespołu chorobowego jest związana z działaniem wielu czynników,  zarówno tych niemodyfikowalnych takich jak genetyczne, na które nie mamy wpływu jak i modyfikowalnych, podlegających zmianom związanym ze stylem życia a szczególnie aktywnością fizyczną i żywieniem.

W literaturze udokumentowano kilka mechanizmów wskazujących na możliwy przebieg rozwoju osteosarkopenii. Kości i mięśnie nie tylko oddziałują na siebie mechanicznie, co znane jest jako „teoria mechanostatu”, ale także komunikują się ze sobą biochemicznie, poprzez złożone mechanizmy działania hormonów w celu utrzymania homeostazy czyli względnej równowagi funkcji mięśni i kości. Tkanka kostna wymaga systematycznie generowanych obciążeń płynących m.in. z pracujących mięśni. Zmniejszenie siły mięśniowej charakterystyczne dla sarkopenii skutecznie niweluje prozdrowotne oddziaływanie jednego układu na drugi, wpływa na gorszą mobilność, lokomocję, sprawność fizyczną i funkcjonalną czyli życiową. Spadek masy mięśniowej również wpływa na mniejszy nacisk na tkankę kostną co skutkuje gorszym jej dożywieniem – zaburzoną trofiką.

Częstość występowanie osteosarkopenii

W badaniach naukowych wskazuje się, że częstość występowania osteosarkopenii wzrasta wraz z wiekiem. W kilku z najnowszych badań wskazano występowanie osteosarkopenii u około 10-15% mężczyzn w grupie wiekowej 60-64 lata i 45-60% mężczyzn powyżej 75. roku życia. Natomiast wśród kobiet osteosarkopenię zdiagnozowano, zależnie od badanej populacji, u 10- 20% osób w grupie wiekowej 60-64 lata i 30-50% kobiet powyżej 75. roku życia. Ponadto, w kilku badaniach zaobserwowano większą częstość występowania osteosarkopenii u kobiet (25,5-82,6%) niż u mężczyzn (16,4-32,0%). Natomiast u pacjentów ze złamaniami niskoenergetycznymi po urazach, w dotychczas opublikowanych badaniach częstość występowania osteosarkopenii wynosiła od 17 do nawet 96,3% u obu płci. Skala problemu jest znacząca i w niektórych krajach jest już określana mianem małej epidemii.

Metody zapobiegania rozwojowi osteosarkopenii

Profilaktyka tego zespołu chorobowego to połączenie wytycznych zapobiegania osteoporozie i sarkopenii. Istotnymi elementami w obu przypadkach jest odpowiedni sposób żywienia i wystarczający poziom codziennej aktywności fizycznej. Osteoporoza nazywana jest „cichym złodziejem kości”, gdyż postępuje bezobjawowo, stopniowo osłabiając kości, przez lata nie dając widocznych objawów. Stąd, tak ważne jest zadbanie o prawidłowy rozwój masy kostnej i jej odpowiedniej mikroarchitektury w wieku młodzieńczym, kiedy budujemy szczytową masę kostną, poprzez dostarczenie do organizmu odpowiedniej ilości białka, wapnia, fosforu, magnezu i witaminy D w połączeniu z systematyczną aktywnością ruchową opartą o ćwiczenia z grupy osteogennych. Ćwiczenia o wysokim indeksie osteogennym, najkorzystniejszym dla zdrowia kości, to ćwiczenia oporowe, skoczne, bieżne, obciążające odpowiednio do wieku i tempa wzrastania układu kostnego. Spadek masy mięśniowej charakterystyczny dla sarkopenii może być konsekwencją błędów żywieniowych i braku stymulacji mięśni do pracy, tym samym utrzymania właściwej jej masy.

Podkreśla się, że w profilaktyce sarkopenii kluczowe znaczenie ma szczególnie odpowiednia kaloryczność diety, utrzymanie właściwego bilansu białkowo – energetycznego, ilość i rodzaj spożywanego białka i innych składników budulcowych, a także wystarczająca w diecie ilość makroskładników oraz witamin, szczególnie witaminy D.

