Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka
Ranking diet 2019 – trzy królowe

Ranking diet 2019 – trzy królowe

Przy ocenie diet eksperci zawsze biorą pod uwagę następujące kryteria:

 • łatwość w zastosowaniu,
 • długoterminowe korzyści zdrowotne diety,
 • krótkoterminowe korzyści zdrowotne diety,
 • pokrycie zapotrzebowania na składniki odżywcze przez jadłospisy przygotowane według zasad tej diety,
 • bezpieczeństwo tego rodzaju sposobu żywienia,
 • wpływ diety na zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2,
 • wpływ diety na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Za każde kryterium dieta może uzyskać od 1 punktu (najniższa ocena) do 5 punktów (najwyższa ocena).

W obecnym rankingu analizowano 41 diet.

 

Zwycięskie diety w rankingu 2019 roku:

1)  Dieta śródziemnomorska

2) Dieta DASH

3) Dieta fleksitariańska

Z przeprowadzonych analiz i przyznanych ocen wynika, że w dalszym ciągu na pierwszych dwóch miejscach w rankingu na najlepszą dietę rządzą niepodzielnie: dieta śródziemnomorska i dieta DASH. Trzecie miejsce na podium, podobnie jak w ubiegłym roku, zajmuje dieta fleksitariańska.

 

Ile punktów uzyskały trzy zwycięskie diety?

 • Dieta śródziemnomorska 4,2 punkty na 5 możliwych do uzyskania.
 • Dieta DASH 4,1 punkty na 5 możliwych do uzyskania.
 • Dieta fleksitariańska 4,0 punkty na 5 możliwych do uzyskania.

Tym samym widzimy, że wszystkie trzy zwycięskie diety uzyskały prawie taką samą liczbę punktów i wszystkie trzy można nazwać „królowymi” wśród diet.

 

Dieta śródziemnomorska zajęła w rankingu 1. miejsce jako:

 • najzdrowsza dieta,
 • najlepsza dieta w zmniejszaniu ryzyka cukrzycy typu 2,
 • najlepszy sposób żywienia,
 • dieta najzdrowsza dla serca,
 • najlepsza dieta bazująca na produktach roślinnych,
 • dieta najłatwiejsza do przygotowania.

 

Dlaczego dietę śródziemnomorską wybrano jako najlepszą wśród diet?

Eksperci podkreślili, że na 1. miejscu wybrali w tym roku dietę śródziemnomorską, ponieważ wyniki badań naukowych wskazują na to, że pomaga ona w wydłużeniu życia i chroni przed chorobami cywilizacyjnymi. Jeden z ekspertów – dr David Katz, dyrektor Yale-Griffin Prevention Research Center – zwrócił uwagę, że dieta ta nie tylko preferuje takie korzystne dla zdrowia produkty jak: owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe i chude źródła białka, jako tłuszcz dodany oliwę z oliwek, ale jednocześnie jest łatwa w praktycznym stosowaniu. Jest ona tradycyjnym sposobem żywienia w wielu regionach świata i dostarcza ludziom wielu przyjemnych doznań kulinarnych, poszczególne osoby i całe rodziny w tych regionach z łatwością przygotowują posiłki z tych korzystnych produktów.

Czytaj więcej o diecie śródziemnomorskiej.

 

Dlaczego dieta DASH?

Dieta DASH jest bogata w warzywa i owoce, niskotłuszczowe produkty mleczne, preferuje się w niej pełnoziarniste produkty zbożowe, często wybiera się ryby i drób, a także suche nasiona roślin strączkowych i orzechy, natomiast ogranicza spożycie czerwonego mięsa, słodyczy i napojów zawierających cukier oraz sól, Taki skład diety sprawia, że jest ona bogata w błonnik, wapń, potas i magnez, natomiast ma obniżoną zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, tłuszczu ogółem, cholesterolu i sodu.

Czytaj więcej o diecie DASH.

 

Dlaczego dieta fleksitariańska?

Nazwa dieta fleksitariańska odnosi się do słów: flexible (elastyczny) i vegetarian (wegetariański). Jest to zatem elastyczna dieta wegetariańska, bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, w której dominującym źródłem białka są produkty roślinne, głównie nasiona roślin strączkowych: fasola, groch, soja, soczewica a produkty mięsne są ograniczane, ale dozwolone od czasu do czasu. Można w niej spożywać też takie produkty białkowe, jak: produkty mleczne, jaja i ryby.

Czytaj więcej o diecie fleksitariańskiej.

 

Warto podkreślić, że Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowana w Instytucie Żywności i Żywienia jest zgodna z założeniami zwycięskich diet. Oznacza to, że nasza polska Piramida może być wzorcem lub wskazówką do zdrowego żywienia i stylu życia.

