Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka

Kierownik projektu „Zachowaj równowagę”, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.


Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w latach 2004-2019, keirownik projektu "Zachowaj Równowagę, kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Specjalnością naukową i kliniczną prof. M. Jarosza są: choroby wewnętrzne, gastroenterologia i leczenie żywieniowe.  Kierownik i/lub uczestnik realizacji tematów działalności statutowej Instytutu Żywności i Żywienia, grantów i projektów badawczych zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Wspólnot Europejskich, Banku Światowego. Autor lub współautor ponad 500 różnych publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych.

Prof. M. Jarosz pełni funkcję: członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (od 2008 r.) i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (2014–2017), wiceprzewodniczącego Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej
i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, członka Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN (od 2007 r.); przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTGE oraz od wielu już lat wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori PTGE. Na forum międzynarodowym od 2005 r. jest przedstawicielem Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowozależnych. Lider National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland oraz wyznaczony przez Komitet Europejski Rady Ministrów na przedstawiciela Polski
do udziału w pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. odżywiania, aktywności fizycznej i otyłości Komisji Europejskiej.

Od 2007 r. ekspert w zakresie tematyki żywieniowej do współpracy z forum doradczym EFSA, zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 2007 r., decyzją Ministra Zdrowia, przewodniczący i kierownik Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, którego jest współtwórcą.

Profesor Mirosław Jarosz jest laureatem nagród za wyróżniające się prace konferencyjne. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia uhonorowany został przez Ministra Zdrowia nagrodą I stopnia (2000), w 2005 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 2010 — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Kierownik projektu „Zachowaj równowagę”, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.


Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w latach 2004-2019, keirownik projektu "Zachowaj Równowagę, kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Specjalnością naukową i kliniczną prof. M. Jarosza są: choroby wewnętrzne, gastroenterologia i leczenie żywieniowe.  Kierownik i/lub uczestnik realizacji tematów działalności statutowej Instytutu Żywności i Żywienia, grantów i projektów badawczych zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Wspólnot Europejskich, Banku Światowego. Autor lub współautor ponad 500 różnych publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych.

Prof. M. Jarosz pełni funkcję: członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej (od 2008 r.) i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (2014–2017), wiceprzewodniczącego Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej
i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, członka Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN (od 2007 r.); przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTGE oraz od wielu już lat wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori PTGE. Na forum międzynarodowym od 2005 r. jest przedstawicielem Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowozależnych. Lider National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland oraz wyznaczony przez Komitet Europejski Rady Ministrów na przedstawiciela Polski
do udziału w pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. odżywiania, aktywności fizycznej i otyłości Komisji Europejskiej.

Od 2007 r. ekspert w zakresie tematyki żywieniowej do współpracy z forum doradczym EFSA, zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 2007 r., decyzją Ministra Zdrowia, przewodniczący i kierownik Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia
i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, którego jest współtwórcą.

Profesor Mirosław Jarosz jest laureatem nagród za wyróżniające się prace konferencyjne. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia uhonorowany został przez Ministra Zdrowia nagrodą I stopnia (2000), w 2005 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 2010 — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Normy żywienia 2020

Normy żywienia 2020

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny znowelizowali normy żywienia dla populacji Polski. Prace związane z nowelizacją norm realizowane były w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją i sprawdzenia jakie jest, według najnowszej wiedzy, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze oraz od czego zależy.

czytaj dalej
Otyłość i nadwaga – dlaczego wciąż przegrywamy?

Otyłość i nadwaga – dlaczego wciąż przegrywamy?

Na IV Narodowym Kongresie Żywieniowym (25–26.01.2019 r.) staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego epidemia otyłości stale narasta pomimo tego, że w 2006 roku na konferencji Ministrów Zdrowia w Stambule, wszystkie kraje regionu europejskiego zobowiązały się do realizacji zaleconych w Europejskiej Karcie Walki z Otyłością zdecydowanych, kompleksowych działań, aby osiągnąć do 2015 roku odwrócenie trendu narastania otyłości. Karta miała stymulować i oddziaływać na politykę krajów w taki sposób, żeby działania dotyczące zwalczania otyłości zostały umieszczone wśród najważniejszych spraw w programach politycznych rządów.

czytaj dalej
Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia wraz z 10 zasadami i komentarzami jest prostym, krótkim i zwięzłym sposobem przedstawienia zasad prawidłowego żywienia i najważniejszych elementów stylu życia, których realizacja daje szanse na prawidłowy rozwój, sprawność intelektualną i fizyczną oraz długie życie w zdrowiu.

czytaj dalej
Tłuszcze trans – wiem, gdzie są – nie kupuję! e-baza

Tłuszcze trans – wiem, gdzie są – nie kupuję! e-baza

Rozwój technologii i produkcji żywności, wiążący się z postępem cywilizacyjnym, stworzył w skali masowej szanse na zaspokojenie potrzeb żywieniowych ludzkości. Z drugiej strony zwiększył ryzyko rozwoju różnych groźnych chorób, takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, cukrzyca typu 2.

czytaj dalej