Profilaktyka zbyt wczesnej niż związanej ze starzeniem się organizmu masy i siły mięśniowej to przede wszystkim odpowiednia aktywność fizyczna podejmowana systematycznie i przez całe życia we wszystkich jego okresach.

Piśmiennictwo:

 1. Tarantino U., Greggi C., Visconti V.V. i wsp.: T-Score and Handgrip Strength Association for the Diagnosis of Osteosarcopenia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Clin. Med.2021, 10: 2597. https://doi.org/10.3390/jcm10122597
 2. Krzymińska-Siemaszko R., Wieczorowska -Tobis K.: Rola żywienia w rozwoju, prewencji i leczeniu sarkopenii. Geriatria 2013; 7: 157-164
 3. Paintin J., Cooper C., Dennison E.: Osteosarcopenia. Br. J. Hosp. Med. (Lond). 2018,79(5): 253-258. doi: 10.12968/hmed.2018.79.5.253.
 4. Leser J.M., Harriot A., Buck H.V. i wsp.: Aging, Osteo-Sarcopenia, and Musculoskeletal Mechano-Transduction. Front. Rehabilit. Sci. 2021, 2: 782848. doi: 10.3389/fresc.2021.782848

Palenie papierosów a zdrowie kości

Palenie papierosów a zdrowie kości

W badaniach krajowych i zagranicznych coraz więcej publikuje się doniesień dotyczących palenia papierosów jako czynnika wpływającego na obniżenie masy kostnej, a co za tym idzie zwiększenie ryzyka złamań kości. Jak wynika z badań,  palenie tytoniu znacznie obniża wytrzymałość kości, przy czym zjawisko to było bardziej zauważalne u mężczyzn niż u kobiet.  Aktywni palacze w porównaniu z osobami niepalącymi mieli znacznie mniejszą masę kostną i większe ryzyko chorób układu kostnego.  Badania wskazują również na  większy spadek gęstości mineralnej kości wśród palących mężczyzn w porównaniu do palących kobiet.

W najnowszych opracowaniach naukowych czytamy, że utrata masy kostnej spowodowana paleniem tytoniu w znacznym stopniu zależy od dawki stosowanej używki, lat palenia, liczby wypalanych opakowań w skali roku, a nawet liczby papierosów wypalanych dziennie.

Naukowcy w licznych badaniach od wielu lat wskazują na powikłania zdrowotne wśród palaczy w aspekcie kondycji tkanki kostnej, szczególnie u osób w wieku 60 lat i starszych. Jednak najnowsze doniesienia pokazują, że początki osteoporozy mają miejsce we wcześniejszych okresach życia. Również palenie wśród młodych osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia wykazało istotny wpływ na mniejszą masę i gęstość kości w porównaniu do niepalących rówieśników.

Liczne dowody naukowe wskazują, że problem ten dotyczy szczególnie płci męskiej. Palenie jest niekorzystne dla gęstości mineralnej kości młodych mężczyzn, a negatywne skutki w postaci spadku masy kostnej pojawiają się już nawet w przypadku krótkotrwałego lecz nałogowego palenia tytoniu. Osteoporoza to „cicha” choroba, ponieważ może postępować przez wiele lat bez objawów, aż do momentu wystąpienia złamania. Podobnie oddziałuje na zdrowie palenie. Wpływ czynników szkodliwych pochodzących z papierosów nie szkodzi od razu, a pustoszy konsekwentnie organizm aż do momentu silnych objawów choroby. Liczy się dawka i czas ekspozycji na używkę i jej składniki!

W jaki sposób papierosy szkodzą tkance kostnej? Czy poznano już mechanizm tego działania?

Analiza wpływu palenia papierosów na zdrowie kości jest skomplikowana i trudno jest określić, czy spadek gęstości kości jest spowodowany samym paleniem, czy też jest konsekwencją palenia i innych czynników ryzyka, w tym nieprawidłowym sposobem żywienia i sedentarnym trybem życia. W wielu badaniach podkreśla się że osoby palące często charakteryzuje niedowaga i zaburzenia stanu odżywienia, większa tendencja do picia większej ilości alkoholu, mniejsza aktywność fizyczna lub całkowity jej brak w porównaniu do niepalących. Kobiety, które palą, mają również tendencję do wcześniejszej menopauzy niż osoby niepalące.

