Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej logo
Wyszukiwarka

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Jako pracownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety w Instytucie Żywności i Żywienia, bierze udział w opiniowaniu środków spożywczych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu w Polsce, w tym suplementów diety oraz nowej żywności, w zakresie bezpieczeństwa tych środków, ich kwalifikacji, jak również poprawności znakowania, z uwzględnieniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Specjalistka z zakresu wdrażania i oceny systemu HACCP w zakładach produkcji żywności.

Bierze również udział w konsultacjach na poziomie Unii Europejskiej w zakresie dopuszczania do obrotu nowej żywności, a także tworzenia aktów prawnych dotyczących żywności.

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Jako pracownik Zakładu Żywności i Suplementów Diety w Instytucie Żywności i Żywienia, bierze udział w opiniowaniu środków spożywczych wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu w Polsce, w tym suplementów diety oraz nowej żywności, w zakresie bezpieczeństwa tych środków, ich kwalifikacji, jak również poprawności znakowania, z uwzględnieniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Specjalistka z zakresu wdrażania i oceny systemu HACCP w zakładach produkcji żywności.

Bierze również udział w konsultacjach na poziomie Unii Europejskiej w zakresie dopuszczania do obrotu nowej żywności, a także tworzenia aktów prawnych dotyczących żywności.

Nowa żywność – nadchodzące zmiany w przepisach prawnych

Nowa żywność – nadchodzące zmiany w przepisach prawnych

Do kategorii nowej żywności będzie można zaliczyć żywność nowo opracowaną lub innowacyjną, bądź też wyprodukowaną z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji, jak też żywność tradycyjnie spożywaną poza UE. Zmienione przepisy w zakresie nowej żywności będą stosowane od 1 stycznia 2018 r.

czytaj dalej