 

 1. Appel L.J. i wsp.: A Clinical Trial of the Effects of Dietary Patterns on Blood Pressure. New Engl. J.Med.; 1997. 336.1117-24.Cichocka A.: Dieta DASH w teorii i zastosowaniu. Wyd. Medyk, Warszawa; 2018. 1-221.
 2. Cichocka A. „Dieta DASH w teorii i zastosowaniu. Wyd. Medyk. Warszawa; 2018.
 3. Cichocka A.: Dieta DASH dla seniora. Konsultacja M. Jarosz. Gazeta Wyborcza. 25.09.2018.
 4. Cichocka A.: Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu oraz profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych. III wydanie, Wyd. Medyk, Warszawa; 2016. 1-408.
 5. Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L.  Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej z roku 2016 – co się zmieniło? Med. Prakt.; 2016. 11: 29-33.
 6. Jarosz M.: Otyłość i nadwaga – dlaczego wciąż przegrywamy? IV Narodowy Kongres Żywieniowy. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu − postępy 2018. Materiały kongresowe. Warszawa; 25-26 stycznia 2019.
 7. Jarosz M. (red) Jeść zdrowiej. Warzywa i owoce. Kuchnia Lidla; 2018. s. 1-287.
 8. Jarosz M. [red.]: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Projekt KIK/34 w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Wyd. Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa; 2016.
 9. Szostak W.B., A. Cichocka: Dieta śródziemnomorska w chorobach sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Wyd. Medyk, Warszawa; 2016. U.S. News & World Report 2018 Best Diets.
 10. [online]. [przeglądany 7.01.2019]. Dostępny w: https://health.usnews.com/best-diet  
 11. U.S. News & World Report 2019 Best Diets. [online]. [przeglądany 15.01.2019]. Dostępny w: https://health.usnews.com/best-diet  

 

Czy nadciśnienie wyklucza kawę?

Czy nadciśnienie wyklucza kawę?

W artykule z 2018 roku Andrew M. Freeman i współautorzy piszą: „Spożycie kawy często szybko podwyższa ciśnienie krwi u osób sporadycznie pijących kawę, ale na ogół nie u osób pijących ją regularnie. Duże metaanalizy wykazały brak istotnego klinicznego wpływu długoterminowego picia kawy na ciśnienie oraz na ryzyko nadciśnienia. Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia (National Health Service, NHS) wskazuje na brak związku między piciem kawy i rozwojem nadciśnienia”.

Zatem w najnowszych rekomendacjach polskich, europejskich czy amerykańskich, kawa nie jest wymieniana jako czynnik ryzyka rozwoju nadciśnienia. Jako główne, związane ze stylem życia czynniki ryzyka nadciśnienia, eksperci jednoznacznie wymieniają zbyt dużą zawartość soli w diecie, otyłość oraz siedzący tryb życia. Z kolei w leczeniu nadciśnienia wszystkie towarzystwa naukowe wskazują na doniosłą rolę leczenia niefarmakologicznego, w szczególności diety, nie podając szczegółowych zaleceń dotyczących spożycia kawy.

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) w Zaleceniach z 2015 roku podkreśla, że postępowanie niefarmakologiczne – czyli właściwa dieta oraz zdrowy styl życia – stanowi nieodzowny element terapii nadciśnienia tętniczego i powinno zostać wdrożone na pierwszej wizycie lekarskiej u wszystkich chorych z podejrzeniem nadciśnienia tętniczego, w tym również u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem. Specjaliści zwracają szczególną uwagę, że „dołączenie leczenia farmakologicznego nie zwalnia pacjenta od dalszego przestrzegania zasad zmian stylu życia.”

We wspomnianych Zaleceniach PTNT wskazuje na korzystną rolę diety DASH jako elementu rekomendowanego postępowania niefarmakologicznego.

Jeśli chodzi o rolę kawy, PTNT tłumaczy, że „dostępne dowody z badań, głównie o charakterze obserwacyjnym, nie wskazują na wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego lub wyższe wartości ciśnienia u osób regularnie pijących kawę”.

 

Wspólne stanowisko European Society of Cardiology (ESC) i European Society of Hypertension (ESH):

 • W Zalecenia ESC/ESH z 2013 napisano: „jeżeli chodzi o kawę, to w niedawnym przeglądzie systematycznym stwierdzono, że większość dostępnych badań (10 randomizowanych badań klinicznych i 5 badań kohortowych) była niewystarczającej jakości, aby można było sformułować jednoznaczne zalecenia i opowiedzieć się za spożywaniem lub przeciwko spożywaniu kawy w odniesieniu do nadciśnienia tętniczego”. Zaleca się dietę DASH.
 • W najnowszych Zaleceniach ESC/ESH z 2018 podano: „jeśli chodzi o picie kawy wykazano, że kofeina rzeczywiście ma efekt podwyższający ciśnienie krwi, jednakże jednocześnie picie kawy daje duże korzyści zdrowotne w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego, co wykazano w ostatnio przeprowadzonym systematycznym przeglądzie prospektywnych badań kohortowych obejmujących ponad 1 milion uczestników”.