Czynniki te, poza paleniem tytoniu, narażają wiele osób palących na zwiększone ryzyko wystąpienia osteoporozy, a tym samym złamań osteoporotycznych. W najnowszych badaniach związek pomiędzy aktywnym paleniem, a pogarszającą się wytrzymałością kości jest tłumaczony działaniem na tkanki substancji szkodliwych pochodzących z tytoniu.

Naukowcy odkryli, że w organizmach palaczy syntetyzowane są niezwykle duże ilości dwóch specyficznych białek S100A8 i S100A9, sprzyjających produkcji osteoklastów, czyli komórek kościogubnych. Badacze uważają, że właśnie to leży u podstaw negatywnego wpływu palenia na gęstość kości.

Ponadto palenie tytoniu wpływa również niekorzystnie na ważne hormony i enzymy pełniące funkcje regulacyjne tkanki kostnej. Opublikowano także pośrednie dowody na to, że palenie tytoniu może utrudniać dopływ krwi do kości i tym samym „blokować” odżywienie tej tkanki. Badacze sugerują, że zaprzestanie palenia daje szanse zmniejszenia tempa utraty  masy kostnej, chociaż mechanizm takiego wpływu nie jest w pełni poznany i wymaga dalszych obserwacji.

 

Literatura:

 1. Ward KD, Klesges RC. A meta-analysis of the effects of cigarette smoking on bone mineral density. Calcif Tissue Int. 2001;68(5):259-270. doi:10.1007/BF02390832 
 2. Kopiczko A. Cieplińska J. Wpływ palenia papierosów na gęstość mineralną i masę tkanki kostnej u mężczyzn. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014, 20(4): 449-452 
 3.  Ahmad M. Al-Bashaireh, Linda G. Haddad, Michael Weaver, Xing Chengguo, Debra Lynch Kelly, Saunjoo Yoon, „The Effect of Tobacco Smoking on Bone Mass: An Overview of Pathophysiologic Mechanisms”, Journal of Osteoporosis, vol. 2018, Article ID 1206235, 17 pages, 2018. 
 4.  Vestergaard P, Mosekilde L.: Fracture risk associated with smoking: A meta-analysis, Journal of Internal Medicine, vol. 254, no. 6, pp. 572–583, 2003. 
 5. Kopiczko A, Gryko K, Łopuszańska- Dawid M. Bone mineral density, hand grip strength, smoking status and physical activity in Polish young men. HOMO – Journal of Comparative Human Biology 2018; 69: 209- 21
Rola aktywności fizycznej dzieci dla zbudowania zdrowych i mocnych kości

Rola aktywności fizycznej dzieci dla zbudowania zdrowych i mocnych kości

Wysoki poziom aktywności fizycznej w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości zapewnia uzyskanie wysokiej szczytowej masy kostnej, co z kolei daje dużą szansę na utrzymanie wysokiej gęstości mineralnej kości przez całe życie.

 

Czynniki wpływające na budowanie masy kostnej dzieci

Dla jakości kości istotne znaczenie ma ilość, ale także rodzaj aktywności fizycznej w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Odpowiednie ćwiczenia ruchowe pobudzają budowanie i utrzymanie masy kostnej poprzez stymulację pracy osteoblastów, czyli komórek tworzących kości, występujących w miejscach wzrostu i przebudowy tkanki kostnej. Intensywne ćwiczenia fizyczne, związane z mechanicznym obciążeniem i naciskiem na kości wykazują znacznie większy efekt osteogenny (pobudzają budowanie masy kostnej, mają potencjał kościotwórczy) niż długotrwała aktywność ruchowa o bardzo niskiej intensywności. Dlatego podczas procesów wzrastania u dzieci polecane są te aktywności sportowe, które obejmują bodźce mechaniczne takie jak rozciąganie, ściskanie, zginanie i skręcanie. Działanie tych bodźców powinno być dynamiczne, szybkie i intensywne.

Tkanka kostna będzie mocniejsza, lepiej wysycona minerałami, w miejscach gdzie obciążenie mechaniczne są większe. W miejscach o mniejszych obciążeniach będzie istotnie słabsza. Wysiłek fizyczny wpływa nie tylko na samą mineralizację kośćca, ale również stymuluje proces wzrastania kości, przeciwdziała i koryguje wady postawy, stabilizuje i wzmacnia stawy, wzmacnia przyczepy, ścięgna i więzadła, pobudza przyrost mięśni, poprawia ukrwienie mięśni, zwiększa przekrój i objętość włókien mięśniowych, ich siłę i sprężystość. Wszystko to sprawia, że aktywny ruchowo młody organizm znacznie lepiej przystosowuje się do różnych obciążeń.

Innym czynnikiem pobudzającym rozwój kości jest duża masa mięśniowa i silne przyczepy mięśniowe, które stymulują procesy mineralizacji młodego kośćca w okolicach przyczepów. A zatem intensywna aktywność sportowa wiążąca się ze zwiększonym rozwojem masy mięśniowej (czyli beztłuszczowej masy ciała) w sposób pośredni zwiększa masę kości u dzieci i młodzieży.

Istotne jest więc, aby dzieci i młodzież lubiły sport i zabawy ruchowe, poczynając od biegania i skakania na powietrzu, po gry zespołowe, tj. piłka nożna, piłka ręczna, hokej, poprzez wspólne zabawy rodzinne czy też uczestniczenie we wszelkich zajęciach sportowych (np. gimnastyka artystyczna, zumba), w tym również tych szkolnych.

 

Kluczowe okresy w ontogenezie

Newralgicznym okresem dla budowania zdrowego szkieletu i rozwoju masy kostnej jest okres dojrzewania dziewcząt i chłopców, czyli wiek między 10-16 rokiem życia. W okresie tym tworzy się około 36% ludzkiego szkieletu, a kości są szczególnie wrażliwe i podatne na korzyści płynące z aktywności fizycznej. W związku z tym, szczególnie w tym okresie ich rozwoju, należy skoncentrować wysiłki na zachęcaniu młodzieży do aktywności fizycznej i ćwiczeń ruchowych, głównie o charakterze mocno obciążających i intensywnych w natężeniu.

 

Aktywność a kości – wyniki badań naukowych, zalecenia

Jak wskazuje szereg badań naukowych, dzieci i młodzież, której dzienna aktywność fizyczna była krótsza niż zalecane przez Światową Organizację Zdrowia 60 minut, miała istotnie słabszą mineralizację tkanki kostnej od swoich aktywniejszych rówieśników. Naukowcy realizujący projekt The HELENA Study stwierdzili, że w celu uniknięcia obniżenia gęstości mineralnej kośćca (osteopenii), dzienna dawka umiarkowanej aktywności fizycznej dzieci winna być dłuższa niż 45 minut, natomiast intensywnej aktywności fizycznej – dłuższa niż 20 minut. W celu zagwarantowania optymalnego zdrowia kości umiarkowana aktywność winna trwać co najmniej 78 minut, a intensywna co najmniej 32 minut dziennie. Ogólnie, każda minuta intensywnego ruchu stymuluje tkankę kostną do zwiększania swojej masy. Wyniki badań wskazują jednocześnie, że nie ma większych istotnych różnic w jakości kośćca w różnych rejonach ciała u nastolatka niezależnie od tego, czy spełniają aktualne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej czy też nie. Co oznacza, że dzieci aktywne fizycznie mają dobrą jakość całego swojego kośćca, a dzieci bierne słabszą jakość również w zakresie całego szkieletu. Wynika to z faktu, że szkielet człowieka ma ogromny potencjał do adaptacji w odpowiedzi na mechaniczne obciążenia, a intensywne zajęcia sportowe w sposób w miarę równomierny zwiększają masę mięśniową i poprzez nią również masę kostną.