 

Zalecane interwencje dotyczące stylu życia u osób z nadciśnieniem tętniczym przedstawiają się następująco:

 1. Zmniejszenie spożycia soli do maksymalnie 5g/dzień.
 2. Ograniczenie spożycia alkoholu oraz unikanie nawet jednorazowego spożycia alkoholu w dużej ilości.
 3. Dieta o zwiększonej zawartości warzyw (w tym strączkowych), świeżych owoców, niskotłuszczowych produktów mlecznych, pełnoziarnistych produktów zbożowych, ryb, orzechów, nienasyconych kwasów tłuszczowych (oleje roślinne). Zaleca się małe spożycie czerwonego mięsa i nasyconych kwasów tłuszczowych.
 4. Kontrola masy ciała, unikanie otyłości, szczególnie brzusznej.
 5. Regularne ćwiczenia fizyczne.
 6. Rezygnacja z palenia tytoniu.

Jak widać w zalecanych interwencjach eksperci nie odnieśli się do spożywania kawy.

We wspólnych Zaleceniach American College of Cardiology (ACC) oraz American Heart Association (AHA) z 2017 roku, dotyczących niefarmakologicznego leczenia osób z nadciśnieniem oraz osób bez nadciśnienia, ale z podwyższonym ciśnieniem, również nie ma zalecenia rezygnacji ze spożywania kawy.

 

Kawa a dieta DASH (najzdrowsza dieta na świecie)

Dieta DASH jest wzorcową dietą w leczeniu nadciśnienia, co wykazano w badaniu DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, Dieta w Zapobieganiu i Leczeniu Nadciśnienia). W praktyce dieta ta jest bogata w warzywa i owoce oraz niskotłuszczowe produkty mleczne, preferuje się w niej pełnoziarniste produkty zbożowe, uwzględnia ryby i drób oraz orzechy, natomiast ogranicza sól, czerwone mięso, słodycze i napoje zawierające cukier. Brak w niej zalecenia dotyczącego rezygnacji ze spożywania kawy.

Warto podkreślić, że w czasie samego badania DASH oceniającego wpływ diety na ciśnienie, dopuszczano picie 3 porcji napojów bezalkoholowych (w tym właśnie kawy), oprócz posiłków, które pacjenci otrzymywali w ośrodku badawczym.

O znaczeniu diety DASH w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i redukcji ciśnienia tętniczego świadczy fakt, że już od 7 lat właśnie DASH zajmuje pierwsze miejsce jako najzdrowsza dieta świata (złoty standard) w rankingu przygotowywanym przez wybitnych ekspertów medycyny i dietetyki (na platformie internetowej U. S. News & World). W roku 2018 znalazła się natomiast na pierwszym miejscu ex aequo

z dietą śródziemnomorską, do której jest bardzo zbliżona. Warto przypomnieć, że Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowana przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia, jest zgodna ze standardami diety DASH, gwiazdy najzdrowszych dla człowieka diet świata.

 

Czytaj więcej:

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej

Kawa – wschodząca gwiazda prewencji chorób, prof. dr hab. n. med. Jarosław Jarosz

Kawa w praktyce lekarza, dr Agnieszka Jarosz

Czy można zastąpić kawę?, mgr inż. Iwona Sajór

Jakie kawy pijemy?, dr Regina Wierzejska

 

 

 

 1. Cichocka A.: Dieta DASH w teorii i zastosowaniu. Wyd. Medyk, Warszawa; 2018.
 2. A. M. i wsp.: A Clinician’s Guide for Trending Cardiovascular Nutrition Controversies. The present and future council perspectives J A C C, vol. 7 2 , no . 5 , 2 0 1 8: 5 5 3 – 6 8.
 3. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. i wsp.: ESH/ESC Guidelines for the management of arteria hypertension. Journal of Hypertension 2013; 31, 7: 1925–1938. Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze; 2013. 17, 2, 1-168.
 4. Tykarski Narkiewicz K., Gaciong Z. i wsp. „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego”. Nadciśnienie Tętnicze w praktyce; 2015.
 5. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS,i wsp. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults, A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on; 2017.
 6. Clinical Practice GuidelinesJournal of the American College of Cardiology. doi: 10.1016/j.jacc; 2017.11.006.
 7. Williams B., Mancia G., Spiering W. i wsp: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal; 2018. 00. 1–98 ESC/ESH Guidelinesl doi:10.1093/eurheartj/ehy339.
Owoce w cukrzycy – jeść czy nie jeść?