Wyniki szeregu badań pokazują, że najwyższa gęstość mineralna kości występuje u osób uprawiających takie dyscypliny sportowej jak aerobik, gimnastyka, taniec, ale też piłka nożna, koszykówka, siatkówka, łyżwiarstwo szybkie, squash czy hokej. Do dyscyplin nieco słabiej motywujących budowanie masy kostnej zalicza się jazdę na nartach oraz triathlon, a najmniejszy wpływ ma pływanie i jazda na rowerze.

 

Regularna i jak najwcześniejsza aktywność i ćwiczenia fizyczne u dzieci i młodzieży są niezbędne aby zapobiec rozwojowi osteopenii i osteoporozy, lub przynajmniej opóźnić pojawienie się łamliwości kości. Jest to szczególnie ważne u dziewcząt, ponieważ są bardziej zagrożone niż chłopcy rozwojem osteoporozy w wieku dorosłym. Wysokie koszty ekonomiczne ale i społeczne leczenia obniżonej masy kostnej w wieku dorosłym sprawiają, że działania profilaktyczne szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży winny być zintensyfikowane.

 1. Bailey DA, McKay HA, Mirwald RL, Crocker PR, Faulkner RA. A six-year longitudinal study of the relationship of physical activity to bone mineral accrual in growing children: the university of Saskatchewan bone mineral accrual study. J Bone Miner Res.; 1999. 14(10):1672-9.
 2. Chastin SF, Mandrichenko O, Skelton DA. The frequency of osteogenic activities and the pattern of intermittence between periods of physical activity and sedentary behaviour affects bone mineral content: the cross-sectional NHANES study. BMC Public Health; 2014. 14:4. doi: 10.1186/1471-2458-14-4.
 3. Chech D. Prevention of osteoporosis: From infancy through older adulthood. HKPJ; 2012. 30:6-12.
 4. Daly RM. The effect of exercise on bone mass and structural geometry during growth. Med Sport Sci. 2007, 51:33-49.
 5. Gordon CM, Zemel BS, Wren TA, Leonard MB, Bachrach LK, Rauch F, Gilsanz V, Rosen CJ, Winer KK. The Determinants of Peak Bone Mass. J Pediatr.; 2017. 180:261-269.
 6. Gracia-Marco L, Moreno LA, Ortega FB, León F, Sioen I, Kafatos A, Martinez-Gomez D, Widhalm K, Castillo MJ, Vicente-Rodríguez G; HELENA Study Group. Levels of physical activity that predict optimal bone mass in adolescents: the HELENA study. Am J Prev Med.; 2011. 40(6):599-607.
 7. Janz KF, Letuchy EM, Burns TL, Eichenberger Gilmore JM, Torner JC, Levy SM. Objectively measured physical activity trajectories predict adolescent bone strength: Iowa Bone Development Study. Br J Sports Med.; 2014. 48(13):1032-6.
 8. Karlsson MK, Nordqvist A, Karlsson C. Physical activity increases bone mass during growth. Food Nutr Res.; 2008. 52. doi: 10.3402/fnr.v52i0.1871.
 9. McVeigh JA, Zhu K, Mountain J, Pennell CE, Lye SJ, Walsh JP, Straker LM. Longitudinal Trajectories of Television Watching Across Childhood and Adolescence Predict Bone Mass at Age 20 Years in the Raine Study. J Bone Miner Res.; 2016. 31(11):2032-2040.
 10. Weaver CM, Gordon CM, Janz KF, Kalkwarf HJ, Lappe JM, Lewis R, O’Karma M, Wallace TC, Zemel BS. The National Osteoporosis Foundation’s position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. Osteoporos Int.; 2016. 27(4):1281-386.
Czym skorupka za młodu…

Czym skorupka za młodu…

„Osteon” to po grecku kość, „poros” – otwór. Kość osoby chorej na osteoporozę, której nazwa powstała z połączenia powyższych dwóch wyrazów, pod mikroskopem przypomina sito, którego dziurki nieustannie się powiększają. Nic dziwnego, że taka kość łamie się przy banalnych upadkach lub naciskach.

Kość tworzy się i zużywa

Zapewnienie prawidłowej diety w dzieciństwie i wczesnej młodości chroni przed wieloma chorobami nie tylko w tych okresach życia, lecz i później. Ta zasada dotyczy szczególnie profilaktyki osteoporozy.

Dzieje się tak ze względu na szczególny proces budowy kości w pierwszych dwóch dekadach życia i dalszego, naturalnego, ciągłego procesu przebudowy kości. Dzieciństwo i wiek młodzieńczy (do 20. roku życia) to okres, w którym zwiększa się zawartość wapnia w kości. Między 20. a 40. rokiem życia uzyskuje ona szczytową gęstość – najwyższą zawartość wapnia notowaną w ciągu życia. Im wyższa, tym lepszy prognostyk na przyszłość – kości są po prostu mocne.

Przebudowa kości polega na tym, że nieprzerwanie trwa wymiana starej tkanki kostnej na nową. W tym procesie wapń jest usuwany i zastępowany, ale po okresie młodzieńczym proces usuwania wapnia z kości zaczyna przeważać nad odbudową. Maksymalna potencjalna wartość szczytowa gęstości kości zależy od czynników genetycznych, które od nas nie zależą. Niewłaściwa jednak dieta, którą sami sobie serwujemy, może znacząco zaniżyć gęstość kości.

Ponadto udowodniono, iż epizody niedożywienia w trakcie rozwoju szkieletu owocują osiągnięciem niższej, niż należna, szczytowej masy kostnej. Dlatego tak groźna jest moda na odchudzanie wśród młodych osób, które zrzucenia kilogramów nie potrzebują, a także dieta uboga w wapń.

Budujemy swoje kości

Dieta zdrowa dla kości to w uproszczeniu taka, która dostarcza przede wszystkim odpowiednią zawartość wapnia i witaminy D.

Najbardziej wartościowe źródła wapnia to mleko i produkty mleczne: jogurty czy kefiry, a także sery białe i żółte. Znaczne ilości wapnia zawierają też niektóre konserwy rybne. Produkty roślinne również mają dużo wapnia (np. warzywa kapustne, nasiona roślin strączkowych, orzechy, migdały, nasiona słonecznika, natka pietruszki, suszone morele), ale nie jest on tak dobrze przyswajany jak z mleka. Spore ilości wapnia znajdują się również w produktach nim wzbogacanych: np. płatki śniadaniowe, soki.

Zapewnienie wystarczającej ilości wapnia po okresie rozwoju jest również niezwykle istotne. Gdy jest go za mało, lub jego utrata wskutek procesów chorobowych jest zbyt duża, wówczas  dla utrzymania prawidłowego poziomu wapnia organizm uruchamia procesy prowadzące do uwalniania tego pierwiastka z kości, traktując je jako swoisty magazyn z częściami zapasowymi. Takie uwalnianie wapnia powoduje, że kości stają się słabsze i rozwija się osteoporoza.

Niezbilansowana dieta, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, nadmierne spożycie kofeiny czy siedzący tryb życia w znacznym stopniu mogą zaburzyć osiągnięcie maksymalnej masy kości, a także wpływać na zwiększenie utraty masy kości w procesie starzenia i zwiększyć ryzyko rozwoju osteoporozy.

Jak pozyskać witaminę D

Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego oraz wchłanianie wapnia i fosforu w nerkach. Wpływa też na napięcie i sprawność mięśni, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia złamania kości na skutek upadku. W jej pozyskaniu najważniejsze jest słońce. Ale tu tkwi pułapka.

Niedobór witaminy D u osób młodych utrudnia osiągnięcie możliwie najwyższej (genetycznie uwarunkowanej) szczytowej masy kostnej, a u osób starszych sprzyja utracie masy kostnej. Zdecydowana większość witaminy D powstaje w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego UVB.

W naszym klimacie taka synteza zachodzi najefektywniej, jeśli w miesiącach wiosenno-letnich, niekoniecznie w godzinach południowych, przez minimum 15 minut, na działanie promieni słonecznych będzie wystawione około 20% odsłoniętego ciała (np. odkryte: twarz, ramiona i przedramiona). Przez ten czas nie należy stosować kremów z filtrami ochronnymi.