Owoce w cukrzycy – jeść czy nie jeść?

W odpowiedzi na to pytanie pomocne będą wskazówki dotyczące zasad diety dla osób z cukrzycą, które przedstawione zostały w dokumencie: „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)”.

Jak podaje PTD: „nie ma diety uniwersalnej dla wszystkich pacjentów z cukrzycą. Optymalne dla chorego proporcje węglowodanów, białka i tłuszczu powinny być ustalane indywidualnie z uwzględnieniem wieku, aktywności fizycznej, obecności powikłań cukrzycy, schorzeń dodatkowych.”

Składnikiem żywności, który w największym stopniu wpływa na stężenie glukozy we krwi u osób z cukrzycą są węglowodany, a owoce zawierają duże ilości węglowodanów.

W Zaleceniach PTD zwrócono uwagę, że brak jest wystarczających dowodów naukowych na ustalenie jednej, optymalnej ilości węglowodanów w diecie chorych na cukrzycę i podano różne zakresy udziału węglowodanów w diecie dla różnych grup pacjentów − od 25% do 60% całkowitej ilości energii, ale najczęściej zaleca się około 45%.

Ponadto w Zaleceniach podano, że należy ograniczać spożycie fruktozy – a owoce są bogate w ten cukier – i jednocześnie osobom z cukrzycą zalecono spożywanie produktów zawierających dużo błonnika pokarmowego, w szczególności zaś frakcji błonnika pokarmowego, czyli frakcji rozpuszczalnych w wodzie np. pektyny i beta-glukany – a wiele owoców jest bogatym źródłem w pektyny.

 

Za owocami przemawia nie tylko to, że zawierają błonnik rozpuszczalny (pektyny), ale dostarczają antyoksydantów (przeciwutleniaczy), czyli witamin antyoksydacyjnych C, E i beta-karotenu oraz flawonoidów, a także folianów i potasu. Natomiast przeciwko owocom przemawia fakt, że zawierają dużo cukrów, które szybko i w znacznym stopniu podwyższają stężenie glukozy we krwi u osób z cukrzycą.

 

 

Aby kontrolować ilość spożywanych owoców dobrym sposobem jest włączanie ich do różnych potraw, np. do surówek warzywnych. Łatwiej nam wtedy ustalić ilość owoców, którą dodajemy do danej potrawy i zjeść tylko tę przygotowaną porcję. Jeśli zaś owoce stoją w salaterce często sięgamy po nie nawet nie zdając sobie sprawy, że zjedliśmy już np. pół kilograma śliwek, czy winogron, a tym bardziej truskawek czy czereśni, na które wiosną czekamy z takim utęsknieniem.

 

Należy przy tym pamiętać, że zdecydowanie niewskazane są dla osób z cukrzycą owoce suszone, kandyzowane, w syropie i inne owoce z dodatkiem cukru.

 

Dobrą alternatywą dla owoców są warzywa, gdyż zawierają wszystkie takie same witaminy i składniki mineralne jak owoce, a wiele warzyw zawiera również błonnik rozpuszczalny. Przy tym wszystkim warzywa zawierają znacznie mniej węglowodanów niż owoce.

 

 

 1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018.
 2. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Dieta śródziemnomorska w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

Dieta śródziemnomorska w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych

Kamieniem milowym w zdobywaniu naszej wiedzy na temat korzyści zdrowotnych diety śródziemnomorskiej było tak zwane Badanie Siedmiu Krajów (Seven Countries Study), które przeprowadzono w latach 1958-1964. Badanie to prowadzono w celu poszukiwania diety, która byłaby akceptowana przez społeczeństwa, a jednocześnie zmniejszała ryzyko chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza choroby wieńcowej (choroby niedokrwiennej serca, ChNS).

 

W bogatych krajach Zachodu rozwinęła się epidemia chorób serca

Inspiracją do przeprowadzenia tego badania był zaobserwowany fakt, że po drugiej wojnie światowej w Europie Zachodniej i w USA rozwinęła się epidemia chorób sercowo-naczyniowych – coraz więcej osób chorowało na chorobę niedokrwienną serca i umierało na zawały serca. Łączono to ze zwiększonym w tym czasie spożyciem żywności, zwłaszcza tłuszczów zwierzęcych w bogatych krajach rozwiniętych.

Amerykański naukowiec dr Ancel Keys zauważył, że w tym samym okresie we Włoszech ludzie prawie wcale nie chorowali na serce, a zawały należały tam do rzadkości. Sprawą pilną było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki sposób żywienia chroni przed chorobami układu krążenia? W tym celu z inicjatywy doktora Keysa w roku 1958 rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę międzynarodowe Badanie Siedmiu Krajów.