Witamina D jest o tyle specyficzna, że wprawdzie pewne jej ilości można zjeść razem z różnymi produktami, ale nie jest to ilość wystarczająca. Witamina ta występuje głównie w roślinach i grzybach (jako witamina D2) oraz rybach morskich (jako witamina D3).

Ponieważ udowodniono, że witamina D poprawia wchłanianie wapnia, a jej niedobory są dość powszechne, wzbogaca się tą witaminą niektóre produkty, a przede wszystkim: mleko, przetwory mleczne i margaryny.

W ostatnim czasie lekarze apelują także o suplementację witaminy D, czyli przyjmowanie jej w tabletkach. W ten sposób można uzyskać jej niezbędną zawartość w surowicy krwi. Wielkość przyjmowanej dawki tej witaminy w tabletkach najlepiej określić z lekarzem lub dietetykiem.

Kiedy osteoporoza, niestety, już jest…

Celem leczenia osteoporozy jest uniknięcie pierwszego złamania, a u chorych z przebytym złamaniem – niedopuszczenie do następnego. Osiągnięcie  tego celu wymaga nie tylko stosowania leków modyfikujących metabolizm kostny, lecz także właściwego odżywiania i aktywnego – stosownie do wieku – trybu życia. Ważne też, by pacjenci z osteoporozą tak zaplanowali przestrzeń w miejscu zamieszkania i aktywność, by zmniejszyć ryzyko upadków (np. wieszanie firanek powinno się powierzyć komuś młodszemu).

Podsumowanie, czyli krótka ściągawka, jak mieć zdrowe kości

Do żywieniowych czynników powiązanych z osteoporozą należą:

 

1. Czynniki zwiększające masę kostną
(obniżają ryzyko wystąpienia osteoporozy)
 • pokrycie zwiększającego się z wiekiem zapotrzebowania organizmów na wapń i witaminę D
 • zgodne z zapotrzebowaniem spożycie witamin: C i K, folianów, B6, B12  oraz flawonoidów oraz składników mineralnych: fosforu, magnezu, potasu, cynku, miedzi, fluoru i manganu
 • odpowiednia proporcja między wapniem a fosforem
 • pokrycie zapotrzebowania na podstawowe składniki pokarmowe: białko, tłuszcze wielonienasycone omega-3
 • rozważenie ewentualnej suplementacji diety w niedoborowe składniki: wapń i witaminę D (zgodnie z zleceniami ekspertów 2013 r.) – są podstawą w leczeniu osteoporozy

 

2. Czynniki o obniżające masę kostną
(zwiększają ryzyko wystąpienia osteoporozy)
 • nadmiar białka, witaminy A i sodu
 • kofeina
 • alkohol
 • zbyt niska masa ciała (BMI* < 18,5)

*BMI = masa ciała w kg/wysokość ciała w m2

 

Dieta w osteoporozie – produkty zalecane i niewskazane

Dieta w osteoporozie – produkty zalecane i niewskazane

Produkty zalecane Produkty niewskazane
Mleko i napoje mleczne zawierające mniej niż 2% tłuszczu oraz sery*; mleko krowie, owcze i kozie, maślanka, serwatka, kefir, jogurt, inne napoje fermentowane, koktajle mleczno-owocowe, sery żółte, twaróg, sery twarogowe, feta o obniżonej zawartości tłuszczu, mozzarella

*Warto wybierać sery o mniejszej zawartości tłuszczu.

Tłuste serki typu fromage, bardzo tłuste twarożki, serki topione, tłuste sery żółte i pleśniowe, śmietana i śmietanka
Tłuste ryby morskie (łosoś, sardynki, makrela, śledź, pstrąg,  halibut, sola, tilapia,  szprotki), turbot, flądra – świeże, mrożone, ryby wędzone o małej zawartości soli oraz konserwy rybne; chude gatunki ryb: sola, dorsz; owoce morza – homary, langusty, kraby, krewetki, małże, ślimaki, kałamarnice, ośmiornice Paprykarz, ryby wędzone o dużej zawartości soli i marynowane, pasty rybne
Owoce świeże i suszone (wszystkie)
Warzywa* świeże i gotowane (zwłaszcza liściaste), sałata, rukola, jarmuż, brokuły, kapusta,  kalafior, brukselka, kiełki, kukurydza, marchew, pietruszka, seler, cukinia, dynia, patisony, pomidor, papryka, czosnek, cebula, por, kalarepa, rzodkiewki, rzepa, fasolka szparagowa, groszek zielony

*Warzywa warto jadać w postaci surówek z dodatkiem oleju rzepakowego lub oliwy, gotowane lub pieczone. Unikamy zasmażanej bułki tartej.