 

Badanie Siedmiu Krajów

Badanie objęło mieszkańców 7 krajów – Japonii, Grecji, byłej Jugosławii, Włoch, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Finlandii, żyjących w różnych regionach (np. nad morzem lub w głębi kraju), czyli w sumie 16 populacji, różniących się pod względem:

 • stylu życia,
 • sposobu żywienia,
 • występowania choroby niedokrwiennej serca.

Porównywano stan zdrowia i dietę mieszkańców różnych części świata.  

 

Spożycie tłuszczów zwierzęcych powiązano z umieralnością na zawały

Badanie to wykazało, że wysokie spożycie tłuszczów zwierzęcych wiąże się z wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i ze zwiększoną umieralnością na zawały serca. Tak było głównie w Finlandii, Stanach Zjednoczonych i Holandii. Natomiast zawały serca rzadko występowały u mieszkańców Grecji i Włoch, gdzie dominowały tłuszcze roślinne, a także w Japonii, gdzie w ogóle spożywano bardzo mało tłuszczów.

 

Naukowcy analizujący wyniki Badania Siedmiu Krajów wysunęli następujący ważny wniosek: 

ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych i zastępowanie ich olejami roślinnymi

stanowi skuteczną metodę zapobiegania zawałom serca i umieralności z ich powodu.

 

Na podstawie wyników Badania Siedmiu Krajów, naukowcy określili sposób odżywiania się typowy dla mieszkańców Krety, większości pozostałych mieszkańców Grecji i południowych Włoch na początku lat 60-tych XX wieku – mianem „diety śródziemnomorskiej”.

W regionach tych w owym czasie – pomimo ograniczonego dostępu do opieki medycznej – ludzie żyli najdłużej w Europie oraz rzadko zapadali na:

 • chorobę niedokrwienną serca, a tym samym i na zawały serca,
 • niektóre nowotwory,
 • nadciśnienie tętnicze krwi.

 

Charakterystyka diety śródziemnomorskiej

Tradycyjna dieta śródziemnomorska, która sprawiała, że mieszkańcy Krety i południowych Włoch byli najzdrowsi i najdłużej żyli w Europie, wyróżniała się w latach 60:

 • dużym spożyciem warzyw, również strączkowych,
 • dużym spożyciem produktów zbożowych,
 • dużym spożyciem świeżych owoców,
 • sporym spożyciem ryb, jogurtu, sera i orzechów,
 • małym spożyciem mięsa, jaj i cukru,
 • dominacją oliwy z oliwek, jako tłuszczu,
 • brakiem zwyczaju smarowania pieczywa,
 • niestosowaniem zasmażek z mąki, czy śmietany do zupy,
 • przyprawianiem potraw dużą ilością czosnku i ziół,
 • do popołudniowych i wieczornych posiłków piciem młodego czerwonego wina (ale było to rozcieńczone wino i pili je głównie mężczyźni, kobiety prawie nie piły alkoholu).

 

Badanie Siedmiu Krajów sprawiło, że tradycyjna „dieta śródziemnomorska” stała się symbolem zdrowia.

 

Czytaj więcej: Najnowszy ranking diet – degradacja diet niskowęglowodanowych, mgr Klaudia Wiśniewska

 

 

 1. Cichocka A.: Adaptacja diety śródziemnomorskiej do warunków polskich. Przem. Spoż.; 2004. 3. 48-50.
 2. Cichocka A., D. Szostak-Węgierek, K. Szamotulska:  Do young adults in Warsaw need nutrition councelling? Proceedings of the 1st International Conference on Traditional Mediterranean diet: Past, present and future. Heliotopos Conferences Ltd, Athens,; 2005. 45-48.
 3. Cichocka A.: Dieta DASH w teorii i zastosowaniu. Wyd. Medyk. Warszawa; 2018. 1-221.
 4. Cichocka A.: Dieta DASH – gwiazda wśród diet. [online]. NCEZ. [przeglądany: 25 czerwca 2018 r.]. Dostępny w: https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/dieta-dash—–gwiazda-wsrod-diet.
 5. Hertog M.G.L., Kromhout D., Aravanis C. i wsp.: Flavonoid intake and longterm risk of coronary heart disease and cancer in the Seven Countries Study. Arch. Intern. Med.; 1995. 155: 381–386.
 6. Jarosz M.: Żywienie a długość życia Polaków (1950 − 2012). I Narodowy Kongres Żywieniowy. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy, 2015. Materiały kongresowe. Warszawa, 20 stycznia 2016.
 7. Jarosz M. [red.]: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Projekt KIK/34 w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Wyd. Ministerstwo Zdrowia. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa; 2016.
 8. Keys A.: Mediterranean diet and public health: personal reflections. Am. J. Clin. Nutr. 1995; 61 (supl.): 1321S––1323S.
 9. Keys A.: Coronary heart disease in seven countries. Circulation 1970; 41 (supl.): 1–211.
 10.  de Lorgeril M., Salen P.: Modified Cretan Mediterranean Diet in the prevention of coronary heart disease and cancer. W: Red: Simopoulos A.P., Visioli F.: Mediterranean diets. World Review of Nutrition and Dietetics. Editor: Simopoulos A.P. Wyd. Karger. Basel; 2000. t. 87.1-23.
 11. Mancini M., Stamler J.: Diet for preventing cardiovascular diseases: light from Ancel Keys, distinguished cenetarian scientist. Nutr. Metab. Cardivasc. Dis.; 2004. 14: 52–57.
 12. Mediterranean diets.: Red. Simopoulos A.P. Visioli F. Wyd. Karger. Basel; 2000. 1-184.
 13. Międzynarodowy consensus. Oliwa z oliwek i dieta śródziemnomorska: znaczenie dla zdrowia w Europie. Czyn. Ryz.; 1997. 3-4/97: 4-8.
 14. Simopoulos A.P., Sidossis L.S.: What is so special about the traditional diet of Greece. W: Red: Simopoulos A.P., Visioli F.: Mediterranean diets. World Review of Nutrition and Dietetics. Editor: Simopoulos A.P. Wyd. Karger. Basel; 2000. t. 87. 24-42.
 15. Szostak W.B., Cichocka A.: Dieta śródziemnomorska w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia i cukrzycy. Wyd. Medyk. Warszawa; 2015. 1-151.
 16. Szostak W.B., A. Cichocka, B. Cybulska: Zdrowa dieta śródziemnomorska. Wyd. Comes. Warszawa; 2001.
 17. Trichopoulou A., Orfanos P., Norat T. i wsp.: Modified Mediterranean diet and survival: EPIC-elderly prospective cohort study. BMJ; 2005. 330: 991–994.
 18. Willett W., Sacks F., Trichopoulou A. i wsp.: Mediterranean diet pyramide: a cultural model for healthy eating. Am. J. Clin. Nutr.; 1995. 61 (suppl): 1402S-1406S.
 19. Wiśniewska K.: Ranking diet – znamy zwycięzców i największych przegranych. . [online]. NCEZ. [przeglądany: 25 czerwca 2018 r.]. Dostępny w: https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/najnowszy-ranking-diet—–degradacja-diet-niskoweglowodanowych.

 

 

Dla nastolatek na szczupłą sylwetkę – dieta DASH

Dla nastolatek na szczupłą sylwetkę – dieta DASH

 

Można powiedzieć, że jest to wspaniały prezent naukowców dla młodzieży, a także ich rodziców na cały bieżący rok, bowiem wyniki tych badań opublikowano w styczniu 2018. Wielu z nas podejmuje na wiosnę i lato postanowienie, żeby „zadbać o dobrą figurę”. Przedstawione wskazówki – jak jeść, jakie produkty wybierać, a jakich unikać – mogą pomóc w jego realizacji.

 

Dieta DASH pomocą zarówno dla nastolatek, jak i ich rodziców

Zapoznanie się z dietą DASH i zastosowanie jej w codziennym życiu pomoże zarówno młodzieży, jak i rodzicom w przygotowywaniu smacznych i zdrowych posiłków.

O korzystnym wpływie diety DASH na nasze zdrowie wiemy już od dawna, bo od 21 lat, kiedy to opublikowano wyniki słynnego badania „Dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia” (Dietary Approaches to Stop Hypertension), w skrócie nazwanego badaniem DASH. Okazało się, że zastosowana w tym badaniu dieta eksperymentalna (która była bogata w produkty zawierające dużo wapnia, potasu, magnezu i błonnika, a ograniczała produkty zawierające nasycone kwasy tłuszczowe, izomery trans i sól), którą od nazwy badania nazwano później dietą DASH, jest skuteczna w obniżaniu ciśnienia u osób z łagodnym nadciśnieniem i u osób bez nadciśnienia, ale z ciśnieniem wyższym, niż optymalne.

Wyniki te oznaczały, że „odkryto” dietę, która jest skuteczna nie tylko w leczeniu nadciśnienia, ale także w jego prewencji. O dużej wartości tej diety świadczy m.in. fakt, że już od 7 lat zajmuje ona pierwsze miejsce w rankingu diet jako najzdrowsza dieta pod każdym względem („the best diet overall”), w rankingu przygotowanym przez zespół ekspertów z medycyny i dietetyki z całego świata. Dopiero w bieżącym roku dołączyła do niej – na najwyższym stopniu podium – dieta śródziemnomorska.