Szczaw, buraki, botwina, rabarbar, szpinak

– warzywa bogate w szczawiany

Suche nasiona roślin strączkowych (polecane wszystkie): soja, soczewica, fasola, groch, ciecierzyca, bób; tofu, temph, kotlety sojowe, produkty dla wegan i wegetarian wzbogacane w wapń
Chude mięsa* (również jako wędlina): drób, cielęcina, dziczyzna, królik, chuda wołowina, wieprzowina, chude wędliny

*Należy unikać smażenia, panierowania i używania tłustych sosów  oraz sosów z torebki

Tłuste kawałki mięsa, kiełbasy peklowane, wędliny* peklowane i wędzone, podroby, pasztety, parówki

*Należy unikać przetworów mięsnych (wędlin) konserwowanych fosforanami, a także słonych wędlin.

Jaja
Pieczywo* razowe: graham, żytnie, orkiszowe, wieloziarniste oraz kasze (gryczana, jaglana, jęczmienna), ryż, makarony zwłaszcza pełnoziarniste, płatki zbożowe wzbogacane, płatki żytnie, owsiane, jęczmienne,  ziarna żyta, pszenicy

*Warto wybierać pieczywo z soją, na maślance, z dodatkiem serwatki i mleka.

Słodkie pieczywo cukiernicze, ciasta, płatki śniadaniowe słodzone, kakaowe, czekoladowe, z miodem itp.
Nasiona (sezamu, maku i słonecznika), orzechy i migdały
Tłuszcze: oleje roślinne (olej rzepakowy, oliwa z oliwek), margaryny kubkowe wzbogacane w witaminę D do smarowania pieczywa oraz masło Tłuszcze zwierzęce*: boczek, smalec, słonina.

*Niewskazane jest nadmierne spożycie tłuszczów zwierzęcych, gdyż nadmiar tłuszczu zwiększa wydalanie wapnia z organizmu i obniża jego przyswajanie z przewodu pokarmowego, ponadto nasycone tłuszcze mogą wiązać wapń i witaminę D.

Napoje: wody mineralne zawierające wapń, herbaty ziołowe i owocowe, słaba herbata, mleko sojowe, orkiszowe, ryżowe, owsiane, soki bez dodatku cukru Alkohol**, napoje gazowane***, napoje energetyzujące.

**Unikać spożycia alkoholu. Alkohol spożywany powyżej 75 ml/tydzień (czystego etanolu) może hamować wytwarzanie tkanki kostnej.

***Unikać spożycia napojów gazowanych, w których fosfor występuje jako regulator smaku oraz mocno słodzonych.

 

Inne produkty i dodatki: zioła, kurkuma, curry, koncentrat pomidorowy Unikanie spożycia nadmiernych ilości soli*.

*Można spożywać do 5 g dziennie, co odpowiada płaskiej 1 łyżeczce do herbaty.

Należy unikać słonych przekąsek typu: chipsy lub słone i panierowane orzeszki, paluszki z solą, krakersy oraz przyprawy typu jarzynka, gotowych dressingów i dipów, gotowych sosów, sosu sojowego, majonezu.

Unikać spożycia koncentratów spożywczych, zup w proszku i sosów, gotowych dań mrożonych, produktów typu fast food, wszystkich zupek i innych gotowych produktów w proszku, np. panierki (mają dużo fosforu)

 

Desery: budyń, galaretka, sorbety, gotowe desery sojowe Czekolada, kakao, słodycze*.

*Unikać produktów o wysokiej zawartości cukru, jak ciastka, cukierki, batoniki, które mają małą wartość odżywczą.