 

Prezent dla nastolatek od naukowców

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy dieta DASH może przynieść korzyści zdrowotne również nastolatkom. Głównie chodziło o to, czy może ich chronić przed nadmierną masą ciała, co jest ważne nie tylko dla urody, ale także dla zdrowia. Istotne znaczenie ma bowiem prewencja.

A jak wiemy, nadmierna masa ciała występująca już w dzieciństwie i młodości zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób w wieku dorosłym, w tym między innymi chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia i cukrzycy typu 2, nazywanej już epidemią XXI wieku. Zapobieganie nadwadze i otyłości jest bardzo ważne, ponieważ wymowny jest fakt, że na świecie od roku 1980 do roku 2013 o 47% zwiększyła się liczba dzieci i nastolatków, u których występuje nadwaga lub otyłość. Tak więc pomoc dzieciom i nastolatkom w utrzymywaniu prawidłowej masy ciała jest jednym z priorytetów medycyny i dietetyki. Taką pomocą może być właśnie dieta DASH. Warto podkreślić, że dietę DASH zaleca także Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) zarówno w zapobieganiu cukrzycy typu 2, jak i jej leczeniu.

 

Jak naukowcy sprawdzili, że dieta DASH zmniejsza ryzyko otyłości u nastolatków?

Naukowcy przeprowadzili badanie obejmujące prawie 630 nastolatków w wieku 10-18 lat. W czasie rozpoczęcia badania nie występowała otyłość brzuszna ani inny rodzaj otyłości w grupie kontrolnej, co zostało ocenione na podstawie badań antropometrycznych (pomiaru wzrostu i masy ciała, wyliczenia wskaźnika masy ciała BMI oraz zmierzenia obwodu w pasie). Dietetycy przeprowadzili analizę sposobu żywienia w ciągu ostatniego roku i porównali u badanych nastolatków, jak duża była zgodność lub odchylenia od diety DASH.

Jako kryteria zgodności z dietą DASH przyjęto kryteria określone w innym badaniu (tzw. badaniu Funga i wsp.):

za spożycie korzystnych produktów, czyli:

Warzyw (bez ziemniaków)

Owoców

Niskotłuszczowych produktów mlecznych

Pełnoziarnistych produktów zbożowych

Orzechów i nasion strączkowych

 

można było uzyskać od 1 do 5 punktów:

za najwyższe spożycie otrzymywano 5 punktów

za najniższe – 1 punkt

 

za spożycie niekorzystnych produktów, czyli:

Mięsa czerwonego i jego przetworów (wędliny, konserwy)

Soli/sodu

Słodzonych cukrem napojów (gazowanych i niegazowanych)

 

można było uzyskać od 1 do 5 punktów:

za najwyższe spożycie otrzymywano 1 punkt

za najniższe – 5 punktów

 

Uzyskanie 40 punktów (była to maksymalna do uzyskania ilość punktów) oznaczało największą zgodność diety danego uczestnika z zasadami diety DASH, a uzyskanie 5 punktów (była to minimalna do uzyskania ilość punktów) największe odchylenie od diety DASH.

Po 3 latach ponownie zważono nastolatków biorących udział w badaniu. Na podstawie wyliczonego wskaźnika masy ciała BMI oceniono, czy występuje u danej osoby otyłość. Badanie obwodu w pasie wskazało zaś czy występuje u tej osoby otyłość brzuszna. Następnie oceniono zależność wystąpienia otyłości brzusznej i w ogóle otyłości ze zgodnością z dietą DASH danego nastolatka/nastolatki.

Wyniki tego badania były bardzo obiecujące. Po 3 latach obserwacji nastolatkowie, których dieta była najbardziej zbliżona do diety DASH, w porównaniu do nastolatków, których dieta najbardziej odbiegła od diety DASH, mieli:

– o 70% niższe ryzyko wystąpienia otyłości brzusznej i

– o 80% niższe ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju otyłości.

 

Stąd oczywisty wniosek: im bardziej dieta nastolatków jest zbliżona do diety DASH, tym bardziej chroni ich przed otyłością.

 

Moda na dietę DASH (oparta na naukowej wiedzy) pomoże nastolatkom nie tylko utrzymać szczupłą sylwetkę, ale także będzie sprzyjała zdrowiu.

 

Przykładowe przepisy idealnie wpisujące się w dietę DASH

 

Łosoś pieczony w piekarniku w rękawie foliowym, polany sosem jogurtowo-miętowym

Przepis na 2 porcje

 

Składniki:

– 200 g fileta łososia

– przyprawy: kilka kropli soku z cytryny, szczypta soli

Sos z jogurtu i świeżej mięty:

– 100 g jogurtu naturalnego gęstego

– kilka listków posiekanej mięty,

 

Sposób wykonania:

 1. Filety z łososia , skrop sokiem z cytryny, delikatnie posól.
 2. Piecz łososia przez 30 minut w rękawie foliowym, w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.
 3. W czasie pieczenia ryby, przygotuj sos.

 

Sos z jogurtu i świeżej mięty:

 1. Posiekaj drobno miętę i wymieszaj ją z gęstym jogurtem.
 2. Każdą porcję upieczonego i lekko przestudzonego łososia polej sosem.

 

Zjedz łososia z surówką i ewentualnie z jakimś dodatkiem skrobiowym np. ziemniakami, ryżem lub z chlebem

 

Kaloryczność 1 porcji: 230 kcal

Białko: 22 g

Tłuszcze: 15 g

Węglowodany: 3

Błonnik: 0

 

 

Sałatka z kalafiora, pomidorków koktajlowych i roszponki z tymiankiem

Przepis na 2 porcje

 

Składniki:

– 200 g kalafiora

– 200 g pomidorków koktajlowych

– 100 g sałaty roszponki

– 4 łyżeczki oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego

– przyprawy: łyżeczka soku z cytryny, posiekany koperek, tymianek suszony

 

Sposób wykonania:

 1. Umytego kalafiora ugotuj na pół twardo, ostudź i rozdziel na różyczki.
 2. Umyte pomidorki koktajlowe przekrój na połówki.
 3. Do miski włóż kalafiora, pomidorki, umytą sałatę, skrop sokiem z cytryny, posyp posiekanym koperkiem i tymiankiem, polej olejem i delikatnie wymieszaj.

 

Kaloryczność 1 porcji: 145

Białko: 5

Tłuszcze: 10,5

Węglowodany: 10,4

Błonnik: 4,3

 

Czytaj więcej:

Dieta DASH – gwiazda wśród diet, mgr Aleksandra Cichocka

 

 

 1. Appel L.J. i wsp.: A Clinical Trial of the Effects of Dietary Patterns on Blood Pressure. New Engl. J.Med.; 1997. 336; 1117-24.
 2. Chwojnowska Z., Charzewska J., Chabros E. i wsp: Zawartość wapnia i fosforu w dietach młodzieży warszawskich szkół podstawowych. Roczniki PZH; 2002. 53, 2, 157.
 3. Cichocka A.: Dieta DASH w teorii i zastosowaniu. Warszawa: Wyd. Medyk; 2018. 1-221.
 4. Cichocka A.: Dieta DASH – gwiazda wśród diet. [online]. [przeglądany: 24 kwietnia 2018]. Dostępny w: https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/dieta-dash—–gwiazda-wsrod-diet.
 5. Cichocka A.: Gazeta Wyborcza. Dodatek specjalny. Wywiad przeprowadzony przez red. M. Kossobudzką: DASH najzdrowsza dieta świata. 8.03.2018. 2-11, 13-19.
 6. Cichocka A. Gabinet Prywatny: Dieta DASH, korzyści zdrowotne wynikające z jej stosowania; 2017. 24 (4): 55-64.
 7. Cichocka A. Gazeta Wyborcza. Tylko Zdrowie. Wyd. Specjalne. Dieta DASH w Twojej kuchni; 2017. 5: 84-89,
 8. Cichocka A.: Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu oraz profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych. Warszawa: Wyd. Medyk. III wydanie; 2016. 1-408.
 9. Farhadnejad H., Asghari G., Mirmiran P., Azizi F.: Dietary approach to stop hypertension diet and cardiovascular risk factors among 10- to 18-year-old individuals. Pediatr Obes.; 2018. 13(4):185-194.
 10.  Gąsiewska P.: Przytyć? Schudnąć? – BMI prawdę Ci powie. [online]. [przeglądany 19 kwietnia 2018]. Dostępny w: www.ncez.pl
 11. Jarosz M.: Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży. [online]. [przeglądany 19 kwietnia 2018]. Dostępny w: www.ncez.pl
 12. Jarosz M.: Materiały Kongresowe: I Narodowy Kongres Żywieniowy. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu chorób − postępy 2015. Żywienie a długość życia Polaków (1950 − 2012). Warszawa: 20 stycznia 2016.
 13. Jarosz M., red.: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Projekt KIK/34 w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy. Warszawa: Wyd. Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia; 2016.
 14. Stańczyk J., Kierkowska B., Kopeć G., Cybulska B. i wsp.: Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczące zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży. W: Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, aktualizacja 2015., Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Kraków 2015, 75-78.
 15. Szostak W.B., Cichocka A.: Dieta śródziemnomorska w chorobach sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Warszawa: Wyd. Medyk; 2014. 1-151.
 16. Wiśniewska K.: Ranking diet – znamy zwycięzców i największych przegranych. [online]. [przeglądany 19 kwietnia 2018]. Dostępny w: www.ncez.pl.
 17. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabetologia Kliniczna: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 2017. t. 3. supl. A: A1-A81.